Dental Skills Institute

Jedyny taki program szkoleń – samodzielnie przeprowadzony zabieg protetyczny

Szkolenia z udziałem pacjentów to najszybsza droga podniesienia swoich umiejętności. Pod okiem specjalistów uczestnicy mają możliwość samodzielnego przygotowania koron, a zajęcia są realizowane w jednej z najlepiej wyposażonych klinik stomatologicznych w Polsce – dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem oraz pracownią protetyczną. Najważniejszym elementem wyróżniającym to szkolenie stomatologiczne jest obecność pacjentów, a więc możliwość wytrenowania umiejętności protetycznych na konkretnym przypadku medycznym.

 Tak duża dawka zajęć praktycznych pozwala na techniczne opanowanie procedur zabiegowych i omówienie wszelkich problemów pojawiających się podczas prac protetycznych. Novum stanowi także kameralność – zajęcia przeprowadzane są w trzyosobowej grupie, co przekłada się na komfortową pracę i najwyższą efektywność. Dla zainteresowanych przewidziano możliwość uczestniczenia w szkoleniu ze swoimi pacjentami (po uprzednim zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego przez DSI).

Szkolenie ma charakter dwuetapowy – dwa dni (piątki lub soboty w odstępie tygodniowym).


Pierwszy etap – przygotowanie korony

Każdy z uczestniczących lekarzy stomatologów indywidualnie pracuje nad przygotowaniem koron – począwszy od zaplanowania leczenia, a skończywszy na dokonaniu niezbędnych poprawek.

Poszczególne etapy są na bieżąco monitorowane przez lekarza prowadzącego szkolenie. Praktykant osobiście przygotowuje minimum 2 korony (dobiera zarówno kolory jak i materiały), samodzielnie wykonuje wyciski do koron, a ponadto ma okazję obserwować i wspierać pracę pozostałych uczestników – żadne szkolenie stomatologiczne dostępne na rynku nie zapewnia tak intensywnego programu.

Szczegółowy program 8-godzinnego szkolenia realizowanego w ramach I etapu obejmuje:

 • Analizę dokumentacji i ustalenie planów leczenia implantoportetycznego każdego z zakwalifikowanych pacjentów.
 • Pobranie wycisków do koron
 • Wykonanie wycisków za pomocą łyżki otwartej i zamkniętej
 • Blokowanie implantów
 • Praktyczny dobór kolorystyki i materiałów;
 • Omówienie szkolenia


Drugi etap – montowanie korony na implancie

Drugie spotkanie również jest przewidziane na 8 godzin i obejmuje zarówno samą pracę z pacjentami, jak i niezbędne omówienie całości procesu. Etapy drugiego dnia szkolenia:

 • Przykręcanie i cementowanie korony
 • rola łączników koronowych
 • materiały
 • właściwe obciążanie implantów koronami
 • sprawdzenie punktów stycznych i okluzji
 • wykonanie niezbędnych poprawek umożliwiających oddanie prac pacjentom.