Dental Skills Institute

Aktualnosc 300x300 przygotowanie2

Dobra organizacja gabinetu implantologicznego gwarantuje sprawne jego funkcjonowanie i wydajność pracy na wysokim poziomie. Trzecie szkolenie z cyklu Curriculum Implantologiczne obejmuje tematykę organizacji gabinetu w oparciu o zachowanie najwyższych standardów w zakresie sterylności i współpracy zespołu implantologicznego.

Jak wygląda plan szkolenia?

Szkolenie podzielone jest na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Trwa jeden dzień (8 godzin). Prowadzone jest przez lekarza medycyny i stomatologii, implantologa Dariusza Niesiobędzkiego i dyplomowaną higienistkę stomatologiczną Laurę Grzegółkowską. Podczas części teoretycznej, uczestnicy poznają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji gabinetu implantologicznego, zachowania zasad sterylności oraz przygotowania zespołu implantologicznego do zabiegu.

Szczegółowy program szkolenia

Część teoretyczna obejmuje dziewięć zagadnień, składających się na organizację gabinetu i procedury przed zabiegiem, w trakcie i pozabiegowe:

  1. Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym
  2. Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
  3. Przygotowanie zespołu implantologicznego.
  4. Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
  5. Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
  6. Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
  7. Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
  8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
  9. Argumenty, jakie należy stosować aby przekonać pacjenta do zabiegu.

W części praktycznej, uczestnicy mogą wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas zajęć w gabinecie, ponieważ po okiem prowadzących przygotują samodzielnie gabinet do zabiegu. Wszystkie poznane na szkoleniu procedury oparte są o nowoczesne standardy stomatologii. Często podkreślana w kontekście zabiegów stomatologicznych sterylność jest konieczna, dlatego na każdym etapie szkolenia zwraca się na nią uwagę. Ogólnie rzecz ujmując, gabinet do zabiegu implantacji należy przygotować podobnie, jak do zabiegu chirurgicznego, także rodzaj używanych narzędzi trzeba dostosować do rodzaju wkręcanych implantów.

Na tym szkoleniu uczestnicy  dowiedzą się również szczegółów na temat opieki nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu, zdobędą również wiedzę na temat przygotowania gabinetu oraz dokumentacji zabiegowej, co przydaje się zarówno lekarzowi jak i asyście, która swoje kwalifikacje w tej tematyce może później podnieść na osobnym szkoleniu „Profesjonalna asysta implantologiczna”.