Dental Skills Institute

Curriculum implantologiczne – kompleksowy program przygotowujący do rozpoczęcia praktyki implantologicznej 

Nowoczesna implantologia wymaga wiedzy i doświadczeń, które najlepiej zdobyć w trakcie wysokojakościowych szkoleń. Curriculum implantologiczne to właśnie taka oferta gwarantująca najnowszą wiedzę i umiejętności fachowe podane w przyjazny i atrakcyjny sposób. Dodatkowo uczestnicy szkoleń z tego cyklu mają okazję rozszerzyć także sieć kontaktów branżowych, gdyż przewidzieliśmy stosowne przerwy umożliwiające nie tylko regenerację po intensywnych godzinach szkoleniowych, ale i szansę rozmowy z innymi implantologami.


Na dobry początek: propedeutyka implantologii – protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne

Na specjalnie zaproszenie Dental Skills Institute, szkolenie inaugurujące cykl prowadzi światowej sławy ekspert w dziedzinie implantologii Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig, wiceprezydent DGOI oraz współtwórca programu Master of Oral Implantology. Temat szkolenia to Propedeutyka implantologii, protokoły leczenia, biologia i systemy implantologiczne. W programie tego podstawowego i bazowego spotkania szkoleniowego uwzględniliśmy edukację z zakresu regeneracyjnego potencjału kości i tkanek miękkich oraz zabiegowego postępowania z nimi. Kolejnym obszarem wiedzy i umiejętności, nad którymi pochyli się grupa będą wstępne wymagania wypracowania i utrzymania stabilności tkanek miękkich wokół implantów. Rynek materiałów i technik implantacyjnych wymaga dziś wielkiej odpowiedzialności i świadomego rozeznania przez implantologa, dlatego też szkolenie ogniskuje się wokół różnic pomiędzy poszczególnymi wydaniami systemów implantacyjnych w aspekcie ich konstrukcji, materiałów, mikrostruktur i połączeń oporowych. Dobry implantolog musi przecież znać podstawowe różnice w tym zakresie, aby dokonać optymalnego dla pacjenta wyboru. Szkolenie wprowadza dodatkowo podstawy diagnostyki i oceny chirurgicznej, co może sprawiać trudność osobom dopiero zagłębiającym się w tematykę. W obszarze kości i tkanek kostnych uwagę poświęca się edukacyjnie takim zagadnieniom jak ocena jakości kości, protokoły chirurgiczne i trening kostny. Uczestnicy szkolenia z pewnością docenią dodatkowe poruszenie zagadnień merytorycznych z obszarów rozwoju tkanek miękkich i protokołów wczesnej i późnej implantacji. Całość tematyczną skomponowano bowiem tak, aby dawała ona solidne zgłębienie wszystkich kluczowych zagadnień propedeutyki nowoczesnej implantologii.