Dental Skills Institute

Curriculum Implantologiczne

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem praktyki implantologicznej? Oczekujesz szkolenia, które da Ci pewność w pracy z pacjentem implantologicznym i rzetelnie przygotuje do zawodu implantologa? Chcesz wszczepić swój pierwszy implant pod okiem wybitnych ekspertów?

Jeśli tak – cykl Curriculum jest dla Ciebie!

Curriculum składa się z dziewięciu jedno- i dwudniowych intensywnych szkoleń, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin różnorodnych warsztatów oraz 4 pełne dni zabiegowe.  Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Absolwenci cyklu natychmiast po jego zakończeniu są kompleksowo przygotowani do pracy z pacjentami implantologicznymi i potrafią samodzielnie przeprowadzić zarówno zabieg implantologiczny, jak i wszystkie procedury związane m.in. z planowaniem leczenia, protetyką, regeneracją kości.Programy szkoleń:

Szkolenie 1: Propedeutyka implantologii - protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne (do edycji XXV)

Prowadzący: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig
Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • Regeneracyjny potencjał kości i tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z nimi.
 • Wstępne wymagania do osiągnięcia i utrzymania stabilności tkanek wokół implantów.
 • Systemy implantacyjne: materiały, konstrukcja, mikrostruktura, połączenie oporowe - gdzie są różnice?
 • Podstawy wstępnej oceny chirurgicznej i diagnostyki.
 • Jakość kości i powiązane protokoły chirurgiczne.
 • Trening kostny.
 • Rozwój tkanek miękkich.
 • Protokoły wczesnej i późnej implantacji .

Szkolenie 2: Anatomia dla implantologów

Prowadzący: Dr n. med. Iulian Komarnitki
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej CEM Mera Park Wawer Piętro 3, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Pogłębiona analiza anatomiczna i wiedza z tego obszaru pomogą precyzyjnie i bezpiecznie wykonywać procedury chirurgiczne oraz wyeliminować wiele przyczyn ewentualnych powikłań związanych z implantacjami. 

Program szkolenia:

 1. Rozwój
 2. Anatomia Jamy Ustnej
 3. Przyzębie
 4. Unaczynienie Szczęki i Żuchwy
 5. Unerwienie Szczęki i Żuchwy
 6. Mięśnie i Przestrzenie Międzypowięziowe
 7. Anatomia Wyrostków Zębodołowych Szczęki
 8. Anatomia Części Zębodołowej Żuchwy
 9. Podsumowanie

Część praktyczna - zajęcia na kadawerach:

 1. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych
 2. Budowa, unaczynienie i unerwienie zatoki szczękowej
 3. Miejsca pobrań materiałów kostnych
 4. Pokaz procedur implantacyjnych i okołoimplantacyjnych

Szkolenie 3: Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Prowadzący: lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki, M. Sc., dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego, od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu, a na zasadach zachowania sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
 2. Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
 3. Przygotowanie zespołu implantologicznego.
 4. Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
 5. Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
 6. Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
 7. Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
 8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
 9. Argumenty, jakie należy stosować aby przekonać pacjenta do zabiegu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - WARSZTATY

 1. Pełne przygotowanie gabinetu do zabiegu implantologicznego z zachowaniem łańcucha sterylności – zajęcia w gabinecie.
 2. Przygotowanie personelu i pacjenta do zabiegu – zajęcia w gabinecie.
 3. Omówienie i zapoznanie z instrumentarium implantologicznym – zajęcia w gabinecie.

W ofercie DSI znajdą Państwo również szkolenia dedykowane asystentkom stomatologicznym: „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”.


Szkolenie 4: Podstawy implantologii

Prowadzący: dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie rozbudowanej części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych oraz zapoznają się w praktyce z instrumentarium i sprzętem.

Program szkolenia:

 1. Zjawisko osteointegracji a gojenie kostne – mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia – od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Instrumentarium chirurgiczne – zasady doboru i warunki stosowania.
 12. Instrumentarium implantologiczne – rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 13. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 14. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – premedykacja, znieczulenie.
 15. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 16. Opieka pozabiegowa.
 17. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 18. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 19. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implanto-protetycznym.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Zajęcia praktyczne – zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 2. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.
 3. Implantacja na modelach w różnych typach braków zębowych.
 4. Pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych oraz sprzętu i ich praktyczne wykorzystanie w ćwiczeniach implantacji.

