Dental Skills Institute

Głównym celem stomatologii jest jak najdłuższe utrzymanie w zdrowiu zębów własnych pacjenta. Równie ważne jest zachowanie funkcji i estetyki. Poziom brzegu tkanek miękkich wokół implantu i ich kolor powinien odpowiadać wartościom takich samych parametrów jak wokół zęba własnego. Obecnie, w przypadku zagrożonych zębów, oprócz leczenia endodontycznego, brane jest także pod uwagę leczenie implantologiczne.

Estetyka jamy ustnej

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności pomiędzy tkanką miękką, kością i zębami. Istnieją zdefiniowane wymiary miękkiej tkanki, wysokość i szerokość keratynizowanej tkanki, którą należy osiągnąć i utrzymać. Ważnym parametrem, aby ilościowo określić wygląd tkanek miękkich, jest indeks PES. Aby osiągnąć idealne parametry, stosuje się minimalnie inwazyjne procedury.

„Estetyka w implantologii” to tytuł ostatniego szkolenia dla stomatologów w cyklu Curriculum Implantologiczne. Nikt w lepszy sposób nie może przedstawić tego tematu niż prawdziwa ekspertka w tej dziedzinie – Dr. Henriette Lerner, której działalność skupiona jest głównie na implantologii i estetyce, a motto, które przyświeca jej działalności naukowej to: „Estetyka jest sposobem na życie”.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

W części praktycznej szkolenia omawiane są trzy najczęściej stosowane procedury. Pierwsza to chirurgia na naturalnych zębach, na którą składają się następujące zagadnienia: techniki pokrywania recesji dziąsła, przeszczepy tkanek łącznych – CTG, przeszczepy półksiężycowe i technika tunelowa. Od lat do pokrywania recesji dziąsłowych wykorzystuje się autogenny przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej (CTG) pobierany z podniebienia twardego. Wykorzystanie CTG pozwala na poszerzenie dziąsła właściwego. Umieszczenie przeszczepu w miejscu biorczym powoduje napływanie fibroblastów, a w konsekwencji nawarstwianie gojących się tkanek i pogrubienie dziąsła. Barwa przeszczepu staje się identyczna z otaczającymi go tkankami, co daje bardzo dobry wynik estetyczny. Metoda ta może być z powodzeniem łączona z technikami tunelowymi. Zmodyfikowana metoda tunelowa została zaprojektowana tak, by wyeliminować konieczność poziomych czy pionowych nacięć oraz maksymalizować zaopatrzenie w krew brodawki dziąsłowej i przeszczepu. Proces gojenia jest szybszy, a efekt estetyczny lepszy w porównaniu do innych metod.

W kolejnej części szkolenia prowadząca omawia z uczestnikami procedurę przeszczepu kości i zarządzanie tkankami miękkimi oraz składające się na nie następujące metody: „socket preservation”, modelowanie płata (flaps), przedłużanie płata, „smart” oraz „sausage technique”.

Metoda „socket preservation” ma na celu ograniczenie szybkości resorpcji kości wyrostka zębodołowego i przygotowanie do wprowadzenia implantu. Ogólnym założeniem w przypadku profilaktyki utraty objętości kości jest zastosowanie tej metody z  wykorzystaniem materiału, który będzie stanowił rusztowanie i zapewni środowisko sprzyjające regeneracji tkanki kostnej. W ostatniej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z powikłaniami tkanek miękkich oraz przećwiczą najlepsze sposoby na rozwiązanie tych problemów.

Klucz do sukcesu

Specjaliści z zakresu implantologii wciąż zastanawiają się, w jaki sposób wdrażać nowoczesne rozwiązania, które skróciłyby czas leczenia implantologicznego, ograniczyłyby dolegliwości pacjentów oraz obniżyłyby koszty zabiegów wszczepienia implantów. Funkcjonalność i estetyka idą w parze i są dla ekspertów kwestią priorytetową w obszarze aktywności związanej z zabiegami implantologicznymi. Wyłącznie równowaga całego procesu jest w stanie przynieść najlepsze efekty funkcjonalne i estetyczne w leczeniu pacjenta.