Idź do góry

Rola e-learningu w kształceniu stomatologicznym

Powrót Powrót

Szkolenia dla stomatologów w Dental Skills Institute łączą w sobie różne metodologie i formy kształcenia. Część teoretyczną i praktyczną. Wykłady i ćwiczenia. Prezentacje i warsztaty. Prelekcje i dyskusje. Zajęcia w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, czyli e-learning. Dzięki połączeniu tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania, uczestnicy naszych szkoleń mogą kompleksowo oraz skutecznie rozwijać i poszerzać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

Dlaczego w naszych szkoleniach dla dentystów proponujemy e-learning?

Podstawowe korzyści wynikające z e-learningu pozwalają na naukę w dowolnym czasie i miejscu oraz umożliwiają wgląd w treść programu szkoleniowego w każdej chwili. To znaczne ułatwienie procesu edukacyjnego. W przypadku szkoleń dla protetyków benefity e-learningu są szczególnie wyraźne. Za pośrednictwem wizualizacji, animacji, zaawansowanych symulacji i z wykorzystaniem modelowania 3D można bardzo precyzyjnie przedstawiać zagadnienia związane z chorobami jamy ustnej i zębów oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Wpływa to na poziom zrozumienia i zapamiętywania treści szkoleniowych oraz uatrakcyjnia edukację. Z doświadczeń e-learningowych uczestników naszych szkoleń wynika, że dla stomatologów największą szansą e-learningu w edukacji stomatologicznej jest większy dostęp do materiałów szkoleniowych potrzebnych do powtórzenia lub przypomnienia tematu i wygoda – można się uczyć w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpłatny dostęp do platformy e-learning w DSI

W DSI wiemy jak ważny jest e-learning w kształceniu stomatologicznym, dlatego uruchomiliśmy dla uczestników naszych szkoleń bezpłatną strefę e-learningową. Ten rodzaj dodatkowego wsparcia edukacyjnego obejmuje wszystkie szkolenia zaawansowane dla lekarzy. Dostęp do platformy e-learningowej jest ważny przez 6 miesięcy od ukończenia szkolenia. Przez pół roku nasi absolwenci mogą korzystać z materiałów szkoleniowych oraz wsparcia wykładowców. W DSI dysponujemy odpowiednim sprzętem i infrastrukturą, zapleczem technologicznym oraz doświadczeniem w zakresie e-learningu. Pozwala nam to oferować stomatologom dostęp do nowoczesnych edukacyjnych narzędzi elektronicznych.

Znajdź artykuły o podobnej tematyce