Szkolenie 5: Planowanie leczenia implantologicznego

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń, przygotowują się do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych. Znaczną część szkolenia stanowi omówienie cyfrowych technik, obecnie wykorzystywanych w gabinecie. Uczestnicy będą mogli rozpoznać różnice pomiędzy techniką wszczepiania implantu z użyciem szablonu chirurgicznego i bez niego.

Program szkolenia:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.
 2. Diagnostyka radiologiczna.
 3. Podstawy tomografii stożkowej.
 4. Obsługa oprogramowania do aparatów CBCT.
 5. Analiza modeli orientacyjnych.
 6. Symulacja planowanego uzupełnienia protetycznego.
 7. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia implantoprotetycznego.
 8. Techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia.
 9. Sposoby wykonywania szablonów chirurgicznych.
 10. Planowanie leczenia na podstawie informacji uzyskanych z badania i analizy modeli.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY I KONSULTACJE

 1. Praca z systemem planowania cyfrowego (MIS MGuide).
 2. Analiza przypadków i planowanie leczenie implantoprotetycznego przy użyciu MSoft.
 3. Wszczepianie implantów w modele fantomowe przy pomocy szablonów chirurgicznych i kaset MGuide.

Podczas drugiego dnia szkolenia odbywa się analiza dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać zakwalifikowani do zabiegów podczas szkoleń „Praktyczne Aspekty Implantacji – Zabiegi” i „Augmentacja Kości – Warsztat i Zabiegi”. Konsultacje i wspólne planowanie leczenia dla tych pacjentów prowadzi dr n. med. Konrad Walerzak lub dr n. med. Cezary Langot na podstawie CBCT, modeli i zdjęć RTG przywiezionych przez uczestników.


Szkolenie 6: Protetyka na implantach

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę protetyki na implantach. Podczas rozbudowanej części warsztatowej uczestnicy wykonują korony tymczasowe na implantach, pobierają wycisk roboczy na łyżce otwartej i zamkniętej, ćwiczą dobór łączników protetycznych oraz montaż zatrzasków w protezach overdentures.
Uczestnicy pracują w oparciu o system implantologiczny MIS.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do leczenia protetycznego opartego na implantach.
 2. Zdeterminowane protetycznie planowanie leczenia implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szablonów chirurgicznych.
 3. Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.
 4. Materiały stosowane w protetyce na implantach.
 5. Współpraca zespołu lekarz – technik dentystyczny.
 6. Protokół postępowania protetycznego w przebiegu leczenia implantologicznego.
 7. Prezentacja komponentów protetycznych.
 8. Uzupełnienia tymczasowe – różne opcje, materiały, techniki wykonywania.
 9. Wyciski w implantoprotetyce.
 10. Ruchome i stałe uzupełnienia implantoprotetyczne.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Zapoznanie się z elementami protetycznymi i ich zastosowaniem.
 2. Pobieranie wycisków łyżką otwartą i zamkniętą.
 3. Wykonywanie koron tymczasowych na implantach MIS Seven i MIS C1 – zajęcia na fantomach.
 4. Protezy overdentures – mocowanie locatorów i eqatorów – zajęcia na fantomach / pokaz.

Szkolenie 7: Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 14 zabiegów implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny udział.
 • Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich oraz efekty po zabiegu.
 • Implantacje przeprowadzają uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem i ze stałymi wskazówkami dr n. med. Konrada Walerzaka.

Każdy zabieg jest również transmitowany na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.
Ze względu na efektywność edukacji rekomendujemy uczestniczenie w zabiegu ze swoim pacjentem.


Szkolenie 8: Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Prowadzący od 37 edycji: Lek. med. Piotr Cichoń, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

Miejsce:

1 dzień: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dzień: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
2 dzień od 37 edycji: Centrum Szkoleniowe DSI Extradent Piotr Cichoń, ul. Górczewska 228, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy ćwiczą metody augmentacji kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych. W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. (Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak dokładamy wszelkich starań w takim doborze pacjentów, aby zaprezentować możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur).

