Dental Skills Institute

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Poszerzanie zakresu swoich kompetencji to nie tylko wartość samorozwojowa – to gwarancja lojalności pacjentów, którzy coraz częściej sami poszukują informacji o możliwych metodach leczenia. Włączenie do oferty gabinetu nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań przekłada się zatem na wymierne korzyści! Szkolenia zaawansowane to odpowiedź na rosnące wymagania pacjentów i rynku, oraz recepta na to by stale cieszyć się rozwojem swojej kliniki lub gabinetu.

Jeśli posiadasz już doświadczenie implantologiczne, szkolenia zaawansowane to propozycja dla Ciebie!


Programy szkoleń:

Chirurgia ultradźwiękowa

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 8
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

 1. Teoria chirurgii ultradźwiękowej i jej kliniczne zastosowanie.
 2. Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradźwiękowa stosowana przy ubytkach zębowych.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
 • ekstrakcje,
 • przeszczep bloczków kostnych,
 • rozszczepianie wyrostka,
 • wydłużanie korony klinicznej,
 • technika tunelowa.  
 1. Metoda Intralift w porównaniu z techniką podniesienia dna zatoki metodą otwartą.
 2. Kortykotomia w teorii.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych i modelach fantomowych:
 • podniesienie dna zatoki metodą otwartą,
 • Intralift
 • kortykotomia

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Pojedynczy implant w strefie estetycznej. Aspekty chirurgiczne i protetyczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr. Stavros Pelekanos
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Celem tego szkolenia jest przeanalizowanie i kategoryzacja różnych sposobów leczenia, z naciskiem na metodologię i postępowanie kliniczne w przypadkach wprowadzania implantów w strefie estetycznej oraz przekazanie wskazówek pozwalających na osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie estetyki. W oparciu o przypadki kliniczne przedyskutowane zostaną również nowe podejścia do leczenia.

Uzyskanie długoterminowo stabilnych efektów odbudowy wspartej na implantach w strefie estetycznej wymaga zastosowania wymagających procedur chirurgicznych i protetycznych. Czynniki anatomiczne, takie jak cienka blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego, cienka warstwa tkanek miękkich oraz wydłużona girlanda dziąsłowa potrafią utrudnić podejmowanie decyzji oraz przebieg leczenia.

Doświadczenie kliniczne i dowody z badań naukowych pokazują, że prawidłowy sposób pracy klinicznej, przestrzeganie kolejności postępowania i prawidłowe procedury mają podstawowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu pracy implanto-protetycznej.

W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach odbudów w strefie estetycznej, poprawa stanu tkanek miękkich i/lub twardych jest absolutnie niezbędna dla uzyskania dobrej estetyki i naturalnego wyglądu korony wspartej na implancie.

Cele edukacyjne i program:

 • Zrozumienie założeń rożnych strategii leczniczych (natychmiastowe vs. odroczone wprowadzanie implantu, natychmiastowe vs. odroczone obciążanie implantu).
 • Najważniejsze procedury chirurgiczne dotyczące tkanek miękkich, wolny przeszczep dziąsłowy, przeszczep tkanki podnabłonkowej, tkanki łącznej i/lub ich kombinacje, jak również przeszczepy bezkomórkowej macierzy kolagenowej przed lub podczas wprowadzania implantu.
 • Zrozumienie zasadności różnych procedur regeneracji kości (różne błony i substytuty kości).
 • Rozpoznawanie i wybieranie właściwego rozwiązania protetycznego (personalizowane vs. prefabrykowane łączniki, odbudowy przykręcane vs. cementowane).

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 16h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

Dwa intensywne dni warsztatowe będące kwintesencją wiedzy i umiejętności w zarządzaniu tkankami przyzębia! Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Ze szkolenia skorzystają dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Program szkolenia:

 • Ocena warunków, ustalenie typów/klas (biotyp, klasyfikacja kostna, oczekiwania estetyczne).
 • Komunikacja z pacjentem i dokumentacja fotograficzna.
 • Augmentacja tkanek twardych (bloczki kostne, metoda „socket preservation”, technika „bone shield”, technika rozszczepienia wyrostka).
 • Tkanki miękkie wokół implantów i augmentacja tkanek miękkich – m.in. technika uniesienia brodawki, technika „roll – flap” (płata uszypułowanego) przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technika „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technika tunelowa, pokrywanie recesji.
 • Precyzyjne ostrzykiwanie dziąseł kwasem hialuronowym.
 • Rola prac tymczasowych (kształt pracy tymczasowej po ekstrakcji a pożądane ukształtowanie tkanek miękkich; łączniki).
 • Implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona.
 • Postępowanie w przypadku problemów z przyzębiem.
 • Techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne - CGF.

Omawiane procedury zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

 

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Protetyka zaawansowana i okluzja

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Wprowadzenie – materiały, instrumenty i urządzenia w gabinecie implantoprotetycznym, komponenty protetyczne systemu MIS.
2. Planowanie leczenia implantoprotetycznego:

 • zasady okluzji
 • analiza estetyczna
 • rekonstrukcja wysokości zwarcia (wax-up, mock-up)
 • łuk twarzowy i artykulator
 • przygotowanie ortodontyczne
 • harmonogram czasowy i finansowy leczenia

3. Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:

 • uzupełnienia ruchome (precyzyjne elementy retencyjne: locator, belka) etapy pracy klinicznej
 • uzupełnienia stałe (przykręcane, cementowane) etapy pracy klinicznej
 • korony na implantach: Zblokowane czy pojedyncze?
 • współpraca i komunikacja z pracownią
 • uzupełnienia tymczasowe – możliwości, materiały

Część praktyczna:

 • Zastosowanie łuku twarzowego, ustalanie wysokości zwarcia, relacji centralnej, zasady estetyczne.
 • Wykonanie korony tymczasowej akrylowej metodą bezpośrednią.
 • Modelowanie profilu wyłaniania.
 • Wyciski indywidualnego profilu wyłaniania – modyfikacja transferu.
 • Korona tymczasowa modelująca profil wyłaniania.
 • Indywidualizacja transferu do profilu wyłaniania.

Dzień 2

 • Przykręcane vs cementowane.
 • Modelowanie profilu wyłaniania, zarządzanie tkankami miękkimi.
 • Wyciski tkanek miękkich modelowanych koroną tymczasową (modyfikacja transferów, masy wyciskowe).
 • Komplikacje podczas pobierania wycisków – jak im zaradzić?
 • Wyciski w pracach mieszanych implanty i filary własne pacjenta.
 • Materiały i możliwości estetyczne.
 • Łączniki estetyczne (tlenek cyrkonu, ceramiki szklane).
 • Cementowanie – wybór odpowiednich materiałów, kolorystyka, usuwanie pozostałości cementu.
 • Technologia CAD/CAM (skanowanie, frezowanie, modelowanie profilu wyłaniania).

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.

Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

2-dniowe, intensywne, praktyczne szkolenie prezentujące kanon kluczowych procedur z zakresu zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i zębów własnych. To szkolenie to esencja najważniejszych technik i absolutna baza do dalszego rozwoju w zakresie zarządzania tkankami miękkimi.

Formuła warsztatu gwarantuje możliwość przećwiczenia procedur pod okiem doświadczonego klinicysty, a zakres prezentowanych metod dobrany jest tak, aby niezależnie od poziomu umiejętności przed szkoleniem móc po jego ukończeniu natychmiast wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej pracy z pacjentami. Zachęcamy aby uczestnicy wykorzystali możliwość konsultacji własnych przypadków, przynosząc na szkolenie dokumentację pacjentów.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane dla początkujących i praktykujących implantologów, których celem jest uzyskanie stabilnych, przewidywalnych i wysoce estetycznych efektów leczenia u pacjentów. Idealne również dla absolwentów Curriculum Implantologicznego i pokrewnych szkoleń jako praktyczne rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania tkankami miękkimi.

Program szkolenia:

 1. Chirurgia i mikrochirurgia. Znaczenie podejścia mikrochirurgicznego w zarządzaniu tkankami.
 2. Przygotowanie pacjenta do zabiegów na tkankach miękkich.
 3. Rola higienisty/ki w zarządzaniu tkankami miękkimi i współpraca z higienista/ką.
 4. Instrumentarium potrzebne do zabiegów. Szczegółowe omówienie instrumentarium z prezentacją.
 5. Rodzaje szycia, nici, igieł i mikroskalpeli. Sposoby szycia, odpowiedniego doboru nici w zależności od sytuacji i zabezpieczenia rany dawczej. Ćwiczenia praktyczne z mikrochirurgii, szycie nićmi 6.0 i 7.0.
 6. Rodzaje przeszczepów w zależności od miejsca biorczego.
 7. Rodzaje tkanki łącznej w zależności od miejsca na podniebieniu. Pobieranie tkanki łącznej z guza szczęki. Ćwiczenia praktyczne.
 8. Szczegółowe omówienie zabiegu FGG z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 9. Szczegółowe omówienie zabiegów SCTG metodą deepitelializacji z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne z SCTG metodą deepitelializacji.
 10. SCTG – metodą jednego cięcia. Szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 11. AAF- dowierzchołkowe przesunięcie płata, szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 12. Śruba gojąca – kiedy i czy natychmiast w trakcie implantacji. Liczne aspekty zastosowania jednoczasowego odsłonięcia implantu w trakcie implantacji.
 13. Farmakoterapia przy zabiegach na tkankach miękkich.
 14. Postępowanie i opieka nad pacjentem po zabiegach na tkankach miękkich.
 15. Możliwe powikłania - jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić.
 16. Dyskusja.
 17. Omówienie przypadków na podstawie dokumentacji pacjentów przywiezionej przez uczestników.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach zaawansowanych

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Protetyka zaawansowana i okluzja (2 dni) 3450 PLN Pt 22 maja
2020 r.
10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 23 maja
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
18-19 września 2020

9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury 2950 PLN
specjalna cena
na start!
Pt 29 maja
2020 r.
10.00 - 18:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 30 maja
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
4-5 września 2020

9:00 - 17:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne (2 dni) 3900 PLN Pt 3 lipca 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 4 lipca
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
26-27 listopada 2020

9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwarterowania i dojazdów uczestników.


Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Minione wydarzenia:

Postęp w chirurgii plastycznej śluzówki – od wiedzy podstawowej do odpowiedzialnych działań klinicznych

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr Rino Burkhardt, DMD
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 10
Czas trwania: 10h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie konsekutywne zapewnione.


Program

Część teoretyczna:

 • Biologiczna struktura jamy ustnej.
 • Interakcja tkanki i procesy indukcyjne.
 • Gojenie ran: kliniczne/biologiczne.
 • Koordynacja ruchowa i percepcja wzrokowa w periodontologii i chirurgii implantologicznej.
 • Wyposażenie techniczne dla chirurgii minimalnie inwazyjnej.
 • Czynniki ludzkie.
 • Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o wydłużaniu koron (płat przemieszczony wierzchołkowo, osteotomia, technika obnażenia śluzówki i dostępu z tzw. dziurki od klucza).
 • Pooperacyjna kontrola biofilmu.

Część praktyczna:

 • Podstawowy trening kliniczny stabilności ręki i zręczności palców w chirurgii śluzówkowej.
 • Preparacja i podniesienie płata.
 • Mobilizacja płata.
 • Adaptacja i stabilizacja płata.
 • Filmy z procedur chirurgicznych, zalecenia.
 • Repozycja wierzchołkowa płata i jego utrwalenie.
 • Wolne przeszczepy śluzówki.
 • Technika obnażenia śluzówki.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Koncepcje kliniczne w regeneracyjnej terapii periodontologicznej: ewolucja technik w perspektywie przyszłości

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD 
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 9


Wymagania pacjentów wobec osiągania jak najbardziej estetycznych rezultatów stały się w ciągu ostatnich lat największym wyzwaniem periodontologii oraz implantologii stomatologicznej. Oprócz rezultatów funkcjonalnych obecnie najważniejsze jest osiągnięcie sukcesu estetycznego, przede wszystkim w przednich odcinkach, gdzie oczekiwania ze strony pacjentów są największe.

Wprowadzenie nowych pojęć biologicznych, biomateriałów i technik chirurgicznych (takich jak podejście minimalnie inwazyjne, czynniki wzrostu, różne techniki zachowania brodawek, czy technika Soft Tissue Wall), sprawiają że możliwe staje sie odpowiedzenie na oczekiwania pacjentów i zmienienie prognozy dla złamanych zębów na przewidywalny, długoterminowy wynik.

Wszystkie omawiane podczas zajęć techniki, jak również podejmowanie decyzji w przypadku różnych scenariuszy klinicznych, zostaną przeanalizowane między innymi na podstawie filmów makro. W trakcie części warsztatowej techniki zostaną dokładnie wyjaśnione i przećwiczone przez uczestników.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1. Kliniczne pojęcia dotyczące kontroli zakażeń
2. Ewolucja technik chirurgicznych w regeneracji przyzębia
3. Plastyczna chirurgia przyzębia.
4. Warsztaty:

 • metoda jednego płata (single flap approach),
 • technika bariery z tkanek miękkich (soft tissue wall techniques),
 • technika zachowania całych brodawek dziąsłowych (Entire Papilla Preservation technique),
 • dokoronowo podniesiony płat (coronally advanced flap),
 • pobieranie tkanki łącznej z podniebienia (connective tissue harvesting from the palate),
 • różne techniki szycia dla plastycznej chirurgii regeneracyjnej.

Gospodarowanie Tkankami Miękkimi

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Implantologiczna chirurgia plastyczno-estetyczna. Multidyscyplinarne szkolenie z implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi.

Osiągnięcie harmonijnego i zbalansowanego uśmiechu możliwe jest jedynie dzięki wykreowaniu równoczesnej estetyki zębów i dziąseł. Defektu tkanek miękkich nie można skompensować wysoką jakością uzupełnień protetycznych i vice versa – Pascal Magne.

Podczas szkolenia uczymy gospodarowania tkankami miękkimi na każdym z etapów leczenia. Szkolenie na poziomie zaawansowanym przeznaczone jest zarówno dla lekarzy stomatologów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia tego typu zabiegów, jak i dla tych którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia:

 • Czy implanty umieszczać nad - , na – czy pod – poziomem kości?
 • Wpływ budowy implantu, średnicy i długości na możliwości chirurgiczne i protetyczne.
 • Periimplant mucositis i periimplantitis – sposoby zapobiegania i leczenia (sposoby cementowania uzupełnień na implantach – prace przykręcane, przykręcano-cementowane, cementowane, rodzaje cementów, reguły i planowanie chirurgii). Co robić kiedy ropa już sączy się wokół implantu ? Pacjenci z chorobą przyzębia a implanty.
 • Część praktyczna: makro i mikro – co lepsze? Techniki szycia instrumentarium i materiałami szewnymi makro 4/0 i mikro 6/0 chirurgicznymi.
 • Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
 • Zabiegi periodontologiczne, który każdy implantolog powinien umieć wykonać: chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, scaling i rootplaning otwarty, wolny przeszczep dziąsła, uszypułowany i wolny przeszczep tkanki łącznej (technika koperty, technika zdeepitelializowanego nabłonka), płat przesunięty wierzchołkowo.
 • Część praktyczna: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsła – ćwiczenia na bakłażanach.
 • Gospodarowanie tkankami miękkimi na każdym z etapów: zabiegów augmentacyjnych kości, implantacji, podczas wyłaniania implantów i po wykonaniu protetyki. Cięcia w trakcie augmentacji kości i implantacji. Płat przesunięty wierzchołkowo, roll – flap, płaciki Pallaciego.
 • Zasady rządzące przebiegiem tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposoby ich uzyskiwania w strefie estetycznej.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: wytworzenie łoża na wolny przeszczep dziąsła przy bocznych zębach w żuchwie, pobieranie wolnego przeszczepu dziąsła z podniebienia, techniki zabezpieczania miejsca dawczego przed krwawieniem i w celu najlepszego gojenia, techniki pewnego przymocowania przeszczepu w miejscu biorczym.
 • Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie – pewna porażka czy droga do sukcesu? Jak nie doprowadzić do utraty brodawek w strefie estetycznej oraz co zrobić gdy ich już nie ma.
 • Atraumatyczne techniki ekstrakcji zębów, złamanych korzeni, wierzchołków korzeni zarośniętych całkowicie w kości (patrz zdjęcia RVG). Atraumatyczne techniki usuwania źle zlokalizowanych implantów, złamanych implantów.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką koperty, techniki szycia miejsca dawczego, pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką deepitelializacji nabłonka, techniki szycia.
 • Analiza problematycznych przypadków i ewentualnych niepowodzeń uczestników szkolenia. Na podstawie przywiezionych przez kursantów zdjęć RTG, RVG, OPG, modeli gipsowych i najlepiej zdjęć wewnątrzustnych sytuacji po i jeżeli jest sytuacji przed.

Uwaga!
Prosimy o zabranie ze sobą na kurs lup stomatologicznych.

Zaawansowane techniki augmentacji kości

Prowadzący: dr n. med. Andrzej Szwarczyński, MSc, Dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Szkolenie prowadzone jest w nowoczesnej formule, gdzie po module teoretycznym odbywają się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy ćwiczą techniki sterowanej regeneracji kości.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1: Autogenne przeszczepy cylindrycznych wycinków kości przy pomocy zestawu Transfer Control i mocowanie przeszczepu przy użyciu śrub z zestawu Screw.
2: Autogenne przeszczepy bloczków kostnych przy wykorzystaniu urządzenia piezo, mocowanie przeszczepu śrubami z zestawu Screw System.
3: Autogenne przeszczepy pierścieni kostnych z zestawem Ring Control i ich mocowanie śrubami z zestawu Screw System.
4: Splitting i spreading kości przy użyciu zestawu Split-Control Plus, urządzenia piezo oraz pił kostnych.
5: Podniesienie dna zatoki za pomocą urządzenia piezo i instrumentów ręcznych.
6: Zastosowanie autogennych skoncentrowanych czynników wzrostu (CGF).
7: Połączenie CGF wraz z innymi metodami autogennymi.

