Dental Skills Institute

„Postęp w chirurgii plastycznej śluzówki – od wiedzy podstawowej do odpowiedzialnych działań klinicznych”- tak brzmi tytuł szkolenia z cyklu Master Level Practice, które odbyło się w dniach 18-19 maja w Dental Skills Institute. Intensywny, dwudniowy warsztat był doskonałą szansą na zrozumienie tematyki związanej z chirurgią plastyczną śluzówki, a także przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem prawdziwego mistrza w dziedzinie periodontologii i implantologii dr Rino Burkhardta, DMD.

Pierwszego dnia, w części wykładowej, dominowały trzy tematy, głównym z nich była udokumentowana wiedza, jaka obecnie przekazywana jest na kongresach naukowych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dopełnione wartościami etycznymi stanowią nadal kluczowe priorytety dobrej praktyki klinicznej.

Kolejną poruszaną kwestią było podejmowanie decyzji. Zdaniem dr Burkhardta wiele niekorzystnych wyników w praktyce klinicznej spowodowanych jest podejmowaniem błędnych decyzji. Zdolność do myślenia skutecznego w szczególności w sytuacjach nieprzewidywanych i niepewnych oraz umiejętność podejmowania decyzji na wszystkich poziomach to priorytety dobrej praktyki klinicznej.

Ostatnim tematem części wykładowej były umiejętności manualne, które uczestnicy poznali najpierw w teorii, po to, by kolejnego dnia móc przećwiczyć je w praktyce na modelach.

Część warsztatowa obejmowała m.in. w podstawowy trening kliniczny stabilności ręki i zręczności palców w chirurgii śluzówkowej, preparację i podniesienie płata, mobilizację płata oraz adaptację i stabilizację płata. Dr Rino Burkhardt, DMD, zaangażował uczestników szkolenia do intensywnej pracy, wykorzystując do ćwiczeń różne modele, na których pokazywał repozycję wierzchołkową płata i jego utrwalenie, wolne przeszczepy śluzówki, a także technikę obnażenia śluzówki.

Zarówno Dental Skill Institute, jak i uczestnicy szkolenia „Postęp w chirurgii plastycznej śluzówki – od wiedzy podstawowej do odpowiedzialnych działań klinicznych”, pozostają pod ogromnym wrażeniem warsztatu i umiejętności dr Burkhardta.