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Metody augmentacji kości.
 2. Dostęp do zatoki.
 3. Sinus Lift otwarty i zamknięty.
 4. Wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi typami biomateriałów.
 5. Przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Ćwiczenia na modelach fantomowych: sinus lift metodą otwartą i zamkniętą.
 2. Video z zabiegu – sinus lift metodą zamkniętą.
 3. Wypełnianie ubytków kostnych i defektów biomateriałami, przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

Dzień 2:

ZABIEGI W KLINICE

 1. Zabiegi augmentacji kości z wykorzystaniem biomateriałów i membran.
 2. Zabiegi Sinus Lift metodą otwartą i/lub zamkniętą.
 3. Zabiegi implantacji.
 4. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

Każdy zabieg jest również transmitowany na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.


Szkolenie 9: Implantologia wsparta innowacjami

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień 
Szkolenie wchodzi w skład Curriculum od edycji XXVII.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest kontynuacja praktyki zabiegowej, jak również kliniczne zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami wspomagającymi lekarza w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów. Uczestnicy spędzają cały dzień w klinice, gdzie pod nadzorem przeprowadzają zabiegi implantologiczne i chirurgiczne (np. augmentacja kości lub podnoszenie dna zatoki szczękowej). Podczas całego dnia zabiegowego przeprowadzanych jest od 3 do 5 zabiegów. Szkolenie wzbogacone jest o omówienie, prezentację i możliwość wykorzystania podczas zabiegu wybranych procedur dodatkowych, m.in.:

 • Szablonów chirurgicznych
 • Digital Smart Pack (wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi)
 • Separatorów komórkowych / CGF (Concentrated Growth Factors) / PRF
 • Biomateriałów i membran
 • Laserów
 • Skanerów wewnątrzustnych

Wykorzystanie powyższych metod w wielu przypadkach nie jest obligatoryjnym elementem zabiegu i nie warunkuje sukcesu, jednak pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia i znaczną oszczędność czasu. Techniki te stają się w XXI wieku standardem, który ułatwia pracę lekarza, ale również znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów:

 • Poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów.
 • Skracają czas trwania zabiegu i procesu planowania.
 • Przyspieszają proces gojenia i osteointegracji.
 • Zmniejszają inwazyjność.
 • Zastępują niektóre skomplikowane procedury chirurgiczne.
 • Pozwalają na oddanie pacjentowi prowizorium w dniu wszczepienia implantu.
 • Minimalizują ryzyko pomyłek.

Rozkład i ilość omawianych procedur zależą od zakwalifikowanych przypadków.
Pierwszeństwo przeprowadzania zabiegów mają uczestnicy, którzy przyjadą na szkolenie z własnym pacjentem. Zabiegi są transmitowane na żywo.
Nagrane zabiegi można następnie wielokrotnie oglądać w strefie E-learning DSI bezpłatnie przez 6 miesięcy po szkoleniu.

Szkolenie 10: Estetyka w implantologii 

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce szkolenia podamy wkrótce
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności pomiędzy tkanką miękką, kością, zębami i implantami. Szkolenie przechodzi od zagadnień chirurgicznych i funkcjonalnych do estetyki.

Program szkolenia:

 1. Wstępne omówienie zasad leczenia implantologicznego w strefie estetycznej i funkcjonalnej.
 2. Zasady planowania estetycznego leczenia implantologicznego, na co warto zwrócić uwagę?
 3. Cięcia - zasady projektowania płata w zależności od rodzaju zabiegu.
 4. Blizny - co zrobić by ich nie było?
 5. Skuteczne i estetyczne szycie.
 6. Socket preservation - na czym polega i kiedy go można zrobić?
 7. Wstępne omówienie zabiegów pokrycia recesji dziąsłowych.
 8. Jak dbać o tkanki miękkie w implantacjach natychmiastowych?
 9. Rodzaje przeszczepów tkanki łącznej z podniebienia.
 10. Powikłania - co zrobić by ich uniknąć i jak z nich wyjść?