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu (CGF)

Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Program szkolenia:

Teoria wraz z prezentacją przypadków klinicznych:
 • czynniki wzrostu - wprowadzenie, działanie, możliwości
 • znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej
 • jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym
 • zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
 • sinus lift z użyciem CGF
 • inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
 • porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)
 • metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp)
Część praktyczna:
 • pobranie krwi
 • otrzymywanie CGF
 • wytworzenie Sticky Bone
 • otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów)
 • wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu
 • zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji
 • przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP

 Kortykotomia z wykorzystaniem piezochirurgii i laseroterapii

Prowadzący: lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, MSc
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zastosowanie procedur periodontologicznych, które mają znaczenie w planowaniu i uzyskaniu przewidywalnego, optymalnego dla tkanek przyzębia efektu leczenia ortodontycznego – wykorzystanie efektu odcinkowej akceleracji piezochirurgicznej, kortykotomia, laseroterapia.

Program szkolenia:

1. Diagnostyka tkanek przyzębia w leczeniu ortodontycznym na przykładach, kwalifikacja i przygotowanie pacjentów.

2. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Wstęp teoretyczny i omówienie przykładowych przypadków.

3. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Część praktyczna polegająca na przećwiczeniu omawianych procedur przy użyciu piezochirurgii.

4. Wstęp do laseroterapii stomatologicznej, działanie i zastosowanie w pigułce. 

5. Laseroterapia stosowana przed i podczas leczenia ortodontycznego – przykłady zastosowania:

 • gingiwoplastyka
 • dekontaminacja
 • plastyka przyczepu wędzidełek warg i policzków
 • biostymulacja
 • działanie przeciwbólowe

6. Laseroterapia w leczeniu ortodontycznym – pokaz i warsztat polegający na przećwiczeniu części z omówionych procedur z wykorzystaniem laserów diodowych.

7. Na zakończenie: dyskusja i wspólna konsultacja przypadków przywiezionych przez uczestników, podsumowanie.DIGITAL EXPERT

Jedyny w Polsce kompleksowy program edukacyjny Dental Skills Institute i Digital Dentistry Society!

„Digital Expert” - rewolucyjny, intensywny, jedyny w Polsce program szkoleń obejmujący cały proces leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych. Skierowany do dentystów na różnym poziomie zaawansowania. Pięć 2-dniowych modułów szkoleniowych prowadzą światowej sławy eksperci - klinicyści i prekursorzy w dziedzinie stomatologii cyfrowej. Uczestnicy zdobędą nowatorską wiedzę merytoryczną, techniczną i umiejętności praktyczne potwierdzone Międzynarodowym Certyfikatem DDS International i tytułem Digital Expert.

Wykładowcy:

Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD   Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD  | Dr. Henriette Lerner  |  Dr. Giuseppe Luongo, DDS  |  Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD   Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD  Dr. Eitan Mijiritsky  |  Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc   Dr n. med. Konrad Walerzak  |  Dr n. med. Rafał Zagalak   Prof. Fernando Zarone

Moduł 1 – Pozyskiwanie danych

Dzień 1

Fotografia cyfrowa, wideo, projektowanie uśmiechu

Prowadzący: Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

Fotografia stomatologiczna:

 • Sprzęt (aparaty fotograficzne).
 • Metodologia (ogniskowa, czas naświetlania, czułość ISO, źródła światła, tło).
 • Edycja danych.
 • Przechowywanie danych i komunikacja z zespołem.

Wideo:

 • Pozyskiwanie danych.
 • Materiały, metodologia, zasady, edycja.

Wizualizacja uśmiechu:

 • Programy.
 • Ocena techniczna.
 • Eksport wyników pracy.
 • Integracja z protokołem postępowania klinicznego.

Warsztat:

 • Fotografia.
 • Fotografie twarzy i zdjęcia wewnątrzustne.
 • Retraktory.
 • Kontrastory.
 • Czarne rękawiczki.
 • Status fotograficzny.
 • Zdjęcia na żywo (live).
 • Wizualizacja uśmiechu.

Dzień 2

Radiologia i skanowanie wewnątrzustne

Prowadzący:  Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

CBCT:

 • Zasady pracy (CT, CBCT).
 • Reguły, zasady i aspekty techniczne.

Skanery wewnątrzustne:

 • Zasady działania.
 • Cechy, dokładność i precyzja.
 • Elementy do skanowania - Scan Bodies.
 • Techniki skanowania.

Skanery - IOS:

 • Cechy, integracja z postępowaniem klinicznym.

Warsztat:

 • Skaner wewnątrzustny.
 • Wirtualny pacjent.
 • Integracja (połączenie) danych: skan wewnątrzustny, CBCT, skan twarzy.

Moduł 2 – Planowanie chirurgiczne i zabiegi

Dzień 1

Diagnostyka i planowanie cyfrowe

Prowadzący: Dr. Henriette Lerner
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Import obrazów z CT i CBCT: pliki DICOM.
 • Proces segmentacji i konwersja na dane 3D. Połączenie różnych formatów pozyskanych danych.
 • Diagnostyka cyfrowa.
 • Wirtualne planowanie leczenia. Konwersja postaci wirtualnej.
 • Integralny proces od planowania po realizację.
 • Wykorzystanie oprogramowania w zintegrowanym procesie planowania chirurgicznego i protetycznego: pojedynczy ząb / częściowe braki zębowe/ bezzębie.
 • Szczęka / żuchwa.
 • Planowanie przeszczepów kostnych: techniki i materiały.
 • Programy do planowania zabiegów implantacji/augmentacji kości, zasady planowania szablonów.
 • Oprogramowanie do planowania protetycznego: projekt łączników, prace tymczasowe.

 Warsztat:

 • Importowanie danych z procedur klinicznych do cyfrowej organizacji pracy.
 • Planowanie implantów, szablonów, komponentów protetycznych.

Dzień 2

Chirurgia nawigowana komputerowo

Prowadzący:  Dr. Giuseppe Luongo, DDS
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Braki pojedynczych zębów.
 • Bezzębie częściowe.
 • Bezzębie całkowite w szczęce.
 • Bezzębie całkowite w żuchwie.
 • Przypadki zaawansowane.
 • Zastosowanie technologii cyfrowej w chirurgii rekonstrukcyjnej.

Demonstracja zabiegu z użyciem nawigacji komputerowej.

Moduł 3 – Chirurgia w praktyce

Dzień 1

Chirurgia nawigowana

Prowadzący: Dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa


Program szkolenia:

 • Prezentacja przypadku: zabezpieczenie anestezjologiczne podczas zabiegu na żywo.
 • Zaopatrzenie protetyczne – dyskusja.
 • Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego. Rodzaj cięcia i kształt płata. Zabieg bezpłatowy.
 • Minimalnie inwazyjna metoda augmentacji tkanek twardych i miękkich.
 • Przeszczepy.
 • Chirurgia nawigowana: Co robić, a czego nie robić? Jak ominąć krzywą uczenia się? Przeszczepy bloków kostnych.
 • Nawigowana implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie.

Zabieg chirurgiczny na żywo.


Dzień 2

Nawigacja dynamiczna vs szablony chirurgiczne

Prowadzący: Dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

 • Nawigacja dynamiczna: Definicja i podstawowe zasady.
 • Zabieg z wykorzystaniem nawigacji dynamicznej vs zabieg z użyciem szablonu.
 • Protokół kliniczny i omówienie przypadku.
 • Zalety / wady.
 • Protokół postępowania w nawigacji dynamicznej
  • wykonanie szablonu radiograficznego;
  • CBCT z szablonem radiograficznym / wymagania;
  • eksport danych z CBCT do wybranego oprogramowania;
  • zorientowane protetycznie planowanie zabiegu / oprogramowanie.

Warsztat:

 • Nawigacja dynamiczna na modelach demonstracyjnych.

Moduł 4 – Protetyka cyfrowa

Dzień 1

Protetyka cyfrowa. Nowe materiały i metodologia w erze cyfrowej

Prowadzący: Prof. Fernando Zarone
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Cyfrowy mock-up.
 • Sposoby preparacji zębów.
 • Retrakcja dziąseł.
 • Wyciski cyfrowe.
 • Prace tymczasowe.
 • Zależności między nowymi technologiami cyfrowymi a nowymi materiałami protetycznymi.
 • Materiały protetyczne dostosowane do procedur cyfrowych.
 • Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne, technologia wytwarzania, wykorzystanie w różnych rodzajach prac protetycznych.
 • Nowe materiały ceramiczne.
 • Prace docelowe wykonywane w procedurach cyfrowych.
 • Strategie mocowania adhezyjnego.

 Warsztat:

 • Cyfrowy mock-up.

Dzień 2

Okluzja cyfrowa

Prowadzący: Dr. Eitan Mijiritsky
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Cyfrowe badanie i rejestracja danych.
 • Rozważania na temat okluzji w prostych i zaawansowanych przypadkach leczenia odtwórczego i implantoprotetycznego.
 • Transfer informacji diagnostycznej do programów CAD.
 • Cyfrowe łuki twarzowe i wirtualne artykulatory.
 • Cyfrowa analiza okluzji docelowych prac protetycznych.

Warsztat:

 • Badanie i rejestracja danych, połączenie z danymi z łuku twarzowego, deprogramator, modyfikacja VDO (wymiaru pionowego zwarcia).

Moduł 5 – Technologie produkcji i ortodoncja

Dzień 1

Cyfrowe techniki wykonywania prac protetycznych

Prowadzący:  Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD, Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Od wirtualnego planowania po wykonanie protezy.
 • Procedury cyfrowe w kontaktach między gabinetem a laboratorium.
 • Frezarki gabinetowe i laboratoryjne.
 • Drukarki 3D, proces stereolitograficzny.
 • Bezpośrednie laserowe wykonywanie prac metalowych.
 • Indywidualnie wykonywane bloki kostne.
 • Wycinanie: materiały, właściwości, technologie.
 • Drukowanie:
  • rodzaje drukarek;
  • stereolitografia;
  • laserowe spiekanie metali (synteryzacja).
 • Wykonywanie modeli.
 • Wykonywanie szablonów.
 • Wykonywanie komponentów protetycznych.
 • Frezowanie naturalnie wyglądających odbudów.
 • Wykańczanie, podbarwianie i glazurowanie komponentów protetycznych.

Warsztat lub demonstracja:

 • Modele wirtualne i wykonywanie odbudowy.

Dzień 2

Cyfrowa ortodoncja

Prowadzący: Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

 • Procedury cyfrowe w ortodoncji.
 • Pozyskiwanie danych i diagnostyka w 3D.
 • Planowanie z 3D.
 • Wewnątrzustne skany 3D czy wyciski PVS (poliwinylosiloksanowe).
 • Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 2D.
 • Zdjęcia rentgenowskie.
 • Ocena periodontologiczna.
 • Badanie stomatologiczne.
 • Badanie okluzyjne.
 • Właściwości skanera Itero: 
  • Komunikacja wizualna.
  • Rejestracja zwarcia.
  • Natychmiastowa symulacja korekty uśmiechu.
  • Natychmiastowa symulacja leczenia ortodontycznego.
  • Natychmiastowa symulacja efektu wybielania.
  • Natychmiastowy mock-up motywacyjny.
  • Analiza czynnościowa.
  • Symulacja zmian w czasie/kontrola jakości.
  • Połączenie z laboratorium.
  • Dobieranie koloru.
 • Analiza preparacji zębów.
 • Wizualizacja korekty uśmiechu / motywacyjny mock-up.
 • Wax-up diagnostyczny: analogowy / cyfrowy.
 • Plan leczenia ortodontycznego.
 • Zasady postępowania terapeutycznego / Invisalign / Invisalign Go.
 • Clean Check.
 • Wybór zamków i klejenie.
 • Wizyty kontrolne.

Warsztat:

 • Clean check, pełna koncepcja postępowania.

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu Stomatologia Cyfrowa - Digital Expert

Szkolenie Cena Moduł Data Godzina Miejsce
Digital expert (10 dni) 24 900 PLN

Pozyskiwanie danych

termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00

Planowanie i zabiegi

termin szkolenia wkrótce

10.00 - 18.00
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00

Chirurgia w praktyce

termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

Protetyka cyfrowa

termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00
Technologie produkcji i ortodoncja termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00


Twoje korzyści z udziału w programie to:

 • Międzynarodowy Certyfikat DDS International i tytuł Digital Expert!
 • Poznanie pełnego procesu leczenia z wykorzystaniem technologii cyfrowej.
 • Kompleksowa, ultranowoczesna wiedza i umiejętności, materiały i narzędzia.
 • Bezpieczeństwo i komfort zabiegów.
 • Optymalizacja czasu pracy i zużytych materiałów.
 • Nauka od najlepszych! Wybitni eksperci, prekursorzy stomatologii cyfrowej z kraju i zagranicy!
 • Przewidywalne procedury i maksymalnie precyzyjne rezultaty.
 • Zadowolenie i zaufanie pacjentów.
 • Czynnik wyróżniający na tle konkurencji.
 • Prestiż i profity finansowe.

Korzyści dla Twojego pacjenta:

 • Zminimalizowanie dolegliwości bólowych.
 • Wizualizacja efektu końcowego.
 • Udział w projektowaniu własnego uśmiechu.
 • Bezpieczne, komfortowe i szybsze leczenie.
 • Najwyższy poziom leczenia.

Broszura DDS

Program szkoleń dla mówców

Występujesz na konferencjach lub planujesz zostać wykładowcą?
Prowadzisz szkolenia?
Chciałbyś profesjonalnie prezentować się przed każdym audytorium?

TOP LEVEL SPEAKER to program szkoleń rozwijających kompetencje w dziedzinie wystąpień i prezentacji. Składa się z dwóch poziomów, w trakcie których uczestnicy ćwiczą w grupach pod okiem wybitnych specjalistów w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Uwaga! W poziomie 2 mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły poziom 1.

Programy szkoleń:

Poziom 1: Sztuka skutecznej prezentacji

Prowadzący: Iwona Chyrchel
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 1 dzień warsztatowy + 4 indywidualne sesje coachingowe (1,5 godziny każda)
Grupa: 3–8 osób
Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Celem warsztatu jest nauczenie i przećwiczenie w praktyce warsztatowej zasad prezentacji projektu, idei, myśli, produktu w sposób przekonywujący i dostosowany do rodzaju audytorium.

Założeniem indywidualnych sesji coachingowych jest podniesienie kompetencji uczestnika z uwzględnieniem jego osobistych predyspozycji zarówno w obszarze ekspresji siebie (kluczowym w tematyce prezentacji) jak i funkcjonowania na linii: Ja-Inni. Sesje obejmują zarówno przećwiczenie technik i konkretnych zachowań, jak i pracę psychologiczną z przekonaniami ograniczającymi osobę w kontekście wystąpień publicznych.

Program:

WARSZTAT

MODUŁ PIERWSZY:

 • Zasady komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja jako wielopoziomowy proces wymiany informacji.
 • Poziomy komunikacji.
 • Dopasowanie sposobu przekazu informacji do wymagań konkretnego odbiorcy.

MODUŁ DRUGI:

 • Sztuka ciekawej prezentacji treści i angażowania słuchaczy.
 • Planowanie struktury wystąpienia.
 • Profesjonalna prezentacja PPT.
 • Utrzymywanie uwagi.
 • Zarządzanie treścią w prezentacji.
 • Praca z kolorem w prezentacji.
 • Synergia prezentacji multimedialnej i prezentera.
 • Techniki angażowania audytorium i budzenia zainteresowania.
 • Dynamika wystąpienia. Techniki służące dynamizacji.
 • Przekaz dla słuchaczy (message) versus informacja.
 • O sztuce rezygnowania z informacji na rzecz skutecznego przekazu.
 • Dyskusja w grupie moderowana przez trenera.
 • Specyfika wystąpień przed dużym audytorium.
 • Praca prezentera w przestrzeni. Praca z mikrofonem.
 • Przegląd technik nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dużym audytorium.

MODUŁ TRZECI:

 • Medium is a message czyli o sztuce autoprezentacji.
 • Wizualne techniki oddziaływania na słuchaczy.
 • Audytywne techniki oddziaływania na słuchaczy
 • Analiza wybranych, ciekawych przykładów.
 • Zadania do wykonania w domu.

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE

Sesje indywidualne odbywają się w siedzibie DSI, w odstępach około 2 tygodni.
Dla chętnych istnieje możliwość odbycia części sesji poprzez SKYPE

CELE PROCESU:

 • Wzmocnienie zachowań podświadomych budujących pozytywny wizerunek (język ciała, indywidualna ekspresja, ton i barwa głosu, wizerunek) – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
 • Wyłonienie i redukcja zachowań podświadomych negatywnie wpływających na wizerunek – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
 • Indywidualna praca ze stresem i poszerzanie strefy komfortu w sytuacjach prezentacyjnych.
 • Określenie granic ryzyka wizerunkowego dla osoby.
 • Określenie indywidualnego stylu prezentacji bazującego na zasobach uczestnika.

Poziom 2: Successful persuasion techniques for speakers and trainers

Prowadzący: Vince Stevenson
Miejsce: College of Public Speaking, Wimbledon, Wielka Brytania
Czas trwania: 4 dni
Zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Szkolenie jest skierowane do absolwentów poziomu 1. 

DEFEND YOUR FEAR !

This unique, practical four-days workshops will review your current speaking skills, show you how to concentrate on your key messages and develop content which underpins them, improve your speaking skills with reference to vocal techniques and creative use of humour and speaking dynamism.

