Dental Skills Institute

Protetyka zaawansowana i okluzja

Spełniając oczekiwania pacjentów, implantolodzy dążą do perfekcji. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, od samego początku patrzą w kierunku ostatniego etapu – momentu, w którym praca zostaje oddana pacjentowi. Ten sposób podejścia do pracy sprawia, że otrzymując nowe uzupełnienie, pacjent często jest zaskoczony nie tylko wysoką jakością, komfortem użytkowania, ale i efektem estetycznym. W jaki sposób osiągnąć mistrzostwo w swojej dziedzinie? Oczywiście stale uaktualniając swoją wiedzę w trakcie szkoleń, aby poznać nowoczesne metody i techniki pracy.

Czego dowiesz się na szkoleniu „Protetyka zaawansowana i okluzja”?

Szkolenie dla stomatologów „Protetyka zaawansowana i okluzja” organizowane przez Dental Skills Institute przygotowuje dentystów do wykonywania zaawansowanych prac protetycznych opartych na implantach. Duży nacisk jest podczas niego położony na prace zlokalizowane w strefie estetycznej. Pierwsza część zajęć rozpoczyna się omówieniem materiałów, instrumentów i urządzeń niezbędnych do pracy w gabinecie implantoprotetycznym. Dr Karolina Mazurek, autorka i prowadząca szkolenie, szczególną uwagę zwraca uczestnikom na sam proces planowania leczenia, w którym od razu lekarz stomatolog powinien skierować swoją uwagę na takie czynniki, jak zasady okluzji, analizę estetyczną, rekonstrukcje wysokości zwarcia czy właściwe przygotowanie ortodontyczne, poprzedzające wszczepienie implantu. Prowadząca zajęcia pokazuje, jak właściwa komunikacja z pacjentem, który zostaje w ten sposób przygotowany do często długiego procesu leczenie, gwarantuje komfort pracy.

Zakres szkolenia obejmuje szerokie omówienie rozległych uzupełnień protetycznych wspartych o wszczepy. Przy wielopunktowych pracach, lekarz musi wybrać jedno z wielu dostępnych rozwiązań. Już na etapie przedstawiania harmonogramu leczenia, prezentuje pacjentowi efekt końcowy, który planuje osiągnąć. Uczestnicy szkolenia omawiają wady i zalety zarówno uzupełniń stałych, jak i ruchomych, a także zalety stosowania uzupełnień tymczasowych, które w idealny sposób potrafią przygotować tkanki miękkie pod właściwą pracę protetyczną.

Uczestnicy poznają również wagę właściwie pobranego wycisku tkanek miękkich oraz błędy i komplikacje, które mogą na tym etapie powstać.
W trakcie części praktycznej dentyści poznają zastosowanie łuku twarzowego, ustalają wysokość zwarcia, relacji centralnych i zasady estetyczne, na które powinni szczególnie zwracać uwagę podczas wykonywania swoich prac w gabinecie. To, co jest szczególnie istotne w stomatologii implantologicznej, to zadbanie o właściwą ilość i jakość tkanek miękkich, dlatego tak ważna jest umiejętność przygotowania korony tymczasowej modelującej profil wyłaniania. Podczas szkolenia stomatolodzy wykują ją na modelach fantomowych z implantem umieszczonym w strefie estetycznej.

Szkolenie „Protetyka zaawansowana i okluzja” skierowane jest do dentystów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności przy wykonywaniu prac opartych na implantach. Uzyskana w trakcie trwania szkolenia wiedza usprawni pracę i pomoże podnieść jakość wykonywanych prac i świadczonych pacjentom usług.