Dental Skills Institute

Aktualnosc 300x300 podstawy implantologii

Podstawy implantologii - od tego trzeba zacząć budowanie kompetencji przyszłego implantologa

Szkolenie z podstaw implantologii obejmuje wiedzę z zakresu kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia implantologicznego, to wyjątkowe kompendium wiedzy łączące w sobie przygotowanie merytoryczne i praktyczne tak, by w efekcie po jego ukończeniu każdy uczestnik mógł przystąpić do pierwszego zabiegu wszczepienia implantu. Część warsztatowa szkolenia poświęcona jest procedurom odpowiedniego przygotowania łoża pod implant, a następnie implantacji za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego. Ważnym elementem spotkania jest także ćwiczenie i dobór właściwych technik szycia. Ćwiczenia wykonywane są na modelach fantomowych. 

Podstawy implantologii - szczegóły szkolenia 

Program szkolenia z podstaw implantologii obejmuje między innymi omówienie zjawiska osteointegracji i jego związku z gojeniem kostnym. Kluczowa jest wiedza o pierwotnej oraz wtórnej stabilizacji implantu. Uwaga poświęcana jest także anatomii kości szczęki i żuchwy, czy zjawisku zaniku kostnego, które jest konsekwencją długotrwałych braków w uzębieniu. Uczestnicy zapoznają się również z przeciwskazaniami względnymi i bezwzględnymi, które mogą dyskwalifikować pacjenta z planowanego zabiegu. Duża uwaga poświęcona jest także znieczuleniom i antybiotykoterapii. Poruszany jest także, jakże ważny w leczeniu, element psychologiczny tzn. właściwy, wspierający dialog z pacjentem, uświadamiający skalę ryzyka, ale przede wszystkim bazujący na planowanym sukcesie terapii.

Postępowanie z pacjentem omawiane jest wszechstronnie, także z perspektywy premedykacji i dobrze dobranego znieczulenia. Procedury zabiegowe muszą być bowiem skorelowane z całościową diagnozą uzębienia pacjenta, a nawet jego zwyczajami żywieniowymi i innymi nawykami, istotnymi w prawidłowej osteointegracji wszczepionego implantu. Implantologia nie może dziś ignorować przecież wiedzy o znaczeniu czynników psychicznych i środowiskowych w leczeniu zębów i utrzymaniu optymalnej kondycji jamy ustnej. Lekarz stomatolog musi rozumieć całościowe, w tym społeczne funkcjonowanie pacjenta. Podczas szkolenia zakres wiedzy obejmuje zatem nie tylko zagadnienia chirurgii stomatologicznej i technik implantologicznych, ale i najwyższe standardy kontaktu z pacjentem, takie jak wieloletnia i regularna opieka nad nim po zakończonym leczeniu implanto-protetycznym.

Przed przystąpieniem do części praktycznej uczestnicy szkolenia poznają podstawowe instrumentarium chirurgiczne niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, zasady jego doboru i optymalnego stosowania.

Informacje o szkoleniu:

Prowadzący: dr n. med. Rafał Zagalak
Czas trwania: 16 h
Lokalizacja: Warszawa – Dental Skills Institute