Program:

THEORY:

 • The development of skills: David Kolb.
 • Discussion and creation of objective success criteria (what always works).
 • The three universal laws of public speaking.
 • An introduction to Aristotle’s rhetoric (and why it’s still relevant today).
 • Albert Mehrabian’s research – the mechanics of delivery.
 • Memorable speech opening/closing strategies.
 • Developing an eff ective structure.
 • How to create compelling content to support your main arguments.
 • How to remember material.
 • Discussion and creation of subjective success criteria (which attributes of our personality, creativity, humour, spontaneity) will help us succeed?

Purpose – why are we speaking? What are we trying to achieve and what would be the most benefi cial outcome? We will explore diff erent types of audiences, venues and speaking contexts.

EXERCISES:
Each delegate will make at least three speeches per day. Twelve speeches across the four days, all of which will be videod.

HOMEWORK:
Between the two major sessions the group members will be expected to make speeches in their work and invite a colleague to video it for them. These speeches will be used as input to the second two day session.

OBSERVATIONS:

 • Videos of delegates.
 • Excerpts from famous speakers and speeches.
 • Feedback (objective, supportive and constructive).

Top Level Speaker 600

Harmonogram oraz koszt udziału

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Sztuka skutecznej prezentacji (1 dzień) 6850 PLN brutto termin do ustalenia 9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Successful persuasion techniques for speakers and trainers 9900 PLN brutto termin do ustalenia godzina do ustalenia College of Public Speaking, Wimbledon, Wielka Brytania (dojazd)

Cena nie obejmuje zakwaterowania i dojazdów.


W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały drukowane.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

 MINIONE WYDARZENIA – OBEJRZYJ NAGRANIA Z WEBINARÓW

„Jak ‘ugryźć’ dużą pracę na implantach – stałe uzupełnienia protetyczne w bezzębiu”

Tym razem dr n. med. Karolina Mazurek zaprezentowała program webinaru, który oparty był na przypadku dot. rehabilitacji protetycznej bezzębnej żuchwy. 

Omówione zostały m.in.: 
- wyzwania
- techniki wyciskowe
- wzornik zwarciowy
- praca tymczasowa
- łączniki indywidualne
- projekt i kontrola podbudowy
- kontrola pracy licowanej
i inne.

Obejrzyj nagranie z webinaru.

 
 

 

„Szablony implantologiczne – możliwości i ograniczenia”

O tym jak popularne stały się szablony, jak wielu lekarzy nie wyobraża już sobie pracy bez nich, jak dużą precyzję zapewniają… o tych i innych możliwościach, ale też ograniczeniach szablonów chirurgicznych w kolejnym, trzecim już z serii bezpłatnych, ogólnodostępnych webinarów organizowanych przez Dental Skills Institute opowiedział dr n. med. Cezary Langot.

Obejrzyj nagranie z webinaru.

 
 

„Ujarzmij tkanki miękkie – co warto wiedzieć planując leczenie implantologiczne?"

Lek. dent. Bartosz Mulawa, doświadczony klinicysta i ceniony szkoleniowiec, opowiedział jak panować nad tkankami miękkimi. Pokazał, co na temat tkanki miękkiej wokół implantów mówią badania, a co więcej, podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy na tkankach miękkich. To kolejne z cyklu spotkań on-line zorganizowanych przez Dental Skills Institute, które odbyło się 3 kwietnia 2020 r.

Obejrzyj nagranie z webinaru.


 „5 magicznych trików dla Twojej codziennej praktyki stomatologicznej! Od zarządzania w trudnych przypadkach, po techniki i urządzenia oszczędzające czas!”

Prof. Dr. Marcel Wainwright i jego "magiczne" sposoby na usprawnienie pracy w gabinecie to pierwszy z cyklu organizowanych przez Dental Skills Institute bezpłatnych webinarów, który odbył się 27 marca 2020 r. 

Obejrzyj nagranie z webinaru.

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne

Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 16h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

Dwa intensywne dni warsztatowe będące kwintesencją wiedzy i umiejętności w zarządzaniu tkankami przyzębia! Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Dedykowane w szczególności lekarzom rozpoczynającym pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Program szkolenia:

 • Ocena warunków, ustalenie typów/klas (biotyp, klasyfikacja kostna, oczekiwania estetyczne).
 • Komunikacja z pacjentem i dokumentacja fotograficzna.
 • Augmentacja tkanek twardych (bloczki kostne, metoda „socket preservation”, technika „bone shield”, technika rozszczepienia wyrostka).
 • Tkanki miękkie wokół implantów i augmentacja tkanek miękkich – m.in. technika uniesienia brodawki, technika „roll – flap” (płata uszypułowanego) przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technika „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technika tunelowa, pokrywane recesji.
 • Precyzyjne ostrzykiwanie dziąseł kwasem hialuronowym.
 • Rola prac tymczasowych (kształt pracy tymczasowej po ekstrakcji a pożądane ukształtowanie tkanek miękkich; łączniki).
 • Implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona.
 • Postępowanie w przypadku problemów z przyzębiem.
 • Techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne - CGF.

Omawiane procedury zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

programy Marcel pl


Harmonogram oraz koszt udziału

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

LASEROTERAPIA W STOMATOLOGII

herb www

Dwudniowe szkolenie wprowadzające w temat laseroterapii w stomatologii.

Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, by bezpiecznie zacząć używać zarówno laserów erbowych jak i diodowych!

Na naszym praktycznym szkoleniu wprowadzającym dowiesz się wszystkiego o laserach wspomagających leczenie stomatologiczne. Oferujemy dwudniowe, szczegółowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, którego tematyka obejmuje cały zakres tego, co trzeba wiedzieć, by bezpiecznie i efektywnie stosować zarówno lasery diodowe jak i YSGG.

Stosowanie laserów do tkanek twardych i miękkich przynosi wiele korzyści w leczeniu, zarówno pacjentom jak i lekarzom. Połączenie lasera do tkanek twardych (erbowego) i diodowego lasera do tkanek miękkich to platforma, dzięki której można rozwiązać wiele problemów klinicznych trudnych do opanowania innymi metodami. Podejście łączące w sobie dwie długości fali światła laserowego jest stosowane obecnie w periodontologii, endodoncji i chirurgii stomatologicznej. Dla lekarza istotne jest to, że lasery są łatwe w użyciu, ich stosowanie wymaga minimalnej interwencji, wspaniale poprawiają odczucia pacjenta i pozwalają na uzyskiwanie doskonałych rezultatów.


Prowadzący: Dr. Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc 
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa 
Liczba punktów edukacyjnych: 16
Czas trwania: 2 dni
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

Dzień 1

 1. Podstawy laseroterapii: bezpieczeństwo, interakcja między laserem a tkanką: Jak to działa?
 2. Cięcie tkanek twardych.
 3. Zajęcia praktyczne. Opracowywanie szkliwa, zębiny i korzenia: bezpieczne i efektywne parametry cięcia (na usuniętych zębach).
 4. Fototerapia laserowa: znieczulenie, wspieranie gojenia i wspomagane światłem leczenie stanów zapalnych. Ta część szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne: demonstrację technik, a dodatkowo możliwość wypróbowania ich na sobie nawzajem.

Podczas tej części opanujesz leczenie:

 • zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych,
 • suchych zębodołów,
 • aft,
 • owrzodzeń powstałych w wyniku urazów i opryszczki,
 • łagodzenie ostrych stanów zapalnych,
 • bólu po zabiegach chirurgicznych,
 • przyspieszenie gojenia się tkanek: po przeszczepach, wprowadzeniu implantów, zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji itp.,
 • artropatii,
 • bólów mięśniowych (uogólnionych).
 1. Endodoncja

Dzień 2

 1. Wybór końcówki i niezbędna obsługa sprzętu.
 2. Periodontologia: wspomagane laserem leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia u dorosłych oraz periimplantitis.

Procedury obejmują:

 • redukcja ilości bakterii laserem diodowym,
 • leczenie przyzębia laserem diodowym (chirurgiczne leczenie periodontologiczne),
 • minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia u dorosłych laserem Waterlase (protokoły postępowania naprawczego),
 • minimalnie inwazyjne leczenie laserem Waterlase i chirurgiczne leczenie periimplantitis,
 • chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie periodontologiczne z pomocą dwóch długości fali światła laserowego,
 • leczenie przerostu dziąseł.
 1. Chirurgia estetyczna i kosmetyczna: wydłużanie korony i dające optymalne wyniki postępowanie z tkankami miękkimi.
 2. Estetyczne postępowanie z tkankami miękkimi:
 • gingiwektomia,
 • plastyka dziąseł,
 • postępowanie z tkankami miękkimi brodawki,
 • wydłużanie korony z redukcją tkanki kostnej: minimalnie inwazyjne (bez wytwarzania płata) oraz techniki wytwarzania płata.

Zajęcia praktyczne: chirurgia tkanek twardych i miękkich

 • gingiwektomia,
 • cięcia przy tworzeniu płatów,
 • wydłużanie korony z redukcją tkanki kostnej (bez wytwarzania płata),
 • tworzenie estetycznych profili wyłaniania,
 • frenulektomia,
 • frenotomia, plaster laserowy.
 1. Chirurgia wspierana laserem, medycyna jamy ustnej i patologie.

Ta część obejmuje:

 • ekstrakcje chirurgiczne bez wytwarzania płata i związaną z tym chirurgię kości,
 • resekcję wierzchołka korzenia,
 • techniki gojenia zębodołów włączając w to CGF i fotobiomodulację,
 • odsłanianie implantu,
 • leczenie liszaja płaskiego,
 • usuwanie polipów i włókniaków,
 • nadziąślaków włóknistych,
 • usuwanie ziarniniaków olbrzymiokomórkowych.

Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą zdjęciami przypadków klinicznych, niektóre dodatkowo z nagraniami zabiegów.


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu laserowym:

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Laseroterapia w stomatologii (2dni)

3900 PLN

Pt 9 października
2020 r.
9.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 10 października
2020 r.
9.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)


Co zyskujesz?

Certfikat szkolenia laserowe 300

 • Najnowocześniejszą wiedzę na temat terapii laserowej, popartą praktycznymi umiejętnościami.
 • NOWE PORTFOLIO USŁUG!
 • CZAS, PIENIĄDZE, ZADOWOLONYCH PACJENTÓW I SATYSFAKCJĘ.
 • TWÓJ GABINET WYRÓŻNI SIĘ PRESTIŻEM.

Informacje organizacyjne:

 • Językiem wykładowym jest język angielski, zapewniamy tłumaczenie na język polski.
 • Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Tłumaczenie na język polski.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikaty ukończenia.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.

 Minione wydarzenia:

INTENSE FELLOWSHIP IN LASER DENTISTRY

herb www

Intensywny Program Fellowship Uniwersytetu w Genui we Włoszech ma na celu przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności z zakresu laseroterapii w stomatologii. Oprócz wielogodzinnego treningu obejmuje również egzamin w zakresie stosowania laserów.

Program ma na celu dostarczenie podstawowej, szerokiej wiedzy opartej na dowodach naukowych. W procesie edukacji nacisk kładzie się na praktyczne umiejętności oraz nowoczesne, bieżące praktyki i metody stomatologiczne, możliwe do zastosowania przez każdego uczestnika u jego pacjentów.

Wykładowcy należą do stałej kadry dydaktycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Genui i do ścisłej światowej czołówki ekspertów z zakresu laseroterapii. Cykl będzie prowadzony podczas dwóch, czterodniowych spotkań w Warszawie z dwudniowym dodatkowym spotkaniem w Genui we Włoszech.

Językiem wykładowym jest język angielski (tłumaczenie na język polski zapewnione podczas modułów odbywających się w Polsce).

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje wydaniem międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez Uniwersytet w Genui. Dokument będzie zawierał informację potwierdzająca stopień zaawansowania w zakresie terapii laserowej.

Wykładowcy:

Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi


ZJAZD I

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data: 7-10 października 2018

Niedziela – 7 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. Stefano Benedicenti

Program:

 • Laserowa energia fotoniczna. Historia. Długości fal lasera stosowane w stomatologii. Generowanie energii fotonicznej za pomocą laserów z medium ciała stałego, gazowego i półprzewodnikowego. Tryby emisji.
 • Tkanki miękkie. Interakcja między laserem a tkanką.
 • Zastosowanie lasera w leczeniu tkanek miękkich. Optymalne długości fal lasera i parametry mocy w odniesieniu do zjawisk absorpcji w miękkiej tkance jamy ustnej. Badania i dowody kliniczne.
 • Fotobiomodulacja w stomatologii.
 • Fotobiomodulacja. Dozymetria.

Poniedziałek – 8 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc

Program:

 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii w postępowaniu chirurgicznym i niechirurgicznym.
 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii w postępowaniu chirurgicznym i niechirurgicznym. Przeciwmikrobiotycznaterapia fotodynamiczna.
 • Zastosowanie laseroterapii w periodontologii. Depigmentacja. Względy estetyczne.
 • Zastosowanie lasera w implantologii z uwzględnieniem tkanek miękkich.
 • Zastosowanie lasera w implantologii. Fotobiomudalacja.

Wtorek – 9 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc

Program:

 • Zastosowanie lasera w Peri-implantitis.
 • Zastosowanie lasera w Peri-implantitis. Przegląd literatury i aspekty kliniczne.
 • Zastosowanie lasera w ortodoncji.
 • Sesja praktyczna mająca na celu wykazanie interakcji lasera z tkanką i na tkankach miękkich jamy ustnej. Drobna chirurgia stomatologiczna i periodontologia. 5 typowych procedur.

Środa – 10 października 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker

Program:

 • Diagnostyka laserowa w tkance miękkiej i twardej.
 • Przypadki kliniczne.
 • Bezpieczeństwo, przepisy i certyfikaty.
 • Bezpieczeństwo. Aspekty kliniczne, regulacje lokalne.

ZJAZD II

Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Data: 28 listopada – 1 grudnia 2018

Środa – 28 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli

Program:

 • Interakcje między laserem a tkankami twardymi.
 • Zastosowanie lasera w zarządzaniu tkankami twardymi. Optymalne długości fal lasera i parametry mocy w odniesieniu do zjawisk absorpcji w tkankach twardych jamy ustnej.
 • Stomatologia zachowawcza z zastosowaniem lasera. Dowody kliniczne.
 • Małoinwazyjna stomatologia w stomatologii zachowawczej i dziecięcej. Koncepcje kontroli bólu.
 • Co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak?

Czwartek – 29 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Dr Riccardo Poli

Program:

 • Laser a kość wyrostka zębodołowego.
 • Chirurgia kostna wspomagana laserem. Aspekty praktyczne i wpływ PBM.
 • 3.0 µm osteotomia wspomagana laserem. Powód do niepokoju?
 • Zajęcia praktyczne. Demonstracja interakcji lasera z tkankami twardymi jamy ustnej. Opracowanie ubytków i chirurgia kości.

Piątek – 30 listopada 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Zastosowanie lasera w endodoncji - przegląd i aspekty historyczne.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji - optymalne długości fal i parametry mocy, eliminowanie niebezpieczeństw.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji. Aspekty kliniczne.
 • Chirurgia endodontyczna wspomagana laserowo.

Sobota – 1 grudnia 2018

Prowadzący: Dr Steven Parker, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Zaawansowana stomatologia zachowawcza wspomagana laserem. Wyzwania.
 • Użycie lasera w zaawansowanej stomatologii zachowawczej i protetyce.
 • Wybielanie zębów przy użyciu lasera.
 • Zastosowanie lasera w endodoncji.

ZJAZD III

Miejsce: Uniwersytet w Genui
Data: 22-23 lutego 2019

Piątek – 22 lutego 2019

Prowadzący: Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Prezentacja przypadków klinicznych przez uczestników.

Sobota – 23 lutego 2019

Prowadzący: Prof. Stefano Benedicenti, Dr Steven Parker, Dr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc, Prof. dr Francesco Maria Manconi

Program:

 • Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru, składający się 75 pytań).
 • Oceny.
 • Podsumowanie, wręczenie certyfikatów, sesja zdjęciowa.
 • Zakończenie.

CERTYFIKACJA

Po pozytywnym ukończeniu cyklu i zaliczonej sesji egzaminacyjnej w University of Genoa uczestnik otrzymuje Certyfikat z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Uniwersytet oraz certyfikat ukończenia Programu wydany przez Dental Skills Institute.

fellowship www

UNIVERSITY OF GENOA

University of Genoa jest jednym z największych uniwersytetów we Włoszech, powstał w 1481 roku. Obecnie jest jednym z najcenniejszych kulturalno-naukowych dziedzictw Morza Śródziemnego i włoskiego obszaru północno-zachodniego. Uniwersytet w Genui odgrywa wiodącą rolę w dziedzinie badań, innowacji i transferu technologii w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Uczelnia bierze udział w programach krajowych i międzynarodowych, wybiera kanały finansowania i promuje relacje z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz firmami na wielu obszarach. Na Uniwersytecie w Genui studiuje około 40 000 osób, w tym studenci studiów licencjackich i magisterskich. W 2004 r. Uniwersytet zatrudniał 1710 profesorów i pracowników naukowych.

Genoa www


CO ZYSKUJESZ?

 • Najnowocześniejszą wiedzę na temat terapii laserowych, popartą praktycznymi umiejętnościami.
 • Certyfikat University of Genoa uznany i honorowany na całym świecie!
 • Naukę od najlepszych! Wykładowcy Programu to światowi eksperci i liderzy w zakresie terapii laserowych.
 • NOWE PORTFOLIO USŁUG!
 • CZAS, PIENIĄDZE, ZADOWOLONYCH PACJENTÓW I SATYSFAKCJĘ.
 • TWÓJ GABINET WYRÓŻNI SIĘ PRESTIŻEM.

