Dental Skills Institute

Podstawy implantologii

Czym jest proces osteointegracji? To wieloetapowy proces, który ma doprowadzić do połączenia implantu z kością. Wpływa na niego szereg czynników, takich jak: 

  • technika wprowadzenia implantu,
  • uzyskanie tzw. stabilizacji pierwotnej,
  • czynniki biologiczne (takie jak jakość typ kości pacjenta i jego indywidualne warunki),
  • kształt, długość i średnica implantu,
  • materiał, z którego zostały wykonany,
  • rodzaj jego powierzchni implantu,
  • a także moment obciążenia.

Jest to proces, który decyduje o powodzeniu całego zabiegu.

Lekarz pragnący rozpocząć pracę jako implantolog musi zdobyć wiedzę, w jaki sposób przygotować się do każdego zabiegu, aby wykorzystując nowoczesne rozwiązania, osiągnąć najlepsze i najbardziej przewidywalne efekty. Każdy pacjent, ze względu na swoje warunki, jest odrębnym przypadkiem, do którego należy podejść w bardzo indywidualny sposób. Dentysta od samego początku musi brać pod uwagę szereg czynników i zastanowić się, jaki efekt protetyczny pragnie osiągnąć. Które rozwiązanie zastosuje i czy spełni ono w pełni oczekiwania pacjenta. Taki sposób myślenia decyduje o całym procesie leczenia. Współczesny pacjent, poszukujący przed podjęciem decyzji jak największej ilości informacji, stał się bardzo wymagającym odbiorcą. Niestety wiedza, którą pozyskuje, często nie jest najwyższej jakości. Korzystając z łatwo dostępnych źródeł, nigdy nie uzyska pełnego obrazu sytuacji. Dopiero wnikliwa analiza, przeprowadzona przez lekarza, gwarantuje wybór najbardziej optymalnej ścieżki, którą należy podążyć. Właściwe przedstawienie korzyści, a także motywacji wyboru postępowania w każdym przypadku, również należy do elementów przygotowania planu leczenia pacjenta.

Nie zawsze miejsce najbardziej optymalne do wprowadzenia wszczepu, jest także tym, które zapewni oczekiwany przez pacjenta efekt. Często lekarz musi zdecydować się na kompromis. Dzięki postępowi, który od samego początku, czyli już od ponad sześćdziesięciu lat, towarzyszy implantologii, lekarze stomatolodzy mają możliwość zastosowania najbardziej nowoczesnych materiałów i technik, które wspomagają cały proces leczenia, w tym proces osteointegracji. Od wielu lat prowadzone badania przyczyniają się do rozwoju, dzięki czemu krzywa procesu osteointegracji nie wygląda już tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu.

Czym więc się różni i jakie to ma znaczenie dla całego procesu leczenia implantoprotetycznego?

Na te i na wiele innych, równie ważnych pytań, odpowiedzi uzyskują uczestnicy cyklu szkoleń Curriculum Implantologicznego DSI. Wiedza zdobyta podczas zajęć pomoże w przyszłości podejmować właściwe decyzje, aby osiągnąć oczekiwany przez pacjenta i długoterminowy efekt końcowy.