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - WARSZTATY

 1. Techniki szycia (mikrochirurgia).
 2. Socket preservation.
 3. FGG wolny przeszczep dziąsła.

Egzamin

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI. Składa się z 3 etapów:

 1. Zadanie domowe - wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania i opis przypadku na płycie CD lub innym nośniku).
 2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
 3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z 2 ekspertów DSI – lekarzy prowadzących szkolenia w Curriculum, 1 eksperta DGOI oraz 1 przedstawiciela zespołu DSI.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom wraz z pierwszym zadaniem do wykonania.CERTYFIKATY

Każdy absolwent Curriculum Implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Od edycji XVII po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 3-etapowej sesji egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

 • Międzynarodowy certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) potwierdzający uprawnienia implantologiczne oraz certyfikat członkostwa w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI wraz z wynikiem egzaminu.

Certyfikaty umiejętrności


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach Curriculum

CURRICULUM EDYCJA 35 (luty - czerwiec 2023 r.)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 3200 PLN Czw 16 lutego 2023 10:00 - 18:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa (dojazd)
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 2650 PLN Pt 17 lutego 2023 9:00 - 17:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni)
4450 PLN Pt 17 marca 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 18 marca 2023 9:00 - 17:00
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 4450 PLN Czw 30 marca 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 31 marca 2023 9:00 - 17:00
Protetyka na implantach (2 dni) 4450 PLN Pt 21 kwietnia 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 22 kwietnia 2023 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Pt 12 maja 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
So 13 maja 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Czw 1 czerwca 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 2 czerwca 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 3200 PLN Czw 15 czerwca 2023 9:00 - 17:00 Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum  Pt 16 czerwca 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 17 czerwca 2023 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 34 500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za cykl szkoleń na raty

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani członkostwem w DGOI i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 (Bez szkolenia „Estetyka w implantologii”) w cenie 31 300 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA 36 (kwiecień - październik 2023 r.)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 2650 PLN Śr 26 kwietnia 2023 9:00 - 17:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 3200 PLN Cz 27 kwietnia 2023 10:00 - 18:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni)
4450 PLN Cz 18 maja 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 19 maja 2023 9:00 - 17:00
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 4450 PLN Pt 23 czerwca 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 24 czerwca 2023 9:00 - 17:00
Protetyka na implantach (2 dni) 4450 PLN Cz 29 czerwca 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 30 czerwca 2023 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Pt 1 września 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
So 2 września 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Czw 21 września 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 22 września 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 3200 PLN Czw 5 października 2023 9:00 - 17:00 Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum  Pt 6 października 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 7 października 2023 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 34 500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za cykl szkoleń na raty

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani członkostwem w DGOI i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 (Bez szkolenia „Estetyka w implantologii”) w cenie 31 300 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA 37 (wrzesień - grudzień 2023 r.)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 3200 PLN Cz 7 września 2023 10:00 - 18:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM Mera Park Wawer Piętro 3, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa (dojazd)
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 2650 PLN Pt 8 września 2023 9:00 - 17:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni)
4450 PLN Pt 29 września 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 30 września 2023 9:00 - 17:00
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 4450 PLN Pt 13 października 2023 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 14 października 2023 9:00 - 17:00
Protetyka na implantach (2 dni) 4450 PLN Cz 26 października 2023 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 27 października 2023 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Cz 9 listopada 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Pt 10 listopada 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni) * 4450 PLN Pt 24 listopada 2023 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 25 listopada 2023 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Extradent Piotr Cichoń, ul. Górczewska 228, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 3200 PLN Cz 7 grudnia 2023 9:00 - 17:00 Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe (dojazd)
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum  Pt 8 grudnia 2023 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 9 grudnia 2023 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 34 500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za cykl szkoleń na raty

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani członkostwem w DGOI i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 (Bez szkolenia „Estetyka w implantologii”) w cenie 31 300 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

 

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.


Dlaczego warto wybrać Curriculum Dental Skills Institute?

zalety


W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas szkoleń zabiegowych.
 • Spotkania integracyjne – niespodzianki (dotyczy wybranych szkoleń z cyklu).

Przy zakupie pełnego cyklu otrzymasz dodatkowo:

 • Udział w zamkniętym szkoleniu warsztatowym „Estetyka w implantologii”
 • Certyfikat Międzynarodowy DGOI (po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej).
 • Roczne członkostwo w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI, potwierdzający ukończenie cyklu.
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia.
 • Voucher zniżkowy dla Twojej asysty na szkolenie „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • Osoby biorące udział w całym cyklu mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia. Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.

C-26    C-28   C-29