Informacje organizacyjne:

 • Językiem wykładowym jest język angielski, moduły odbywające się w Polsce będą tłumaczone na język polski.
 • Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
 • Na jeden z modułów każdy uczestnik będzie proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Tłumaczenie na język polski (dotyczy modułów odbywających się w Polsce).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe podczas szkoleń odbywających się w Polsce.
 • Certyfikat z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Genoa University oraz certyfikat ukończenia Programu wydany przez Dental Skills Institute.

MASTERSHIP CURRICULUM „LASER THERAPY IN DENTISTRY”

Mastership – Curriculum Uniwersytetu w Aachen to kilkumiesięczny praktyczny cykl specjalistycznych szkoleń z terapii laserowej w stomatologii. Skierowany do dentystów na różnym poziomie zaawansowania. Uczestnicy nabędą fundamentalną wiedzę merytoryczną i techniczną, umiejętności praktyczne oraz Certyfikat specjalisty, nadawany przez Uniwersytet i honorowany na studiach MSc. Program prowadzony jest przez eksperta laseroterapii – Prof. Norberta Gutknechta i jego zespół naukowców.

Uwaga! 
Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
Na drugi zjazd każdy uczestnik jest proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

ZJAZD I: BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY I CERTYFIKATY. LASERY DIODOWE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA

Prowadzący: Dr Dimitris Strakas, PhD., MSc, Dr Miguel Martins, PhD., MSc
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 4 dni

Program:

BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY I CERTYFIKATY
Budowa laserów, funkcje oraz obsługa.
Szkolenie i certyfikat „Laser Safety Officer”.

LASERY DIODOWE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA
Zasady działania laserów diodowych, zastosowanie oraz wskazania do leczenia. Pokaz, omówienie i przećwiczenie zastosowania laserów diodowych w różnych przypadkach klinicznych.

Przećwiczysz m.in. takie procedury jak:

 • Depigmentacja
 • Tryb kontaktowy/bezkontaktowy
 • Franektomia
 • Usuwanie ziarniny
 • Usuwanie włókniaka
 • Wydłużanie korony klinicznej
 • Procedury endodontyczne

ZJAZD II: LASERY ERBOWE

Prowadzący: Prof. dr Norbert Gutknecht, DDS. Ph.D.
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 4 dni

Program:

LASERY ERBOWE
Wprowadzenie w techniczne i praktyczne zastosowanie laserów erbowych i ich właściwości. Zapoznanie z lasererami Er:YAG i Er,CR:YSGG. Omówienie interakcji pomiędzy tkankami a falami laserowymi. Warsztaty praktyczne.
Uroczysta kolacja uczestników z Prof. Dr N. Gutknechtem.

Przećwiczysz m.in. takie procedury jak:

 • Opracowanie szkliwa
 • Opracowanie zębiny
 • Wytworzenie powierzchni retencyjnej
 • Apektomia
 • Cięcie tkanek miękkich w trybie krótkich pulsów, określenie granic preparacji
 • Cięcie tkanek miękkich w trybie długich pulsów, różnice w trybach. Określenie granicy preparacji.
 • Kiretaż otwarty
 • Endodoncja: płukanie kanału przy pomocy dedykowanych końcówek endo.
 • Wydłużanie koron klinicznych z preparacją kości.

ZJAZD III: SESJA EGZAMINACYJNA

Miejsce: AACHEN, RWTH AACHEN UNIVERSITY
Czas trwania: 3 dni

Program:

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:
”Koncepcje laseroterapii z wykorzystaniem 2 różnych długości fal”.

SESJA EGZAMINACYJNA:

 1. Pisemny egzamin testowy wielokrotnego wyboru.
 2. Prezentacja przypadków klinicznych. Uczestnicy przygotowują i opracowują 5 przypadków klinicznych z zastosowaniem laserów, które prezentują przed komisją egzaminacyjną.

GALA WRAZ Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM DYPLOMÓW.


E-LEARNING

W trakcie trwania programu każdy z uczestników otrzymuje bezpłatny dostęp do dedykowanej strefy E-learning, w której odnajdzie szereg materiałów dydaktycznych i wszystkie prezentacje. Program obejmuje zadania domowe, które będą wymagały samodzielnej pracy pomiędzy zjazdami. Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów, które obejmują łącznie ok. 350 godzin nauki.


CERTYFIKACJA

Po pozytywnym ukończeniu cyklu i zaliczonej sesji egzaminacyjnej w RWTH Aachen University uczestnik otrzymuje certyfikat Mastership z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Aachen University oraz certyfikat ukończenia Programu Mastership wydany przez Dental Skills Institute. 

Certyfikat RWTH Aachen University jest honorowany w przypadku kontynuacji nauki w Programie M.Sc. Lasers in Dentistry i automatycznie zalicza analogiczne moduły w programie kształcenia.

Example Mastership Certificate

 

 

Harmonogram oraz koszt udziału

MASTERSHIP CURRICULUM „LASER THERAPY IN DENTISTRY”

Istnieje możliwość zakupu Programu w korzystnej cenie w pakiecie z laserem Biolase – wycena indywidualna.

Możliwe jest rozłożenie płatności na 3 raty.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.

W cenie szkolenia uwzględnione są materiały dydaktyczne oraz lunche i przerwy kawowe. 
Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów.


RWTH AACHEN UNIVERSITY

RWTH Aachen University to jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Niemczech i jeden z najbardziej uznanych Uniwersytetów w Europie. Prowadząc 260 instytutów w ramach dziewięciu specjalizacji jest jednym z europejskich liderów w świecie nauki i badań. Za sprawą ścisłej w spółpracy z licznymi partnerami w zakresie edukacji i rozwoju, wiedza i umiejętności przekazywane słuchaczom są ściśle połączone z praktyką i powiązane z potrzebami występującymi na rynku. Dzięki temu absolwenci posiadający dyplomy RWTH Aaachen Univeristy są doceniani i pożądani zarówno w biznesie jak i nauce. RWTH International Academy to oficjalna organizacja edukacyjna działająca we współpracy z Uniwersytetem, dzięki której programy kształcenia organizowane, prowadzone i promowane są w sposób profesjonalny i spójny, łącząc doświadczenia i dorobek różnych gałęzi i organizacji działających na Uniwersytecie w Aachen.

AACHEN DENTAL LASER CENTER

Od czasu założenia w 1991 roku Aachen Dental Laser Centre (AALZ) jest globalnym liderem na polu edukacji w zakresie terapii laserowych. Centrum jest znane i doceniane za badania w zakresie wykorzystywania laserów w stomatologii i współpracę z licznymi ośrodkami badawczymi na polu lokalnym jak i międzynarodowym.

WALED

WALED, czyli World Academy for Lasers Education & Research in Dentistry to klub absolwentów, do którego zaproszeni zostaną również lekarze po ukończeniu programu Mastership. Został stworzony aby wspierać rozwój absolwentów i ustawiczną naukę podyplomową w zakresie terapii laserowej. WALED organizuje i współtworzy liczne sympozja, spotkania edukacyjne i towarzyskie, stwarza warunki do współpracy pomiędzy członkami klubu oraz zachęca i wspiera w publikowaniu przypadków klinicznych w czasopismach naukowych.

Aachen


CO ZYSKUJESZ?

 • Najnowocześniejszą wiedzę na temat terapii laserowych, popartą praktycznymi umiejętnościami.
 • Certyfikat Aachen University uznany i honorowany na całym świecie!
 • Możliwość kontynuowania edukacji w programie Master of Science Lasers in Dentistry i ukończenia przez rok (zamiast 2 lata – dzięki automatycznemu zaliczaniu pokrywających się modułów).
 • Naukę od najlepszych! Wykładowcy Programu Mastership to światowi eksperci i liderzy w zakresie terapii laserowych.
 • Dostęp do bezpłatnej strefy e-learning.
 • Członkostwo w WALED – klubie absolwentów wspierającym rozwój lekarzy.
 • NOWE PORTFOLIO USŁUG!
 • ZYSKASZ CZAS, PIENIĄDZE, ZADOWOLONYCH PACJENTÓW I SATYSFAKCJĘ,
 • A TWÓJ GABINET WYRÓŻNI SIĘ PRESTIŻEM.

Informacje organizacyjne:

 • Językiem wykładowym jest język angielski.
 • Istnieje możliwość zorganizowania przez Dental Skills Institute tłumaczenia podczas sesji egzaminacyjnej za dodatkową opłatą.
 • Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
 • Na jeden z modułów każdy uczestnik będzie proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe podczas szkoleń odbywających się w Polsce.
 • Certyfikat Mastership z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Aachen University oraz certyfikat ukończenia Programu Mastership wydany przez Dental Skills Institute.
 • Członkostwo w WALED.
 • Nieograniczony czasowo bezpłatny dostęp do strefy E-learning.
 • Kolacja z Profesorem Gutknechtem w Warszawie oraz uroczysta gala w Aachen.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.

Prowadzący: prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 9
Czas trwania: 21 października 2017
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie konsekutywne zapewnione.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN


Wymagania pacjentów wobec osiągania jak najbardziej estetycznych rezultatów stały się w ciągu ostatnich lat największym wyzwaniem periodontologii oraz implantologii stomatologicznej. Oprócz rezultatów funkcjonalnych obecnie najważniejsze jest osiągnięcie sukcesu estetycznego, przede wszystkim w przednich odcinkach, gdzie oczekiwania ze strony pacjentów są największe.

Wprowadzenie nowych pojęć biologicznych, biomateriałów i technik chirurgicznych (takich jak podejście minimalnie inwazyjne, czynniki wzrostu, różne techniki zachowania brodawek, czy technika Soft Tissue Wall), sprawiają że możliwe staje sie odpowiedzenie na oczekiwania pacjentów i zmienienie prognozy dla złamanych zębów na przewidywalny, długoterminowy wynik.

Wszystkie omawiane podczas zajęć techniki, jak również podejmowanie decyzji w przypadku różnych scenariuszy klinicznych, zostaną przeanalizowane między innymi na podstawie filmów makro. W trakcie części warsztatowej techniki zostaną dokładnie wyjaśnione i przećwiczone przez uczestników.

Program:

1. Kliniczne pojęcia dotyczące kontroli zakażeń
2. Ewolucja technik chirurgicznych w regeneracji przyzębia
3. Plastyczna chirurgia przyzębia.
4. Warsztaty:

 • metoda jednego płata (single flap approach),
 • technika bariery z tkanek miękkich (soft tissue wall techniques),
 • technika zachowania całych brodawek dziąsłowych (Entire Papilla Preservation technique),
 • dokoronowo podniesiony płat (coronally advanced flap),
 • pobieranie tkanki łącznej z podniebienia (connective tissue harvesting from the palate),
 • różne techniki szycia dla plastycznej chirurgii regeneracyjnej.

  


W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Materiały edukacyjne w formie drukowanej,
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

DSI Partnerem 2. Kongresu „Psychologia w stomatologii”!

Serdecznie zapraszamy na 2. Kongres Psychologia w Stomatologii organizowany przez Oboda Group.

Kiedy? 18 maja 2019 r.

Gdzie? Hotel Airport Okęcie, 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa

Cena? 860 zł

Specjalna cena tylko dla Absolwentów DSI – 650 zł!

Udział w Kongresie to unikalna możliwość uczenia się od wybitnych autorytetów, naukowców oraz praktyków z dziedziny psychologii w Polsce. Grupa siedmiorga prelegentów z różnych ośrodków naukowych i wyspecjalizowanych firm doradczych odniesie swoje badania oraz praktykę do środowiska stomatologicznego.

AUTORYTET I ZAUFANIE

Temat tegorocznego Kongresu to „Autorytet i zaufanie”.

Autorytet lekarza widziany oczami pacjenta. Czym jest i jak go etycznie wykorzystywać do zaangażowania pacjenta w proces kompleksowego leczenia?

Podczas wykładu prof. Dariusza Dolińskiego dowiesz się, jak budować autorytet epistemiczny, oparty na kompetencjach i doświadczeniu. Dzięki temu będziesz mógł odpowiedzialnie pełnić rolę lekarza. Przekonasz się także, dlaczego nie warto ulegać pokusie pozostawania na poziomie autorytetu formalnego. Poznasz pułapki, jakie czekają zarówno na lekarza i na pacjenta wtedy, gdy relacje między nimi pozostają na płaszczyźnie wynikającej wyłącznie z autorytetu deontycznego.

Zaufanie – subiektywne postrzeganie intencji i kompetencji lekarza. Jak budować relacje oparte na zaufaniu z pacjentami i współpracownikami?

Podczas wykładu Iwony Kiwerskiej poznasz praktyczne przykłady i metody budowania zaufania, wiarygodności, zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i w zespole. Dowiesz się, w jaki sposób budować własną wiarygodność w oczach pacjenta. Prowadząca zaprezentuje wyniki badań światowych, jak i krajowych oraz wskaże, jakie jest ich przełożenie na nasze codzienne działania i oczekiwane rezultaty w kontekście zaufania.

Ponadto dowiesz się jeszcze:

 • Jak budować relacje symetryczne z pacjentami?
 • Jak kształtuje się Twoje poczucie wpływu w relacjach i jakie są sposoby na jego wzmacnianie?
 • Jak zbudować własną wiarygodność w oczach pacjenta?
 • Jak odnaleźć w sobie charyzmę?
 • Jak skutecznie radzić sobie z trudnymi momentami niepewności w relacji z pacjentem?
 • Jak budować współpracę i większe zaangażowanie zespołu praktyki stomatologicznej?
 • Jak realizować swoje zamiary mądrze i efektywnie?

Uzyskasz wiele praktycznych informacji, które wykorzystasz już następnego dnia w swojej praktyce!

Informacje, program wydarzenia: www.kongresoboda.pl

Zapisy: www.2kongresoboda.evenea.pl


 Minione wydarzenia:

16. Doroczny Międzynarodowy Kongres DGOI!

Znamy już datę kolejnego wielkiego wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera - DGOI.  W dniach 25-26 października 2019 w hotelu konferencyjnym Lufthansa w Seeheim, odbędzie się 16. Doroczny Międzynarodowy Kongres DGOI. Będziemy na bieżąco informować Was o szczegółach Kongresu, ale już dziś zarezerwujcie sobie ten termin w kalendarzu!

Dental Skills Institute Partnerem Meet The Masters 4 – Konferencji Implantologicznej Master of Oral Implantology

Wraz z Implant Masters Poland zapraszamy na kolejną edycję kongresu implantologicznego Meet The Master 4, który obędzie się  w Warszawie w RADISSON BLU CENTRUM HOTEL w dniach 14-15.12.2018r.

Zaproszeni na Konferencję wybitni naukowcy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w planowaniu multidyscyplinarnego postępowania złożonych przypadków implantoprotetycznych.

Prelegenci dokonają również przeglądu dotychczasowej wiedzy na temat gojenia i regeneracji kości zarówno w oparciu o dotychczasowe techniki stosowane przy preparacji kości, takie jak wiercenie, czy cięcie do zastosowania laserów lub urządzeń piezoelektrycznych.

W gronie prelegentów jest dr n. med. Andrzej Szwarczyński, M.Sc, wykładowca i członek Rady Programowej DSI, który wraz z dr Magdaleną Żywicką DDS, M.Sc. poprowadzi wykład "Porównanie zmian blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego po równoczesnym wszczepieniu implantu MIS V3, do świeżego i wygojonego zębodołu".

Zapraszamy również na konferencję dla higienistek i asystentek stomatologicznych "Co dwie głowy to nie jedna. Implantologia czyli praca na cztery ręce i dwie głowy".

Lek. med. i stom. Implantolog Dariusz Niesiobędzki, M. Sc. i dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska, którzy w Dental Skills Institute prowadzą wspólnie szkolenie „Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego” wchodzące w skład cyklu Curriculum Implantologicznego, poprowadzą większość wykładów w ramach konferencji dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

Dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska prowadzi także w DSI, cieszące się niesłabnącą popularnością szkolenie dla asystentek i higienistek stomatologicznych „Profesjonalna asysta implantologiczna”. Podczas kongresu będzie mówiła m. in. o zależności pomiędzy odpowiednim przygotowaniem gabinetu zabiegowego a powodzeniem leczenia implantologicznego, a także o rodzajach prac protetycznych na implantach.

Konferencja została opracowana tak, aby zgłębić wiedzę z zakresu implantologii, technik i metod augmentacji kości, ale również podkreślić jak ważna jest współpraca lekarza implantologa zarówno z asystentką jak i higienistką stomatologiczną. Zgrany zespół implantologiczny bywa kluczem do sukcesu i znacznie wpływa na satysfakcję z przeprowadzanych zabiegów

Szczegóły na: www.meetthemaster.pl

Perfekcyjna estetyka. Periodontologia i implantologia - podejście mikrochirurgiczne

Pacjenci oczekują od stomatologów w równym stopniu zdrowia i estetyki. Podczas cyklu szkoleń wybitnego praktyka, lek. stom. Michała Szczutkowskiego wprowadzimy Cię kompleksowo w temat implantacji w strefie estetycznej, implantację natychmiastową, rozwiązywanie powikłań w implantologii oraz chirurgię plastyczną tkanek miękkich (m.in. pokrywanie recesji zębów). Jako absolwent cyklu będziesz mógł zaoferować szeroki wachlarz nowoczesnych i bezpiecznych metod leczenia, które pozwolą pacjentowi zachować lub przywrócić piękny uśmiech! A Tobie zapewnią satysfakcję i uznanie.

Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego i częściowo bazuje na wiedzy nabytej na poprzednim spotkaniu. Szkolenia zaplanowane są w kilkumiesięcznych odstępach, aby umożliwić wprowadzenie w życie nabytych umiejętności przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Ze względu na bardzo obszerny i intensywny program, prowadzący nie będzie miał możliwości powtarzania zagadnień z poprzednich spotkań, dlatego rekomendujemy udział w całym cyklu szkoleniowym.


