Dental Skills Institute

Rozwój stomatologii, a w szczególności periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, pozwala na radzenie sobie z problemami zaniku kości szczęki i żuchwy. Dzięki zaawansowanym technologiom stomatologicznym coraz rzadziej mówi się dziś o tzw. beznadziejnych przypadkach, gdy dla pacjenta ze znacznym bezzębiem jedyną opcją była tylko proteza. Współczesne zabiegi w gabinecie dentystycznym kończą się pełną odbudową zębów dzięki implantacji, która niekiedy możliwa jest tylko dzięki wcześniejszemu przeprowadzeniu zabiegów okołoimplantacyjnych.

Podstawowe zabiegi okołoimplantacyjne

Sterowana regeneracja kości – ang. Guided Bone Regeneration (GBR), inaczej augmentacja, to zabieg polegający na odbudowie tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów, którzy borykają się z problemem zaniku kości.

Oprócz augmentacji kości kolejnym zabiegiem okołoimplantacyjnym, który implantolog powinien umieć wykonać, jest Sinus Lift, czyli podniesienie dna zatoki szczękowej. Dno zatoki podnosi się na dwa sposoby – metodą otwartą i zamkniętą. Różni je czas trwania, inwazyjność i stopień ryzyka powikłań. W obydwu wariantach umieszcza się materiał kościozastępczy pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej a wyściełającą ją błoną śluzową. Operacja spłyca dno zatoki i jednocześnie pogrubia kość pacjenta. W rezultacie uzyskuje się podłoże pozwalające na wprowadzenie implantu.

Augmentacja kości i Sinus Lift – tego nauczysz się na szkoleniu dla stomatologów

Dwudniowe szkolenie „Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi” jest przedostatnim w cyklu Curriculum Implantologiczne. Uczestnicy poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego przeprowadzenia zabiegu odbudowy tkanki kostnej oraz podniesienia dna zatoki.

Podczas pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, obejmującym m.in. metody augmentacji kości, dostęp do zatoki, Sinus Lift otwarty i zamknięty, wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi typami biomateriałów, uczestnicy ćwiczą metody augmentacji kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych.

W trakcie drugiego dnia szkolenia stomatologicznego uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. Początkujący implantolodzy mają okazję przeprowadzać oraz asystować przy zabiegach, które odbywają się w nowoczesnej klinice z bogatym zapleczem gabinetów, bloku operacyjnego i pokojów zabiegowych. Niemniej jednak wartością nadrzędną jest nauka pod okiem mistrza w dziedzinie implantologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej – dr n. med. Konrada Walerzaka.

Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak pacjenci dobierani są w taki sposób, aby zaprezentować możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur. Wszystkie zabiegi transmitowane są na żywo z gabinetu do sali szkoleniowej, następnie są szczegółowo omawiane. Uczestnik szkolenia implantologicznego przez sześć miesięcy po ukończeniu szkolenia ma dostęp do nagrań z zabiegów znajdujących się w strefie e-learning, dzięki temu w każdej chwili może zobaczyć, jak wyglądały wszystkie zabiegi przeprowadzane danego dnia.