Dental Skills Institute

Struktury anatomiczne twarzoczaszki - podstawowa wiedza dla implantologa. Zainwestuj w szkolenie!

Struktura anatomiczna twarzoczaszki to fundamentalna wiedza dla każdego implantologa. Aby rozpocząć więc działalność implantologiczną, najlepiej odbyć szkolenie, które wprowadzi i usystematyzuje anatomię stosowaną twarzoczaszki. Profesjonalne szkolenie implantologiczne w tym zakresie realizowane jest podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w prosektorium, aby anatomia opisowa mogła zostać przyswojona w kontekście budowy i funkcji twarzoczaszki ludzkiej na naturalnym materiale pokazowym. Przy wykorzystaniu kadawerów prosektoryjnych uczestnicy szkolenia mają szansą uczyć się budowy, unaczynienia oraz unerwienia zatoki szczękowej.

Szczególną uwagę poświęca się również miejscom pobrań materiałów kostnych. Tego rodzaju metodyka wizualizacji anatomicznej jest najlepiej przyswajana przez uczestników szkolenia dzięki obrazowości pokazu opatrzonego merytorycznym komentarzem i instruktażem możliwych działań implantologicznych.


Struktury anatomiczne twarzoczaszki w praktyce  

Anatomia funkcjonalna twarzoczaszki omawiana jest w oparciu o zagadnienia praktycznej medycyny stomatologicznej. Prowadzący - dr n. med. Michał Szałwiński prezentuje uczestnikom istotne z punktu widzenia stomatologii implantologicznej struktury twarzoczaszki, uwzględniając zatoki szczękowe, w tym przebieg nerwów i naczyń w świetle zatoki, proces pneumatyzacji, który zależny jest od wieku pacjenta oraz ostrogi zatoki. Do ważnych zagadnień szkoleniowych należą także: naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego, gdyż mogą one stanowić przyczynę krwawień. Skuteczność stosowanych znieczuleń przewodowych omawia się szkoleniowo w odniesieniu do przebiegu nerwów i zakresu unerwienia. W kontekście anatomii twarzoczaszki ważną kwestią jest poznanie przez implantologa przebiegu kanału żuchwowego i częstości występowania jego odmian, a także - zależnych od wieku pacjenta, od adolescencji do starości - procesów zachodzących w obrębie twarzoczaszki, w tym ich anomalii. Standardowymi strukturami twarzoczaszki, które poddawane są gruntownym obserwacjom i ćwiczeniom podczas szkolenia, są również budowa i funkcje podniebienia twardego i miękkiego, przebieg naczyń i nerwów, grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej i otwór przysieczny. Od znajomości struktur anatomicznych twarzoczaszki należy rozpocząć budowanie warsztatu profesjonalnego implantologa.