Programy szkoleń:

Szkolenie 1: Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Kontrowersje w implantologii:

 1. Siła stabilności pierwotnej - czy lepiej, żeby implant był wkręcony na „maksa” czy też lepiej wkręcać implanty palcami?
 2. Kompresja kości we współczesnych czasach - niezbędny zabieg czy relikt przeszłości?
 3. Głębokość wprowadzenia implantu - implanty z poziomu kości i implanty przezśluzówkowe.
 4. Średnica implantu.W jakiej sytuacji warto o nią walczyć?
 5. Zasady wprowadzania implantów w miejscach o zawężonej szerokości. Dramaty estetyczne w odcinku górnego przyśrodkowego i bocznego siekacza oraz kła. A może bone shield technique?
 6. Jak zachować niezmieniony profil tkanek miękkich, a jednocześnie zapewnić długoterminowe dobre rokowanie uzupełnień opartych na implantach?
 7. Czy nieruchome dziąsło wokół implantów jest potrzebne? Zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG w XXI wieku. Co zrobić gdy czasami nie jest możliwy - rejon dolnych przedtrzonowców.
 8. Kiedy wykonywać zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy zabieg wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG?
 9. Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość: rozwiązania: sterowana regeneracja kości? Przeszczep kości? Skośne implanty? Wąskie implanty? Przeszczep tkanki łącznej CTG? Wolny przeszczep dziąsła?
 10. Bliskość ważnych struktur anatomicznych, czyli brak miejsca w pionie - krótkie implanty czy procedury augmentacyjne kości?
 11. Czy dystalna operacja klinowa w bocznym odcinku szczęki jest koniecznością przy implantach gdy dziąsło jest grubsze niż 3 mm ? Technika zabiegu.
 12. Bezzębie - procedury czasowe - szczęka i żuchwa.
 13. Czy proteza wyjmowana na zatrzaskach w górnej szczęce jest dobrym pomysłem?

Część praktyczna:

 1. Video z zabiegu implantacji późnej w strefie estetycznej + augmentacja tkanek miękkich i techniki odsłaniania implantów – główny cel: zachowanie brodawek międzyzębowych oraz poprawa lub zachowanie korzystnej architektury tkanek miękkich.
 2. Zabieg implantacji w strefie estetycznej na modelach.
 3. Video z zabiegu implantacji późnej w odcinku funkcjonalnym w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich.
 4. Zabieg implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.
 5. Każdy z uczestników jest proszony o przygotowanie jednego przypadku (powikłania implantologicznego lub planowania leczenia w trudnym dla niego przypadku) – zdjęcia RVG, OPG, CBCT i kilka zdjęć wewnątrzustnych aparatem fotograficznym ilustrujących przypadek lub problem.

Szkolenie 2: Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie. Sposoby rozwiązywania powikłań w implantologii

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej oraz odcinku funkcjonalnym - różnice. Natychmiastowe obciążenie w implantacji natychmiastowej i późnej. Powikłania w implantologii - sposoby rozwiązywania.

 1. Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej.
 2. Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w strefie estetycznej.
 3. Jaki rodzaj implantu, jaka średnica i długość są najlepsze dla uzyskania sukcesu.
 4. Implantacja natychmiastowa - zasady w każdej z grup zębowych. Zasady: dolne i górne siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce.
 5. Implantacja natychmiastowa: zabieg bezpłatowy czy pełny płat - kontrowersje wokół tematu. Czym jest bondle bone?
 6. Atraumatyczne techniki usuwania zębów przednich i bocznych
 7. Extraction socket preservation - omówienie technik i kontrowersje wokół tematu
 8. Zbyt blisko położone implanty.
 9. Nadmiary cementu poddziąsłowo.
 10. Zła pozycja implantu.
 11. Periimplantitis.
 12. Brak brodawki przy wysokiej linii uśmiechu.
 13. Wystające ponad brzeg dziąsła gwinty implantu.
 14. Gdy implanty są odrzucane częściej niż 2-3 %.
 15. Techniki zabiegów na kości, gospodarowania tkankami miękkimi i protetyczne rozwiązujące te problem.

Część praktyczna:

 1. Video z atraumatycznej techniki usuwania zębów.
 2. Video z implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej z natychmiastowym obciążeniem.
 3. Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w strefie estetycznej na modelach z przygotowaniem indeksu silikonowego, wykonaniu korony tymczasowej i zamontowaniu jej na łączniku tymczasowym, wykończenie i oddanie korony tymczasowej na wykonanym implancie. Pryncypia natychmiastowego obciążenia.
 4. Video z implantacji natychmiastowej w odcinku funkcjonalnym.
 5. Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.

Szkolenie 3: Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Leczenie recesji dziąseł staje się we współczesnych czasach istotnym problemem terapeutycznym. Pacjenci są bardzo wymagający, oczekują od nas już nie tylko dobrych rozwiązań funkcjonalnych, ale także estetycznego wyglądu. Pokazywanie podczas uśmiechu lub funkcji fragmentów odsłoniętych powierzchni korzeni jest głównym wskazaniem do wykonywania zabiegów pokrycia recesji dziąsłowych. Bardzo często ostatni dokoronowy milimetr odsłoniętego korzenia jest jedyną widoczną częścią recesji w trakcie uśmiechu, zatem obecność lub pozabiegowe utrzymanie nawet bardzo płytkiej recesji może być problemem dla pacjenta. U pacjentów, którzy zgłaszają się do nas z problemami natury estetycznej celem powinno być całkowite pokrycie recesji powyżej granicy szkliwno-cementowej. Coraz częściej mamy także do czynienia z recesją policzkowego brzegu tkanek miękkich w zintegrowanych już implantach. Pokazywanie metalowych komponentów lub nawet ich prześwitywanie przez cienki biotyp dziąsła są najczęstszymi przyczynami skarg pacjentów. Zabiegi estetycznej periodontologicznej chirurgii plastycznej, a zwłaszcza techniki dwublaszkowe mogą być z powodzeniem stosowane w rozwiązywaniu tych problemów.

Cele szkolenia:

 1. Opis krok po kroku zabiegów chirurgicznych pokrywania recesji.
 2. Opis krok po kroku technik augmentacji wyrostka zębodołowego w celu zachowania wyrostka pod przęsłem mostu.
 3. Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń i możliwości periodontologicznej chirurgii plastycznej.
 4. Osiągnięcie długoterminowej stabilności i przewidywalności w przyszłości.

Program szkolenia:

 1. Technika dokoronowego przesunięcia płata CAF.
 2. Technika tunelowa TT.
 3. Zabiegi pobierania tkanki łącznej CTG techniką koperty i techniką deepitelializacji nabłonka.
 4. Techniki dwublaszkowe.
 5. Wskazania, przeciwwskazania, zalecenia pooperacyjne.

Część praktyczna:

 1. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką tunelową.
 2. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką tunelową na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
 3. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką dokoronowego przesunięcia płata.
 4. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką dokoronowo przesuniętego płata na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
 5. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego pod przęsłem mostu na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach

PERFEKCYJNA ESTETYKA. PERIODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA - PODEJŚCIE MIKROCHIRURGICZNE. EDYCJA II

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.


Możesz wziąć udział w całym cyklu Perfekcyjna Estetyka lub w pojedynczych szkoleniach.

Wybierając udział w całym cyklu Perfekcyjna Estetyka otrzymasz dodatkowo:

 • Korzystny rabat – oszczędzasz aż 3050 PLN! (pod warunkiem wpłaty całej kwoty za cykl na 30 dni przed pierwszym szkoleniem z cyklu).
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia w ramach każdego z tych programów.
 • Voucher dla Twojej asysty na szkolenie pt. „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”.

W cenie cyklu uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Spotkanie integracyjne – niespodzianka.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.
 • Osoby biorące udział w całym cyklu mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia. Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.

Intensywne Szkolenia Praktyczne to propozycja dla stomatologów, chcących w krótkim czasie nabyć maksimum umiejętności praktycznych. Są doskonałym uzupełnieniem cyklu Curriculum lub podstawowej wiedzy o implantologii, a każde ze szkoleń posiada inną formułę i zakres intensywności, co pozwala wybrać ofertę dostosowaną do własnych preferencji i posiadanego doświadczenia. Walorem wspólnym dla wszystkich trzech szkoleń jest bardzo intensywna nauka samodzielnego wszczepiania implantów i wykonywania prac protetycznych, podczas zabiegów z udziałem pacjentów.


Programy szkoleń:

Intensywna Praktyka Implantologiczna – zabiegi

Dwudniowe, intensywne szkolenie implantologiczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie wykonują zabiegi implantacji pod czujnym okiem prowadzącego. Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich. Szkolenia odbywają się w bardzo nowoczesnej klinice w Warszawie.

   
PROWADZĄCY

dr n. med. Konrad Walerzak

dr n. med. Konrad Walerzak

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (Włochy)

Face Clinic

 

CZAS TRWANIA 2 dni (piątek - sobota)
GRUPA maksymalnie 3 uczestników
ILOŚĆ SAMODZIELNIE WSZCZEPIONYCH IMPLANTÓW 5 implantów na uczestnika
GWARANCJA zwrot pieniędzy (500 PLN za każdy niewszczepiony samodzielnie implant)
TRANSMISJA NA ŻYWO tak
DOSTĘP DO STREFY E-LEARNING tak, bezpłatnie przez 6 miesięcy
PACJENCI zapewnia DSI, istnieje możliwość udziału z własnymi pacjentami
KONSULTACJE Z PROWADZĄCYM PO SZKOLENIU tak, przez 2 tygodnie
PUNKTY EDUKACYJNE 14
IMPLANTY WSZCZEPIANE PODCZAS ZABIEGÓW głównie MIS Seven (wewnętrzne połączenie hexagonalne)
UŻYWANY SPRZĘT MIS, Hu-Friedy, Meisinger, W&H
DODATKOWE ZABIEGI OKOŁOIMPLANTACYJNE
W TRAKCIE SZKOLENIA
(tylko jeśli leczenie pacjenta wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur)
Augmentacja kości biomateriałami MIS 4Bone.
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
Podbicie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów.
Wszczepianie implantów za pomocą  szablonów chirurgicznych  MIS MGuide. 
Przeszczepy bloczków kostnych (sporadycznie). 
CENA 8950 PLN

 • 100% PEWNOŚCI! Udzielamy GWARANCJI, że każdy z uczestników wszczepi 5 implantów! Zwracamy 500 zł brutto za każdy niewprowadzony implant z pięciu. Szczegółowy zakres gwarancji  dostępny jest w biurze DSI i przesyłany w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu.
 • Kameralna, 3 osobowa grupa!
 • W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 15 zabiegów. Każdy z uczestników jest operatorem przy kilku zabiegach oraz asystuje przy kilku innych.
 • Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, która znajduje się obok gabinetu, co umożliwia chętnym opuszczenie gabinetu i kontynuowanie nauki w komfortowych warunkach. Możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
 • W sporadycznych przypadkach organizator lub prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi przeprowadzenia zabiegu ze względu na poziom trudności zabiegu lub bezpieczeństwo pacjentów. W takiej sytuacji uczestnik przygląda się lub asystuje w zabiegu wykonywanym przez prowadzącego.
 • Nauka wielu technik. Implanty umieszczane są w kości metodą tradycyjną oraz za pomocą nowoczesnych szablonów, zaprojektowanych komputerowo.
 • Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać min. podstawową wiedzę implantologiczną udokumentowaną udziałem w szkoleniach i praktyką lekarską w zakresie implantologii. Oferujemy również szkolenia przygotowujące.

Po rejestracji na szkolenie Biuro DSI kontaktuje się indywidualnie z każdym uczestnikiem w celu ustalenia poziomu zaawansowania uczestnika oraz omówienia zasad Gwarancji. Ustalane są również sposoby konsultacji pacjentów przez dr Walerzaka przed szkoleniem (dotyczy uczestników, którzy przyjadą ze swoimi pacjentami).

Pacjenci:

 • Dental Skills Institute zapewnia pacjentów na zabiegi wykonywane podczas szkolenia. Pacjenci są kwalifikowani przez lekarza prowadzącego szkolenie na podstawie osobnej procedury.
 • Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach ze swoimi pacjentami.
 • W celu zakwalifikowania Państwa pacjenta do zabiegu należy zgłosić nam chęć udziału w szkoleniu ze swoim pacjentem. W odpowiedzi przesyłamy procedurę kwalifikacji pacjenta.
 • Po wykonanym zabiegu pacjent ma bezpłatnie wykonaną tomografię lub pantomogram.
 • Za każdy wszczepiony implant pacjent uiszcza opłatę w wysokości 1000 PLN (gotówką bezpośrednio po zabiegu).

Intensywna Praktyka Protetyczna z udziałem pacjentów

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Dental Skills Institute – Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni (piątki lub soboty w odstępie 1 tygodnia)

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Innowacyjne! Pierwsze w Polsce! Intensywne szkolenie protetyczne z udziałem pacjentów. Kameralna, 3 osobowa grupa umożliwia aktywne uczestnictwo w procesie leczenia protetycznego pacjentów. Podczas szkolenia wykonywanych jest łącznie 6 koron na implantach: każdy z uczestników pracuje osobiście, pod czujnym okiem wybitnego praktyka dr n. med. Karoliny Mazurek, nad przygotowaniem min. 2 koron oraz współuczestniczy w pracy pozostałych lekarzy biorących udział w szkoleniu. Praktyka odbywa się w jednej z najnowocześniejszych klinik w Polsce, dysponującej innowacyjnym sprzętem i własną pracownią protetyczną.

Szkolenie podzielone jest na 2 etapy: 2 x po 1 dzień i odbywa się w piątki lub soboty z tygodniową przerwą.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu ze swoimi pacjentami. W celu zakwalifikowania pacjenta do leczenia protetycznego należy skontaktować się z Biurem DSI.

Program szkolenia:

1 spotkanie 1 dzień  (pt. lub sob.); 8h = praca z pacjentami + omówienie.
•    Omówienie dokumentacji i planów leczenia implantoportetycznego każdego z zakwalifikowanych pacjentów.
•    Pobieranie wycisków do koron na implantach.
•    Wyciski łyżką zamkniętą i otwartą, blokowanie implantów.
•    Dobór koloru i materiałów.
•    Dyskusja.

Wykonujemy łącznie 6 koron, każdy uczestnik wykonuje samodzielnie wyciski oraz dobiera kolory i materiały do 2 koron i aktywnie współuczestniczy w przygotowaniu pozostałych.

1 tydzień przerwy – wykonanie koron przez pracownię protetyczną.

2 spotkanie 1 dzień (pt. lub sob.) 8h = praca z pacjentami + omówienie.
•    Korony przykręcane i cementowane, łączniki koronowe.
•    Materiały.
•    Obciążanie implantów koronami.
•    Kontrola punktów stycznych i okluzji.
•    Wykonanie koniecznych poprawek (w tym drobne korekty do wykonania przez pracownię) i oddanie prac pacjentom.

Podczas tego etapu każdy uczestnik wykonuje samodzielnie obciążenie 2 implantów koronami u pacjentów, których leczył w etapie 1 oraz współuczestniczy w pracy pozostałych dwóch uczestników szkolenia. Łącznie w etapie 2 oddajemy pacjentom min. 6 gotowych koron.


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach

INTENSYWNA PRAKTYKA IMPLANTOLOGICZNA - ZABIEGI

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Intensywna Praktyka Implantologiczna - zabiegi (2 dni) 8950 PLN wkrótce nowy termin szkolenia 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)

INTENSYWNA PRAKTYKA PROTETYCZNA Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Intensywna Praktyka Protetyczna z udziałem pacjentów (2 dni) 8950 PLN wkrótce nowy termin szkolenia 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas zabiegów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Upominek - voucher zniżkowy dla Twojej Asysty na szkolenie pt. "Profesjonalna Asysta Implantologiczna".

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • System automatycznie wyśle mailem potwierdzenie i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.
 • Należy posiadać udokumentowaną wiedzę implantologiczną i czynne prawo wykonywania zawodu.

Program szkolenia:

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

Dwudniowe, intensywne szkolenie implantologiczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie wykonują zabiegi implantacji pod czujnym okiem prowadzącego, wybitnego chirurga twarzowo-szczękowego, dr n. med. Konrada Walerzaka. Szkolenie odbywa się w bardzo nowoczesnej klinice. Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich.

 • 100% PEWNOŚCI! Udzielamy GWARANCJI, że każdy z uczestników wszczepi 5 implantów! Zwracamy 500 zł brutto za każdy niewprowadzony implant z pięciu. Szczegółowy zakres gwarancji  dostępny jest w biurze DSI i przesyłany w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu.
 • Kameralna, 3 osobowa grupa!
 • W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 15 zabiegów. Każdy z uczestników jest operatorem przy kilku zabiegach oraz asystuje przy kilku innych.
 • Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, która znajduje się obok gabinetu, co umożliwia chętnym opuszczenie gabinetu i kontynuowanie nauki w komfortowych warunkach. Możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
 • W sporadycznych przypadkach organizator lub prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi przeprowadzenia zabiegu ze względu na poziom trudności zabiegu lub bezpieczeństwo pacjentów. W takiej sytuacji uczestnik przygląda się lub asystuje w zabiegu wykonywanym przez prowadzącego.
 • Nauka wielu technik. Implanty umieszczane są w kości metodą tradycyjną oraz za pomocą nowoczesnych szablonów, zaprojektowanych komputerowo.
 • Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać min. podstawową wiedzę implantologiczną udokumentowaną udziałem w szkoleniach i praktyką lekarską w zakresie implantologii. Oferujemy również szkolenia przygotowujące.

