Dental Skills Institute

Aktualnosc 300x300 praktyczne aspekty 3

Curriculum Implantologiczne organizowane przez Dental Skills Institute to 9 jedno- lub dwudniowych intensywnych zajęć, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Po zakończeniu etapu przygotowawczego, który obejmuje m. in. szkolenia z anatomii, przygotowania gabinetu do zabiegu, podstaw implantologii, planowania leczenia implantologicznego czy protetyki na implantach, uczestnik szkolenia dla stomatologów jest gotowy do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu implantacji na pacjencie.

Procedury przećwiczone na modelach zwierzęcych czy fantomowych podczas wielogodzinnych warsztatów, będą przydatne podczas dwudniowego szkolenia Praktyczne aspekty implantacji – zabiegi. Intensywne zajęcia za pacjentami odbywają się w Centrum Szkoleniowym DSI Face-Clinic. Początkujący implantolodzy mają okazję przeprowadzić swój pierwszy zabieg w nowoczesnej klinice z bogatym zapleczem gabinetów, bloku operacyjnego i pokojów zabiegowych. Niemniej jednak wartością nadrzędna jest nauka pod okiem mistrza w dziedzinie implantologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej – dr n. med. Konrada Walerzaka.

Szkolenie implantologiczne z naciskiem na praktykę

W ciągu dwóch dni szkoleniowych odbywa się od 10 do 14 zabiegów implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny udział przeprowadzając samodzielnie implantacje i asystując przy zabiegach, które przeprowadzają pozostali lekarze. Przed rozpoczęciem zabiegu uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu. Już podczas drugiego dnia Planowania leczenia implantologicznego, które jest szóstym w cyklu szkoleniem, odbywa się analiza dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać zakwalifikowani do zabiegów. Konsultacje w ramach szkolenia prowadzi również dr n. med. Konrad Walerzak na podstawie modeli i zdjęć przywiezionych przez uczestników.

Po omówieniu przypadku i przebiegu zaplanowanej implantacji stomatolog może przystąpić do chirurgicznej fazy wszczepiania implantu. Polega ona na prawidłowym przygotowaniu miejsca pod implant, a następnie na wprowadzeniu w kość szczęki implantu, który ma zastąpić korzeń zęba. Po podaniu środka znieczulającego stomatolog nacina skalpelem dziąsło i odwarstwia płat śluzówkowo-okostnowy nad miejscem planowanego zabiegu. Następnie przy pomocy wcześniej wykonanego szablonu oraz cienkiego wiertła (tzw. wiertła pilotującego) ustala pozycję implantu. Jest to bardzo istotna faza zabiegu, ponieważ implantacja musi uwzględniać potrzeby protetyczne pacjenta, a jednocześnie zapewnić zachowanie odpowiedniego poziomu kości i profilu tkanek miękkich.
Miejsce wprowadzania implantu musi być wybrane w optymalny sposób, po wnikliwej analizie warunków anatomicznych panujących w jamie ustnej pacjenta.

Następnie za pomocą specjalnych wierteł, w które zaopatrzony jest system implantologiczny MIS, nawierca w kości szczęki otwór o rozmiarach idealnie dopasowanych do długości i szerokości implantu. Po dokładnym przepłukaniu wywierconego otworu roztworem soli fizjologicznej wkręca lub wprowadza do kości sterylny implant. Warto w tym miejscu dodać, iż implant musi zostać wkręcony z odpowiednią siłą, czyli taką, która zapewni mu stabilizację i nie spowoduje uszkodzenia tkanki kostnej. Innym wymogiem, o który bezwzględnie musi zadbać lekarz, jest zachowanie sterylności pola zabiegowego. Wszelkie zagadnienia związane z zasadami sterylności omawiane są już na początku cyklu szkoleniowego podczas Przygotowania gabinetu i organizacji zabiegu implantologicznego.

Uzyskanie podczas zabiegu chirurgicznego właściwej stabilizacji mechanicznej implantu wpływa korzystnie zarówno na proces gojenia, jak i na długotrwały sukces kliniczny.

Po sprawdzeniu, czy wszczep został prawidłowo wprowadzony i upewnieniu się, że jest stabilny, stomatolog mocuje na nim tzw. śrubę zamykającą, a następnie zszywa dziąsło. Na tym etapie umieszczony w kości implant zostaje całkowicie przykryty błoną śluzową, a pacjent użytkuje dotychczasowe uzupełnienie protetyczne (lub otrzymuje uzupełnienie tymczasowe). Po 7-10 dniach szwy są usuwane, a miejsce po zabiegu całkowicie się wygaja.

Wartością dodaną szkolenia praktycznego jest to, że każdy zabieg transmitowany jest na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu. Wszystkie zabiegi można później wielokrotnie oglądać dzięki specjalnej strefie e-learning.