Po rejestracji na szkolenie Biuro DSI kontaktuje się indywidualnie z każdym uczestnikiem w celu ustalenia poziomu zaawansowania uczestnika oraz omówienia zasad Gwarancji. Ustalane są również sposoby konsultacji pacjentów przez dr Walerzaka przed szkoleniem (dotyczy uczestników, którzy przyjadą ze swoimi pacjentami).

Pacjenci:

 • Dental Skills Institute zapewnia pacjentów na zabiegi wykonywane podczas szkolenia. Pacjenci są kwalifikowani przez lekarza prowadzącego szkolenie na podstawie osobnej procedury.
 • Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach ze swoimi pacjentami.
 • W celu zakwalifikowania Państwa pacjenta do zabiegu należy zgłosić nam chęć udziału w szkoleniu ze swoim pacjentem. W odpowiedzi przesyłamy procedurę kwalifikacji pacjenta.
 • Po wykonanym zabiegu pacjent ma bezpłatnie wykonaną tomografię lub pantomogram.
 • Za każdy wszczepiony implant pacjent uiszcza opłatę w wysokości 1000 PLN (gotówką bezpośrednio po zabiegu).

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu

INTENSYWNA PRAKTYKA IMPLANTOLOGICZNA - ZABIEGI

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Intensywna Praktyka Implantologiczna - zabiegi (2 dni) 8950 PLN wkrótce nowy termin szkolenia 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)

INTENSYWNA PRAKTYKA PROTETYCZNA Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Intensywna Praktyka Protetyczna z udziałem pacjentów (2 dni) 8950 PLN wkrótce nowy termin szkolenia 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas zabiegów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Upominek - voucher zniżkowy dla Twojej Asysty na szkolenie pt. "Profesjonalna Asysta Implantologiczna".

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • System automatycznie wyśle mailem potwierdzenie i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.
 • Należy posiadać udokumentowaną wiedzę implantologiczną i czynne prawo wykonywania zawodu.

Kursy dla asystentek i higienistek

Szkolenia skierowane są do asystentek/ów oraz higienistek/ów stomatologicznych pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu implantologii i przygotowania zabiegów implantologicznych. Udział w szkoleniu pozwala zbudować zgrany, profesjonalny oraz kompetentny zespół i jest szczególnie polecany asystentkom/om, których lekarze rozpoczynają przygodę z implantologią.


Programy szkoleń:

Profesjonalna asysta implantologiczna

Prowadzący: Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

 • Wprowadzenie do implantologii, budowa i rodzaje implantów.
 • Anatomia dla implantologa.
 • Procedura wszczepiania implantów - pokaz i ćwiczenia na modelach fantomowych.
 • Rola Higienisty/tki i Asystentki w leczeniu implantologicznym oraz powodzeniu leczenia, utrzymaniu trwałych rezultatów oraz zapewnieniu satysfakcji i komfortu pacjenta.
 • Wyposażenie gabinetu.
 • Omówienie i zaprezentowanie niezbędnych sprzętów, narzędzi chirurgicznych, instrumentarium implantologicznego, materiałów.
 • Omówienie różnych stref sterylności.
 • Etapy wydzielenia i przygotowania strefy bezpośredniej sterylności i procedura zachowania łańcucha sterylności - omówienie teoretyczne i zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Metody dezynfekcji - omówienie teoretyczne i zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Procedura przygotowania gabinetu do zabiegu i poprawnego rozłożenia instrumentarium - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Przygotowanie zespołu implantologicznego do zabiegu - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Rola asystentki podczas zabiegu.
 • Odpowiednie zachowanie zespołu implantologicznego i efektywny sposób komunikacji z pacjentem.
 • Postępowanie po zabiegu.
 • Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu oraz postępowanie w trakcie całego procesu leczenia i po jego zakończeniu. Opieka długoterminowa.
 • Dokumenty.
 • Wymogi Sanepidu.
 • Wprowadzenie do implantoprotetyki, w tym omówienie kolejnych etapów leczenia aż do gotowej korony.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: Lic. rat. med. Jakub Koch, Dypl. asyst. stom. Magdalena Koch
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

 • przepisy obligujące do udzielania pomocy,
 • taca przeciwwstrząsowa,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gabinecie.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

 • bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
 • rozpoznanie zagrożenia,
 • wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad SAMPLE),
 • objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
 • odmienności w RKO u dzieci i dorosłych,
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (rurki UG, LMA, LT),
 • wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego,
 • metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez i z AED,
 • prowadzenie RKO w warunkach gabinetu stomatologicznego.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

 • postępowanie w omdleniach,
 • postępowanie w zadławieniach i zachłyśnięciach,
 • rozpoznanie i postępowanie w anafilaksji,
 • postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz z bólem w klatce piersiowej,
 • postępowanie w astmie,
 • postępowanie w epilepsji,
 • stany lękowe,
 • postępowanie w hipo- i hiperglikemii.

Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran:

 • ogólne zasady wykonywania opatrunków,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie),
 • postępowanie w oparzeniach,
 • postępowanie poekspozycyjne,
 • postępowanie z pacjentką ciężarną.

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń w warunkach Państwa gabinetu z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych. Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących wystąpić w Państwa pracy.


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Profesjonalna asysta implantologiczna (1 dzień) 454,30 PLN netto/590 PLN brutto So 29 sierpnia 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Materiały edukacyjne w formie drukowanej,
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Program FACE 2 FACE oferuje możliwość intensywnego, indywidualnego szkolenia prowadzonego przez najlepszych w Polsce lekarzy stomatologów, wieloletnich praktyków, doświadczonych i uznanych wykładowców.

Uczestnik aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu kontaktuje się z Biurem DSI wskazując dziedzinę, nazwisko eksperta, z którym chciałby pracować oraz wybiera jeden z podanych tematów. Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie. Istnieje możliwośc udziału z własnymi pacjantami (nie dotyczy szkoleń odbywających się w Izraelu).

Podczas szkolenia uczestnik poznaje warsztat pracy wybranego eksperta, spędzając z nim dzień zabiegowy, zapoznaje się ze stosowanymi przez niego technikami i procedurami medycznymi, asystuje przy przeprowadzanych zabiegach, przygląda się organizacji pracy jednej z wiodących klinik stomatologicznych i konsultuje swoje wątpliwości bezpośrednio z ekspertem.

Program obejmuje następujące dziedziny: chirurgia periodontologiczno-implantologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia.


Dr Devorah Schwartz AradDevorah Schwartz Arad

3-dniowy ekskluzywny program szkoleniowy w Schwartz-Arad Surgical Centre w Tel Aviv (Izrael), prowadzony osobiście przez światowej klasy specjalistkę w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, Dr Devorah Schwartz-Arad.

Tematy zajęć:

 • Przeszczep autologiczny bloków kostnych (onlay).
 • Sterowana regeneracja kości (różne techniki).
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej.
 • Podniesienie dna zatoki przynosowej.
 • Implantacja.
 • Ekstrakcja (w tym zębów zatrzymanych).

Szkolenie będzie zawierać następujące elementy:

 • Kompleksowe leczenie chirurgiczne.
 • Dyskusja i odprawa przed zabiegiem.
 • Obserwowanie zabiegów.
 • Podsumowanie, wyjaśnienia i wytyczne na koniec leczenia.

Szkolenie odbywa w ciągu tygodnia, zawsze od poniedziałku do środy. Terminy ustalane są indywidualnie.

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych opcji  (za dodatkową opłatą):

 1. Transfery z / na lotnisko (w Izraelu).
 2. Rezerwacja hotelu (zwykle Dan Panorama Tel Aviv przy plaży).
 3. Wycieczka do Jerozolimy i/lub nad Morze Martwe.

Napisz do nas, aby poznać cenę szkolenia.


Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna


Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska (Szczecin)Elżbieta Dembowska

Tematy zajęć:

1. Implantologia w aspekcie zagadnień periodontologicznych (min. 2 zabiegi).

 • Odmienności morfologiczne i możliwości odbudowy protetycznej u pacjenta z periodontolizą
 • Skutki procesu osteolizy wyrostka, analiza obrazu RTG: OPM, TC
 • Możliwości i ograniczenia implantacji u osób z rozpoznanym zapaleniem przyzębia.
 • Leczenie zapaleń przyzębia i planowanie zabiegu implantologicznego.
 • Procedury implantologiczne u pacjentów z rozpoznanym zaawansowanym zapaleniem przyzębia
 • Podstawowe procedury implantologiczne i augmentacyjne a ubytki śródkostne przyzębia.
 • Planowanie i wizualizacja odbudowy protetycznej- zgoda pacjenta.
 • Rokowania i prognozy, utrzymania wszczepów, rola leczenia podtrzymującego-procedury
 • Periimplantitis różnice i podobieństwa z periodontitis, metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego (lasery diodowe lub erbowy).

2. Implantologia w aspekcie chirurgii śluzówkowo dziąsłowej i estetyki tkanek miękkich.

 • Morfologia tkanek miękkich i fenotyp dziąsła- ocena przed zabiegiem (USG – demonstracja Pirop’u)
 • Jednoetapowa plastyka tkanek miękkich wraz z wprowadzeniem wszczepu
 • Plastyka tkanek na etapie wprowadzania śrub zabliźniających
 • Kształtowanie profilu wyłaniania odbudowy protetycznej tymczasowym łącznikiem, modyfikowanym na kolejnych wizytach
 • Możliwości uzyskania idealnej konfiguracji tkanek miękkich wokół implantów- oszacowanie warunków morfologicznych na poziomie wszczepu.
 • Zastosowanie wolnego przeszczepu dziąsłowego FGG, podnabłonkowego przeszczepu łącznotkankowego sCTG, mucograftu i innych membran oraz preparatów PRP i PRF (w zależności od przypadków klinicznych).
 • Przedstawienie technik różnych zabiegów przygotowanych dla Państwa w dniu szkolenia- w zależności od przypadków klinicznych (min. 2 zabiegi).

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


M. Sc. Dr n. med. Agnieszka Laskus (Warszawa)Agnieszka Laskus

Tematy zajęć:

 1. Zarządzanie tkankami (chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa) przy zębach objętych chorobą przyzębia oraz przy implantach w zależności od współistniejących warunków anatomicznych.    
 2. Pozyskiwanie i zastosowanie kości własnej, A-PRF i komórek macierzystych w chirurgii implantologicznej i periodontologicznej.    
 3. Chirurgiczne opcje leczenia periimplantitis i periodontitis w oparciu o rodzaje ubytków wokół implantów i zębów własnych pacjenta.   

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


Implantologia


M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki (Warszawa)Dariusz Niesiobędzki

Tematy zajęć:

 1. Różne sposoby augmentacji zębodołu przed planowaną implantacją.    
 2. Atraumatyczna ekstrakcja z zastosowaniem Benex i natychmiastowa implantacja.    
 3. Implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem tymczasową nadbudową protetyczną na implancie.    
 4. Różne metody augmentacji kości w odcinku przednim.
 5. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczasową implantacją.    
 6. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczasową implantacją.    
 7. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego (jednoczasowa augmentacja pionowa i pozioma przy dużych zanikach kostnych).
 8. Metody regeneracyjne z wykorzystaniem PRP.
 9. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z jednoczasową implantacją.    
 10. Natychmiastowe obciążenie 4 lub więcej implantów protezą overdenture z zastosowaniem różnych typów zamków (Locator, Equator, zamki kulowe).

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


M. Sc. Dr n. med. Andrzej Szwarczyński (Poznań)Andrzej Szwarczyński

Tematy zajęć:

 1. Podniesienie zatoki lub alternatywa w postaci krótkich implantów.
 2. Regeneracja kości - zastosowanie kości własnej i/lub materiałów kościozastępczych w zależności od wskazań.
 3. Implantacje natychmiastowe.

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN

 

Intensywne Szkolenia Praktyczne to propozycja dla stomatologów, chcących w krótkim czasie nabyć maksimum umiejętności praktycznych. Są doskonałym uzupełnieniem cyklu Curriculum lub podstawowej wiedzy o implantologii. Walorem szkoleń jest bardzo intensywna nauka samodzielnego wykonywania skompliowanych zabiegów na szkoleniu z udziałem pacjentów. Szkolenia prowadzone są przez najbardziej szanowanych wykładowców w dziedzinie implantologii stomatologicznej i odbywają się w aktrakcyjnej lokalizacji, w jednej z najnowowczęsniejszych klinik w Ameryce Południowej. Oprócz intensywnej nauki zapewniamy również atrakcje turystyczno-rekreacyjne.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie Intensywnych Szkoleń Praktycznych?

 • Samodzielne ćwiczenia pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • 90% to zajęcia praktyczne,
 • Szkolenia na poziomie zaawansowanym z udziałem pacjentów,
 • Zajęcia w nowoczesnych klinikach w atrakcyjnej lokalizacji,
 • Learn + Fun –bezcenne doświadczenie zawodowe połączone ze zwiedzaniem egzotycznego kraju.

certyfikat ESPARZAW skład Intensywnego Programu Szkoleniowego wchodzą dwa tematy szkoleń, poświęcone doskonaleniu konkretnej umiejętności. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie wykonują 6 zabiegów przy asyście doświadczonych instruktorów.

Lekarze stomatolodzy zgłaszając udział w programie wybierają jedno z dwóch dostępnych szkoleń:

 1. Sinus Lift.
 2. Przeszczep bloczków kostnych.

Program szkolenia:

Szkolenia odbywają się w stolicy kraju Bogocie. Częśc turystyczna odbywa się w Bogocie oraz w miejscowości Villa de Layva.

Dzień 1.
Wylot z Warszawy. Przylot na lotnisko Bogota-El Dorado
Transport do hotelu i zakwaterowanie

Dzień 2.
Część turystyczna – zwiedzanie Villa de Leyva

Dzień 3.
Część turystyczna – zwiedzanie Villa de Leyva

Dzień 4.
Część turystyczna – zwiedzanie Villa de Leyva

Dzień 5.
Od 8:00 do 17:00 – dzień szkoleniowy w Klinice w Bogocie (7.30 wyjazd z hotelu)
Wieczorem czas wolny

Dzień 6.
Od 8:00 do 17:00 – dzień szkoleniowy w Klinice w Bogocie (7.30 wyjazd z hotelu)
Wieczorem czas wolny

Dzień 7.
Od 8:00 do 17:00 – dzień szkoleniowy w Klinice w Bogocie (7.30 wyjazd z hotelu)
Wieczorem kolacja pożegnalna

Dzień 8.
Wymeldowanie z hotelu.
Przejazd na lotnisko Bogota-El Dorado i wylot do Warszawy.


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach w Bogocie i Villa de Layva:


Oferta na wyjazd w roku 2016 :

SZKOLENIE CENA Pakiet SEVEN Pakiet C1
Sinus Lift 6 sinus lift 44500 zł brutto 30 implantów MIS Seven
kaseta Seven lub Bone Compresion Kit (do wyboru przez klienta)
24 implanty MIS C1
kaseta C1 lub Bone Compression Kit (do wyboru przez klienta)
Przeszczep bloczków kostnych 6 bloczków 45500 zł brutto 30 implantów MIS Seven
kaseta Seven lub Screw System + śrubokręt TLOT1 (do wyboru przez klienta)
24 implanty MIS C1
kaseta C1 lub Screw System + śrubokręt TLOT1 (do wyboru przez klienta)

Wszystkie szkolenia, niezależnie od wybranego pakietu zawierają w cenie:

 • bilety lotnicze,
 • uczestnictwo w wybranym szkoleniu (w tym implanty i materiały używane podczas zabiegów)
 • Pakiet Seven lub C1 (do wyboru - zawartość pakietów znajduje się w tabeli powyżej)
 • transport w Kolumbii (transfery z lotniska i na lotnisko, przejazdy z hotelu do kliniki i z powrotem),
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie (7 dni w hotelach),
 • ubezpieczenie,
 • 3 dni turystyczne.
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz zawierający informację na temat ilości godzin zabiegów, w których uczestniczyli.

Oferta dla osoby towarzyszącej:

CENA PAKIET
17500 zł brutto 10 implantów MIS SEVEN
Bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, transport z lotniska do hotelu i z powrotem, ubezpieczenie, 3 dni turystyczne, udział w imprezie pożegnalnej
18500 zł brutto 10 implantów MIS C1
Bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, transport z lotniska do hotelu i z powrotem, ubezpieczenie, 3 dni turystyczne, udział w imprezie pożegnalnej

Informacje organizacyjne:

 • Językiem wykładowym podczas szkolenia jest język angielski.
 • Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 1 200 PLN brutto.
 • Uczestnicy wyjazdu nie muszą wyrabiać wizy.
 • Ze względu na długi czas zabiegów, zalecamy zabrać wygodne obuwie. Implanty, fartuchy, rękawiczki oraz inne rzeczy niezbędne do zabiegu zapewniamy na miejscu.

Curriculum Implantologiczne

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem praktyki implantologicznej? Oczekujesz szkolenia, które da Ci pewność w pracy z pacjentem implantologicznym i rzetelnie przygotuje do zawodu implantologa? Chcesz wszczepić swój pierwszy implant pod okiem wybitnych ekspertów?

Jeśli tak – cykl Curriculum jest dla Ciebie!

Curriculum składa się z dziewięciu jedno- i dwudniowych intensywnych szkoleń, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin różnorodnych warsztatów oraz 3 pełne dni zabiegowe.  Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Absolwenci cyklu natychmiast po jego zakończeniu są kompleksowo przygotowani do pracy z pacjentami implantologicznymi i potrafią samodzielnie przeprowadzić zarówno zabieg implantologiczny, jak i wszystkie procedury związane m.in. z planowaniem leczenia, protetyką, regeneracją kości.

Oprócz intensywnej nauki na uczestników czekają  niespodzianki – wyjątkowe spotkania integracyjne, które dostarczają niezapomnianych wrażeń i ładują akumulatory pomiędzy warsztatami.Programy szkoleń:

Szkolenie 1: Propedeutyka implantologii - protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne (do edycji XXVI)

Prowadzący: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig
Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • Regeneracyjny potencjał kości i tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z nimi.
 • Wstępne wymagania do osiągnięcia i utrzymania stabilności tkanek wokół implantów.
 • Systemy implantacyjne: materiały, konstrukcja, mikrostruktura, połączenie oporowe - gdzie są różnice?
 • Podstawy wstępnej oceny chirurgicznej i diagnostyki.
 • Jakość kości i powiązane protokoły chirurgiczne.
 • Trening kostny.
 • Rozwój tkanek miękkich.
 • Protokoły wczesnej i późnej implantacji .

Szkolenie 2: Anatomia dla implantologów

Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej CEM ul. Brzeska 12 (wejście od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas zajęć uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Cześć zajęć odbywa się w prosektorium, gdzie na kadawerach uczestnicy między innymi przyglądają się budowie, unaczynieniu i unerwieniu zatoki szczękowej oraz miejscom pobrań materiałów kostnych. W trakcie części warsztatowej uczestnicy ćwiczą na preparatach zwierzęcych i specjalistycznych modelach fantomowych.

Program szkolenia:

 1. Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
 2. Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle zatoki.
 3. Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
 4. Ostrogi zatoki.
 5. Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną krwawień.
 6. Przebieg nerwów i zakres unerwienia, a skuteczność znieczuleń przewodowych.
 7. Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 8. Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
 9. Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
 10. Podniebienie miękkie i twarde.
 11. Przebieg naczyń i nerwów.
 12. Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór przysieczny.

Szkolenie 3: Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Prowadzący: lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki, M. Sc., dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego, od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu, a na zasadach zachowania sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

Uwaga: W naszej ofercie znajdą Państwo również szkolenie dedykowane asystentkom implantologicznym - Profesjonalna asysta implantologiczna. Przygotuj razem z nami swój zespół do pracy.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
 2. Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
 3. Przygotowanie zespołu implantologicznego.
 4. Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
 5. Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
 6. Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
 7. Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
 8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
 9. Argumenty, jakie należy stosować, aby przekonać pacjenta do zabiegu.

Szkolenie 4: Podstawy implantologii

Prowadzący: dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych.

Program szkolenia:

 1. Zjawisko osteointegracji, a gojenie kostne - mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia - od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Zajęcia praktyczne - zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 12. Instrumentarium chirurgiczne - zasady doboru i warunki stosowania.
 13. Instrumentarium implantologiczne - rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 14. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 15. Przygotowanie pacjenta do zabiegu - premedykacja, znieczulenie.
 16. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 17. Opieka pozabiegowa.
 18. Ćwiczenia fantomowe: implantacja w różnych typach braków zębowych, pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych.
 19. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 20. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 21. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implantoprotetycznym.
 22. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.

Szkolenie 5: Planowanie leczenia implantologicznego

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas pierwszych szkoleń, przygotowują się do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych.

Program szkolenia:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.
 2. Diagnostyka radiologiczna.
 3. Podstawy tomografii stożkowej.
 4. Obsługa oprogramowania do aparatów CBCT.
 5. Analiza modeli orientacyjnych.
 6. Symulacja planowanego uzupełnienia protetycznego.
 7. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia implantoprotetycznego.
 8. Techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia.
 9. Sposoby wykonawstwa szablonów chirurgicznych.
 10. Planowanie leczenia na podstawie informacji uzyskanych z badania i analizy modeli.

Część warsztatowa obejmuje m.in. pracę z systemem planowania MIS MGuide. Uczestnicy dokonują analizy przypadków i planują leczenie implantoprotetyczne przy użyciu MSoft, wszczepiają implanty szkoleniowe w modele fantomowe przy pomocy szablonów i kaset MGuide.
Podczas drugiego dnia szkolenia odbywa się również analiza dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać zakwalifikowani do zabiegów podczas szkoleń „Praktyczne Aspekty Implantacji – Zabiegi” i „Augmentacja Kości – Warsztat i Zabiegi”. Konsultacje prowadzi dr n. med. Konrad Walerzak na podstawie modeli i zdjęć przywiezionych przez uczestników.


Szkolenie 6: Protetyka na implantach

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę protetyki na implantach. Podczas rozbudowanej części warsztatowej uczestnicy wykonują korony tymczasowe na implantach, pobierają wycisk roboczy na łyżce otwartej i zamkniętej, ćwiczą dobór łączników protetycznych oraz montaż zatrzasków w protezach overdentures.
Uczestnicy pracują w oparciu o system implantologiczny MIS.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do leczenia protetycznego opartego na implantach.
 2. Zdeterminowane protetycznie planowanie leczenia implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szablonów chirurgicznych.
 3. Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.
 4. Materiały stosowane w protetyce na implantach.
 5. Współpraca zespołu lekarz- technik dentystyczny.
 6. Protokół postępowania protetycznego w przebiegu leczenia implantologicznego.
 7. Prezentacja komponentów protetycznych.
 8. Uzupełnienia tymczasowe - różne opcje, materiały, techniki wykonywania.
 9. Wyciski w implantoprotetyce.
 10. Ruchome i stałe uzupełnienia implantoprotetyczne.

Szkolenie 7: Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 14 zabiegów implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny udział.
 • Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich.
 • Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem i ze stałymi wskazówkami dr. Walerzaka. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem DSI.
 • Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
 • Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.

Rekomendujemy uczestnictwo w zabiegu ze swoim pacjentem.
Za każdy wszczepiony implant u danego pacjenta opłata wynosi 1000 PLN brutto (koszt ponosi pacjent bezpośrednio po zabiegu).


Szkolenie 8: Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce:

1 dzień: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dzień: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy ćwiczą metody augmentacji kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych. W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. (Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak dokładamy wszelkich starań w takim doborze pacjentów, aby zaprezentować możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur).

Program szkolenia:

Wstęp teoretyczny:

 • Metody augmentacji kości.
 • Dostęp do zatoki.
 • Sinus Lift otwarty i zamknięty.
 • Poszerzenie grzebienia zębodołowego.
 • Pobieranie litych bloczków kostnych i ich mocowanie.
 • Wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi typami biomateriałów.
 • Przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

Część praktyczna:

 • Video z zabiegu – sinus lift metodą zamkniętą.
 • Ćwiczenia na modelach fantomowych: sinus lift metodą otwartą i zamkniętą.
 • Wypełnianie ubytków kostnych i defektów biomateriałami, przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

Dzień drugi:

 • Zabiegi Augmentacji kości i Sinus Lift z transmisją na żywo do sali szkoleniowej, szczegółowe omówienie poszczególnych przypadków oraz przebiegu zabiegów.

Ze względu na efektywność edukacji rekomendujemy uczestniczenie w zabiegu ze swoim pacjentem.


Szkolenie 9: Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi (od edycji XXVII)

Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Miejsce: Klinika Szałwińscy, ul. Puławska 303, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień 
Szkolenie wchodzi w skład Curriculum od edycji XXVII.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest kontynuacja praktyki zabiegowej, jak również kliniczne zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami wspomagającymi lekarza w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów.

Uczestnicy spędzają cały dzień w klinice, gdzie pod nadzorem dr. n. med. Michała Szałwińskiego przeprowadzają zabiegi implantologiczne i chirurgiczne (np. augmentacja kości lub podnoszenie dna zatoki szczękowej). Podczas całego dnia zabiegowego przeprowadzanych jest od 4 do 7 zabiegów.

Szkolenie wzbogacone jest o omówienie, prezentację i możliwość wykorzystania podczas zabiegu wybranych procedur dodatkowych, m.in.:

 • Szablonów chirurgicznych
 • Digital Smart Pack (wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi)
 • Separatorów komórkowych / CGF (Concentrated Growth Factors) / PRF
 • Biomateriałów i membran
 • Laserów
 • Skanerów wewnątrzustnych

Wykorzystanie powyższych metod w wielu przypadkach nie jest obligatoryjnym elementem zabiegu i nie warunkuje sukcesu, jednak pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia i znaczną oszczędność czasu. Techniki te stają się w XXI standardem, który ułatwia pracę lekarza, ale również znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów:

 • poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów,
 • skracają czas trwania zabiegu i procesu planowania,
 • przyspieszają proces gojenia i osteointegracji,
 • zmniejszają inwazyjność,
 • zastępują niektóre skomplikowane procedury chirurgiczne,
 • pozwalają na oddanie pacjentowi prowizorium w dniu wszczepienia implantu,
 • minimalizują ryzyko pomyłek.

Rozkład i ilość omawianych procedur zależą od zakwalifikowanych przypadków. Pierwszeństwo przeprowadzania zabiegów mają uczestnicy, którzy przyjadą na szkolenie z własnym pacjentem.

Zabiegi są transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu. Nagrane zabiegi można następnie wielokrotnie oglądać w strefie E-learning DSI bezpłatnie przez 6 miesięcy po szkoleniu.

Szkolenie 10: Estetyka w implantologii 

Prowadzący: Prof. Dr. Daniel Grubeanu
Miejsce:Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Sienna 39, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności pomiędzy tkanką miękką, kością, zębami i implantami. Istnieją zdefiniowane wymiary miękkiej tkanki, wysokość i szerokość keratynizowanej tkanki, którą należy osiągnąć i utrzymać. Ważnym parametrem, by ilościowo określić wygląd tkanek miękkich jest indeks PES. Aby osiągnąć idealne parametry stosuje się minimalnie inwazyjne procedury.

W części praktycznej omówione i przećwiczone zostaną trzy najczęściej stosowane procedury..

Warsztaty:

 1. Chirurgia na naturalnych zębach
  • Techniki pokrywania recesji dziąsła
  • Przeszczepy tkanek łącznych - CTG
  • Przeszczepy półksiężycowe
  • Technika tunelowa
 2. Przeszczep kości i zarządzanie tkankami miękkimi
  • Metoda „Socket preservation”
  • Modelowanie płata (flaps)
  • Metody przedłużania płata
  • Metoda „Smart”
  • Metoda „Sausage”
  • Nici oraz szycie
 3. Chirurgia implantologiczna
  • Powikłania tkanek miękkich i rozwiązywanie problemów

Egzamin

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI. Składa się z 4 etapów:

 1. Zadanie domowe – wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania i opis przypadku na płycie CD lub innym nośniku).
 2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
 3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z 2 ekspertów DSI – lekarzy prowadzących szkolenia w Curriculum, 1 eksperta DGOI oraz 1 przedstawiciela zespołu DSI.
 4. Zabieg implantologiczny w klinice/gabinecie uczestnika, odbywający się w obecności przedstawiciela DSI i utrwalany na nośniku cyfrowym celem przedłożenia Komisji Egzaminacyjnej do oceny.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom wraz z pierwszym zadaniem do wykonania.CERTYFIKATY

Każdy absolwent Curriculum Implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Od edycji XVII po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 4-etapowej sesji egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

 • Międzynarodowy certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) potwierdzający uprawnienia implantologiczne oraz certyfikat członkostwa w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI wraz z wynikiem egzaminu.

Certyfikaty umiejętrności


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach Curriculum

CURRICULUM EDYCJA XXV (styczeń - czerwiec 2020)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Protetyka na implantach (2 dni) 3450 PLN

Cz 26 marca
2020 r.

 

10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

Pt 27 marca 2020 r. 

 

Uwaga! Szkolenie przełożone na 20-21 sierpnia 2020

9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Propedeutyka implantologii- protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum

Cz 18 czerwca 2020 r.

Uwaga! Szkolenie przełożone na 27 sierpnia 2020

10:00 - 18:00 Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 17 kwietnia 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)

So 18 kwietnia 2020 r. 

 

Uwaga! Szkolenie przełożone na 28-29 sierpnia 2020

9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 8 maja 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 9 maja 2020 r. 

 

Uwaga! Szkolenie przełożone na 25-26 września 2020

9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum

Pt 19 czerwca 2020 r.

Uwaga! Szkolenie przełożone na 2 października 2020

9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  
EGZAMIN

So 20 czerwca 2020 r.

Uwaga! Egzamin odbędzie się 3 października 2020

DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 24 900 PLN

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI oraz Certyfikatu umiejętności implantologicznych DSI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 7 w specjalnej cenie. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem DSI.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w całym cyklu.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA XXVI (wrzesień - grudzień 2020)

Uwaga! Zmiana terminów w związku z sytuacją epidemiologiczną. Nowe terminy:

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 1200 PLN Pt 11 września 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 1700 PLN So 12 września 2020 9:00 - 17:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM ul. Brzeska 12 (wejście od ul. Markowskiej 9) (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni) 2950 PLN

Pt 25 września 2020 r.

10:00 - 18:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 26 września 
2020 r.
9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 2950 PLN Pt 9 października 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 10 października 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Protetyka na implantach (2 dni) 3450 PLN Cz 22 października 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 23 października 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 13 listopada 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
So 14 listopada 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 4
grudnia 2020 r.
10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 5 grudnia 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami - zabiegi (1 dzień) 1950 PLN Cz 10 grudnia 2020 r. 9:00 - 17:00 Klinika Szałwińscy, ul. Puławska 303, Warszawa (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum Pt 11 grudnia 2020 r. 10.00 - 18.00 Centrum Konferencyjne Golden Floor, 32. piętro, sala W3+W4, ul. Chłodna 51, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 12 grudnia 2020 r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 24 900 PLN

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI oraz Certyfikatu umiejętności implantologicznych DSI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 7 w specjalnej cenie. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem DSI.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w całym cyklu.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA XXVII (wrzesień - grudzień 2020)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 1950 PLN Pt 11 września 2020 r. 9:00 - 17:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM ul. Brzeska 12 (wejście od ul. Markowskiej 9) (dojazd)
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 1800 PLN So 12 września 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni) 3450 PLN

Cz 17 września 2020 r.

10:00 - 18:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 18 września 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 3450 PLN Pt 2 października 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 3 października 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Protetyka na implantach (2 dni) 3450 PLN Cz 15 października 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 16 października 2020 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Cz 29 października 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Pt 30 października 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Cz 19 listopada 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 20 listopada 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 1950 PLN So 21 listopada 2020 r. 9:00 - 17:00 Klinika Szałwińscy, ul. Puławska 303, Warszawa (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum Pt 11 grudnia 2020 r. 9.00 - 17.00 Centrum Konferencyjne Golden Floor, 32. piętro, sala W3+W4, ul. Chłodna 51, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 12 grudnia 2020 r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 25 900 PLN

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 w cenie 22 950 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.


Dlaczego warto wybrać Curriculum Dental Skills Institute?

zalety


W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas szkoleń zabiegowych.
 • Spotkania integracyjne – niespodzianki (dotyczy wybranych szkoleń z cyklu).

Przy zakupie pełnego cyklu otrzymasz dodatkowo:

 • Udział w zamkniętym szkoleniu warsztatowym pt. „Estetyka w implantologii”
 • Certyfikat Międzynarodowy DGOI (po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej).
 • Roczne członkostwo w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI, potwierdzający ukończenie cyklu.
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia.
 • Voucher zniżkowy dla Twojej asysty na szkolenie pt. „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • Osoby biorące udział w całym cyklu mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia. Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.

C-25    C-26

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Poszerzanie zakresu swoich kompetencji to nie tylko wartość samorozwojowa – to gwarancja lojalności pacjentów, którzy coraz częściej sami poszukują informacji o możliwych metodach leczenia. Włączenie do oferty gabinetu nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań przekłada się zatem na wymierne korzyści! Szkolenia zaawansowane to odpowiedź na rosnące wymagania pacjentów i rynku, oraz recepta na to, by stale cieszyć się rozwojem swojej kliniki lub gabinetu.

Jeśli posiadasz już doświadczenie implantologiczne, szkolenia zaawansowane to propozycja dla Ciebie!


Programy szkoleń:

Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

2-dniowe, intensywne, praktyczne szkolenie prezentujące kanon kluczowych procedur z zakresu zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i zębów własnych. To szkolenie to esencja najważniejszych technik i absolutna baza do dalszego rozwoju w zakresie zarządzania tkankami miękkimi.

Formuła warsztatu gwarantuje możliwość przećwiczenia procedur pod okiem doświadczonego klinicysty, a zakres prezentowanych metod dobrany jest tak, aby niezależnie od poziomu umiejętności przed szkoleniem móc po jego ukończeniu natychmiast wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej pracy z pacjentami. Zachęcamy, aby uczestnicy wykorzystali możliwość konsultacji własnych przypadków, przynosząc na szkolenie dokumentację pacjentów.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane dla początkujących i praktykujących implantologów, których celem jest uzyskanie stabilnych, przewidywalnych i wysoce estetycznych efektów leczenia u pacjentów. Idealne również dla absolwentów Curriculum Implantologicznego i pokrewnych szkoleń jako praktyczne rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania tkankami miękkimi.

Program szkolenia:

 1. Chirurgia i mikrochirurgia. Znaczenie podejścia mikrochirurgicznego w zarządzaniu tkankami.
 2. Przygotowanie pacjenta do zabiegów na tkankach miękkich.
 3. Rola higienisty/ki w zarządzaniu tkankami miękkimi i współpraca z higienistą/ką.
 4. Instrumentarium potrzebne do zabiegów. Szczegółowe omówienie instrumentarium z prezentacją.
 5. Rodzaje szycia, nici, igieł i mikroskalpeli. Sposoby szycia, odpowiedniego doboru nici w zależności od sytuacji i zabezpieczenia rany dawczej. Ćwiczenia praktyczne z mikrochirurgii, szycie nićmi 6.0 i 7.0.
 6. Rodzaje przeszczepów w zależności od miejsca biorczego.
 7. Rodzaje tkanki łącznej w zależności od miejsca na podniebieniu. Pobieranie tkanki łącznej z guza szczęki. Ćwiczenia praktyczne.
 8. Szczegółowe omówienie zabiegu FGG z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 9. Szczegółowe omówienie zabiegów SCTG metodą deepitelializacji z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne z SCTG metodą deepitelializacji.
 10. SCTG – metodą jednego cięcia. Szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 11. AAF – dowierzchołkowe przesunięcie płata, szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 12. Śruba gojąca – kiedy i czy natychmiast w trakcie implantacji. Liczne aspekty zastosowania jednoczasowego odsłonięcia implantu w trakcie implantacji.
 13. Farmakoterapia przy zabiegach na tkankach miękkich.
 14. Postępowanie i opieka nad pacjentem po zabiegach na tkankach miękkich.
 15. Możliwe powikłania - jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić.
 16. Dyskusja.
 17. Omówienie przypadków na podstawie dokumentacji pacjentów przywiezionej przez uczestników.

 

 

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI. 

Pojedynczy implant w strefie estetycznej. Aspekty chirurgiczne i protetyczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr. Stavros Pelekanos
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Celem tego szkolenia jest przeanalizowanie i kategoryzacja różnych sposobów leczenia, z naciskiem na metodologię i postępowanie kliniczne w przypadkach wprowadzania implantów w strefie estetycznej oraz przekazanie wskazówek pozwalających na osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie estetyki. W oparciu o przypadki kliniczne przedyskutowane zostaną również nowe podejścia do leczenia.

Uzyskanie długoterminowo stabilnych efektów odbudowy wspartej na implantach w strefie estetycznej wymaga zastosowania wymagających procedur chirurgicznych i protetycznych. Czynniki anatomiczne, takie jak cienka blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego, cienka warstwa tkanek miękkich oraz wydłużona girlanda dziąsłowa potrafią utrudnić podejmowanie decyzji oraz przebieg leczenia.

Doświadczenie kliniczne i dowody z badań naukowych pokazują, że prawidłowy sposób pracy klinicznej, przestrzeganie kolejności postępowania i prawidłowe procedury mają podstawowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu pracy implanto-protetycznej.

W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach odbudów w strefie estetycznej, poprawa stanu tkanek miękkich i/lub twardych jest absolutnie niezbędna dla uzyskania dobrej estetyki i naturalnego wyglądu korony wspartej na implancie.

Cele edukacyjne i program:

 • Zrozumienie założeń rożnych strategii leczniczych (natychmiastowe vs. odroczone wprowadzanie implantu, natychmiastowe vs. odroczone obciążanie implantu).
 • Najważniejsze procedury chirurgiczne dotyczące tkanek miękkich, wolny przeszczep dziąsłowy, przeszczep tkanki podnabłonkowej, tkanki łącznej i/lub ich kombinacje, jak również przeszczepy bezkomórkowej macierzy kolagenowej przed lub podczas wprowadzania implantu.
 • Zrozumienie zasadności różnych procedur regeneracji kości (różne błony i substytuty kości).
 • Rozpoznawanie i wybieranie właściwego rozwiązania protetycznego (personalizowane vs. prefabrykowane łączniki, odbudowy przykręcane vs. cementowane).

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 16h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

Dwa intensywne dni warsztatowe będące kwintesencją wiedzy i umiejętności w zarządzaniu tkankami przyzębia! Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Ze szkolenia skorzystają dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Program szkolenia:

 • Ocena warunków, ustalenie typów/klas (biotyp, klasyfikacja kostna, oczekiwania estetyczne).
 • Komunikacja z pacjentem i dokumentacja fotograficzna.
 • Augmentacja tkanek twardych (bloczki kostne, metoda „socket preservation”, technika „bone shield”, technika rozszczepienia wyrostka).
 • Tkanki miękkie wokół implantów i augmentacja tkanek miękkich – m.in. technika uniesienia brodawki, technika „roll – flap” (płata uszypułowanego) przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technika „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technika tunelowa, pokrywanie recesji.
 • Precyzyjne ostrzykiwanie dziąseł kwasem hialuronowym.
 • Rola prac tymczasowych (kształt pracy tymczasowej po ekstrakcji a pożądane ukształtowanie tkanek miękkich; łączniki).
 • Implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona.
 • Postępowanie w przypadku problemów z przyzębiem.
 • Techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne - CGF.

Omawiane procedury zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

 

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Protetyka zaawansowana i okluzja

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Wprowadzenie – materiały, instrumenty i urządzenia w gabinecie implantoprotetycznym, komponenty protetyczne systemu MIS.
2. Planowanie leczenia implantoprotetycznego:

 • zasady okluzji
 • analiza estetyczna
 • rekonstrukcja wysokości zwarcia (wax-up, mock-up)
 • łuk twarzowy i artykulator
 • przygotowanie ortodontyczne
 • harmonogram czasowy i finansowy leczenia

3. Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:

 • uzupełnienia ruchome (precyzyjne elementy retencyjne: locator, belka) etapy pracy klinicznej
 • uzupełnienia stałe (przykręcane, cementowane) etapy pracy klinicznej
 • korony na implantach: zblokowane czy pojedyncze?
 • współpraca i komunikacja z pracownią
 • uzupełnienia tymczasowe – możliwości, materiały

Część praktyczna:

 • Zastosowanie łuku twarzowego, ustalanie wysokości zwarcia, relacji centralnej, zasady estetyczne.
 • Wykonanie korony tymczasowej akrylowej metodą bezpośrednią.
 • Modelowanie profilu wyłaniania.
 • Wyciski indywidualnego profilu wyłaniania – modyfikacja transferu.
 • Korona tymczasowa modelująca profil wyłaniania.
 • Indywidualizacja transferu do profilu wyłaniania.

Dzień 2

 • Przykręcane vs cementowane.
 • Modelowanie profilu wyłaniania, zarządzanie tkankami miękkimi.
 • Wyciski tkanek miękkich modelowanych koroną tymczasową (modyfikacja transferów, masy wyciskowe).
 • Komplikacje podczas pobierania wycisków – jak im zaradzić?
 • Wyciski w pracach mieszanych, implanty i filary własne pacjenta.
 • Materiały i możliwości estetyczne.
 • Łączniki estetyczne (tlenek cyrkonu, ceramiki szklane).
 • Cementowanie – wybór odpowiednich materiałów, kolorystyka, usuwanie pozostałości cementu.
 • Technologia CAD/CAM (skanowanie, frezowanie, modelowanie profilu wyłaniania).

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.

Chirurgia ultradźwiękowa

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 8
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program

 1. Teoria chirurgii ultradźwiękowej i jej kliniczne zastosowanie.
 2. Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradźwiękowa stosowana przy ubytkach zębowych.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
 • ekstrakcje,
 • przeszczep bloczków kostnych,
 • rozszczepianie wyrostka,
 • wydłużanie korony klinicznej,
 • technika tunelowa.  
 1. Metoda Intralift w porównaniu z techniką podniesienia dna zatoki metodą otwartą.
 2. Kortykotomia w teorii.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych i modelach fantomowych:
 • podniesienie dna zatoki metodą otwartą,
 • Intralift,
 • kortykotomia.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach zaawansowanych

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Protetyka zaawansowana i okluzja (2 dni) 3450 PLN Pt 22 maja
2020 r.
10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 23 maja
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
18-19 września 2020

9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury 2950 PLN
specjalna cena
na start!
Pt 29 maja
2020 r.
10.00 - 18:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 30 maja
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
4-5 września 2020

9:00 - 17:00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne (2 dni) 3900 PLN Pt 3 lipca 2020 r. 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

So 4 lipca
2020 r.

Uwaga! Szkolenie
przełożone na 
26-27 listopada 2020

9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwarterowania i dojazdów uczestników.


Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Minione wydarzenia:

Postęp w chirurgii plastycznej śluzówki – od wiedzy podstawowej do odpowiedzialnych działań klinicznych

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr Rino Burkhardt, DMD
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 10
Czas trwania: 10h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie konsekutywne zapewnione.


Program

Część teoretyczna:

 • Biologiczna struktura jamy ustnej.
 • Interakcja tkanki i procesy indukcyjne.
 • Gojenie ran: kliniczne/biologiczne.
 • Koordynacja ruchowa i percepcja wzrokowa w periodontologii i chirurgii implantologicznej.
 • Wyposażenie techniczne dla chirurgii minimalnie inwazyjnej.
 • Czynniki ludzkie.
 • Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o wydłużaniu koron (płat przemieszczony wierzchołkowo, osteotomia, technika obnażenia śluzówki i dostępu z tzw. dziurki od klucza).
 • Pooperacyjna kontrola biofilmu.

Część praktyczna:

 • Podstawowy trening kliniczny stabilności ręki i zręczności palców w chirurgii śluzówkowej.
 • Preparacja i podniesienie płata.
 • Mobilizacja płata.
 • Adaptacja i stabilizacja płata.
 • Filmy z procedur chirurgicznych, zalecenia.
 • Repozycja wierzchołkowa płata i jego utrwalenie.
 • Wolne przeszczepy śluzówki.
 • Technika obnażenia śluzówki.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Koncepcje kliniczne w regeneracyjnej terapii periodontologicznej: ewolucja technik w perspektywie przyszłości

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD 
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 9


Wymagania pacjentów wobec osiągania jak najbardziej estetycznych rezultatów stały się w ciągu ostatnich lat największym wyzwaniem periodontologii oraz implantologii stomatologicznej. Oprócz rezultatów funkcjonalnych obecnie najważniejsze jest osiągnięcie sukcesu estetycznego, przede wszystkim w przednich odcinkach, gdzie oczekiwania ze strony pacjentów są największe.

Wprowadzenie nowych pojęć biologicznych, biomateriałów i technik chirurgicznych (takich jak podejście minimalnie inwazyjne, czynniki wzrostu, różne techniki zachowania brodawek, czy technika Soft Tissue Wall), sprawiają że możliwe staje sie odpowiedzenie na oczekiwania pacjentów i zmienienie prognozy dla złamanych zębów na przewidywalny, długoterminowy wynik.

Wszystkie omawiane podczas zajęć techniki, jak również podejmowanie decyzji w przypadku różnych scenariuszy klinicznych, zostaną przeanalizowane między innymi na podstawie filmów makro. W trakcie części warsztatowej techniki zostaną dokładnie wyjaśnione i przećwiczone przez uczestników.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1. Kliniczne pojęcia dotyczące kontroli zakażeń
2. Ewolucja technik chirurgicznych w regeneracji przyzębia
3. Plastyczna chirurgia przyzębia.
4. Warsztaty:

 • metoda jednego płata (single flap approach),
 • technika bariery z tkanek miękkich (soft tissue wall techniques),
 • technika zachowania całych brodawek dziąsłowych (Entire Papilla Preservation technique),
 • dokoronowo podniesiony płat (coronally advanced flap),
 • pobieranie tkanki łącznej z podniebienia (connective tissue harvesting from the palate),
 • różne techniki szycia dla plastycznej chirurgii regeneracyjnej.

Gospodarowanie Tkankami Miękkimi

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Implantologiczna chirurgia plastyczno-estetyczna. Multidyscyplinarne szkolenie z implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi.

Osiągnięcie harmonijnego i zbalansowanego uśmiechu możliwe jest jedynie dzięki wykreowaniu równoczesnej estetyki zębów i dziąseł. Defektu tkanek miękkich nie można skompensować wysoką jakością uzupełnień protetycznych i vice versa – Pascal Magne.

Podczas szkolenia uczymy gospodarowania tkankami miękkimi na każdym z etapów leczenia. Szkolenie na poziomie zaawansowanym przeznaczone jest zarówno dla lekarzy stomatologów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia tego typu zabiegów, jak i dla tych którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia:

 • Czy implanty umieszczać nad - , na – czy pod – poziomem kości?
 • Wpływ budowy implantu, średnicy i długości na możliwości chirurgiczne i protetyczne.
 • Periimplant mucositis i periimplantitis – sposoby zapobiegania i leczenia (sposoby cementowania uzupełnień na implantach – prace przykręcane, przykręcano-cementowane, cementowane, rodzaje cementów, reguły i planowanie chirurgii). Co robić kiedy ropa już sączy się wokół implantu ? Pacjenci z chorobą przyzębia a implanty.
 • Część praktyczna: makro i mikro – co lepsze? Techniki szycia instrumentarium i materiałami szewnymi makro 4/0 i mikro 6/0 chirurgicznymi.
 • Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
 • Zabiegi periodontologiczne, który każdy implantolog powinien umieć wykonać: chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, scaling i rootplaning otwarty, wolny przeszczep dziąsła, uszypułowany i wolny przeszczep tkanki łącznej (technika koperty, technika zdeepitelializowanego nabłonka), płat przesunięty wierzchołkowo.
 • Część praktyczna: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsła – ćwiczenia na bakłażanach.
 • Gospodarowanie tkankami miękkimi na każdym z etapów: zabiegów augmentacyjnych kości, implantacji, podczas wyłaniania implantów i po wykonaniu protetyki. Cięcia w trakcie augmentacji kości i implantacji. Płat przesunięty wierzchołkowo, roll – flap, płaciki Pallaciego.
 • Zasady rządzące przebiegiem tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposoby ich uzyskiwania w strefie estetycznej.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: wytworzenie łoża na wolny przeszczep dziąsła przy bocznych zębach w żuchwie, pobieranie wolnego przeszczepu dziąsła z podniebienia, techniki zabezpieczania miejsca dawczego przed krwawieniem i w celu najlepszego gojenia, techniki pewnego przymocowania przeszczepu w miejscu biorczym.
 • Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie – pewna porażka czy droga do sukcesu? Jak nie doprowadzić do utraty brodawek w strefie estetycznej oraz co zrobić gdy ich już nie ma.
 • Atraumatyczne techniki ekstrakcji zębów, złamanych korzeni, wierzchołków korzeni zarośniętych całkowicie w kości (patrz zdjęcia RVG). Atraumatyczne techniki usuwania źle zlokalizowanych implantów, złamanych implantów.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką koperty, techniki szycia miejsca dawczego, pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką deepitelializacji nabłonka, techniki szycia.
 • Analiza problematycznych przypadków i ewentualnych niepowodzeń uczestników szkolenia. Na podstawie przywiezionych przez kursantów zdjęć RTG, RVG, OPG, modeli gipsowych i najlepiej zdjęć wewnątrzustnych sytuacji po i jeżeli jest sytuacji przed.

Uwaga!
Prosimy o zabranie ze sobą na kurs lup stomatologicznych.

Zaawansowane techniki augmentacji kości

Prowadzący: dr n. med. Andrzej Szwarczyński, MSc, Dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Szkolenie prowadzone jest w nowoczesnej formule, gdzie po module teoretycznym odbywają się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy ćwiczą techniki sterowanej regeneracji kości.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1: Autogenne przeszczepy cylindrycznych wycinków kości przy pomocy zestawu Transfer Control i mocowanie przeszczepu przy użyciu śrub z zestawu Screw.
2: Autogenne przeszczepy bloczków kostnych przy wykorzystaniu urządzenia piezo, mocowanie przeszczepu śrubami z zestawu Screw System.
3: Autogenne przeszczepy pierścieni kostnych z zestawem Ring Control i ich mocowanie śrubami z zestawu Screw System.
4: Splitting i spreading kości przy użyciu zestawu Split-Control Plus, urządzenia piezo oraz pił kostnych.
5: Podniesienie dna zatoki za pomocą urządzenia piezo i instrumentów ręcznych.
6: Zastosowanie autogennych skoncentrowanych czynników wzrostu (CGF).
7: Połączenie CGF wraz z innymi metodami autogennymi.

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu (CGF)

Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Program szkolenia:

Teoria wraz z prezentacją przypadków klinicznych:
 • czynniki wzrostu - wprowadzenie, działanie, możliwości
 • znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej
 • jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym
 • zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
 • sinus lift z użyciem CGF
 • inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
 • porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)
 • metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp)
Część praktyczna:
 • pobranie krwi
 • otrzymywanie CGF
 • wytworzenie Sticky Bone
 • otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów)
 • wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu
 • zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji
 • przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP

 Kortykotomia z wykorzystaniem piezochirurgii i laseroterapii

Prowadzący: lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, MSc
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zastosowanie procedur periodontologicznych, które mają znaczenie w planowaniu i uzyskaniu przewidywalnego, optymalnego dla tkanek przyzębia efektu leczenia ortodontycznego – wykorzystanie efektu odcinkowej akceleracji piezochirurgicznej, kortykotomia, laseroterapia.

Program szkolenia:

1. Diagnostyka tkanek przyzębia w leczeniu ortodontycznym na przykładach, kwalifikacja i przygotowanie pacjentów.

2. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Wstęp teoretyczny i omówienie przykładowych przypadków.

3. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Część praktyczna polegająca na przećwiczeniu omawianych procedur przy użyciu piezochirurgii.

4. Wstęp do laseroterapii stomatologicznej, działanie i zastosowanie w pigułce. 

5. Laseroterapia stosowana przed i podczas leczenia ortodontycznego – przykłady zastosowania:

 • gingiwoplastyka
 • dekontaminacja
 • plastyka przyczepu wędzidełek warg i policzków
 • biostymulacja
 • działanie przeciwbólowe

6. Laseroterapia w leczeniu ortodontycznym – pokaz i warsztat polegający na przećwiczeniu części z omówionych procedur z wykorzystaniem laserów diodowych.

7. Na zakończenie: dyskusja i wspólna konsultacja przypadków przywiezionych przez uczestników, podsumowanie.