Dental Skills Institute

Curriculum Implantologiczne

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem praktyki implantologicznej? Oczekujesz szkolenia, które da Ci pewność w pracy z pacjentem implantologicznym i rzetelnie przygotuje do zawodu implantologa? Chcesz wszczepić swój pierwszy implant pod okiem wybitnych ekspertów?

Jeśli tak – cykl Curriculum jest dla Ciebie!

Curriculum składa się z dziewięciu jedno- i dwudniowych intensywnych szkoleń, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin różnorodnych warsztatów oraz 3 pełne dni zabiegowe.  Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Absolwenci cyklu natychmiast po jego zakończeniu są kompleksowo przygotowani do pracy z pacjentami implantologicznymi i potrafią samodzielnie przeprowadzić zarówno zabieg implantologiczny, jak i wszystkie procedury związane m.in. z planowaniem leczenia, protetyką, regeneracją kości.

Oprócz intensywnej nauki na uczestników czekają  niespodzianki – wyjątkowe spotkania integracyjne, które dostarczają niezapomnianych wrażeń i ładują akumulatory pomiędzy warsztatami.Programy szkoleń:

Szkolenie 1: Propedeutyka implantologii - protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne (do edycji XXV)

Prowadzący: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig
Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • Regeneracyjny potencjał kości i tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z nimi.
 • Wstępne wymagania do osiągnięcia i utrzymania stabilności tkanek wokół implantów.
 • Systemy implantacyjne: materiały, konstrukcja, mikrostruktura, połączenie oporowe - gdzie są różnice?
 • Podstawy wstępnej oceny chirurgicznej i diagnostyki.
 • Jakość kości i powiązane protokoły chirurgiczne.
 • Trening kostny.
 • Rozwój tkanek miękkich.
 • Protokoły wczesnej i późnej implantacji .

Szkolenie 2: Anatomia dla implantologów

Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej CEM ul. Brzeska 12 (wejście od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas zajęć uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Cześć zajęć odbywa się w prosektorium, gdzie na kadawerach uczestnicy między innymi przyglądają się budowie, unaczynieniu i unerwieniu zatoki szczękowej oraz miejscom pobrań materiałów kostnych. 

Program szkolenia:

 1. Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
 2. Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle zatoki.
 3. Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
 4. Ostrogi zatoki.
 5. Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną krwawień.
 6. Przebieg nerwów i zakres unerwienia, a skuteczność znieczuleń przewodowych.
 7. Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 8. Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
 9. Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
 10. Podniebienie miękkie i twarde.
 11. Przebieg naczyń i nerwów.
 12. Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór przysieczny.

Szkolenie 3: Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Prowadzący: lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki, M. Sc., dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego, od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu, a na zasadach zachowania sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

Uwaga: W naszej ofercie znajdą Państwo również szkolenie dedykowane asystentkom implantologicznym - Profesjonalna asysta implantologiczna. Przygotuj razem z nami swój zespół do pracy.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
 2. Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
 3. Przygotowanie zespołu implantologicznego.
 4. Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
 5. Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
 6. Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
 7. Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
 8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
 9. Argumenty, jakie należy stosować, aby przekonać pacjenta do zabiegu.

Szkolenie 4: Podstawy implantologii

Prowadzący: dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych.

Program szkolenia:

 1. Zjawisko osteointegracji, a gojenie kostne - mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia - od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Zajęcia praktyczne - zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 12. Instrumentarium chirurgiczne - zasady doboru i warunki stosowania.
 13. Instrumentarium implantologiczne - rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 14. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 15. Przygotowanie pacjenta do zabiegu - premedykacja, znieczulenie.
 16. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 17. Opieka pozabiegowa.
 18. Ćwiczenia fantomowe: implantacja w różnych typach braków zębowych, pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych.
 19. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 20. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 21. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implantoprotetycznym.
 22. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.

Szkolenie 5: Planowanie leczenia implantologicznego

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas pierwszych szkoleń, przygotowują się do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych.

Program szkolenia:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.
 2. Diagnostyka radiologiczna.
 3. Podstawy tomografii stożkowej.
 4. Obsługa oprogramowania do aparatów CBCT.
 5. Analiza modeli orientacyjnych.
 6. Symulacja planowanego uzupełnienia protetycznego.
 7. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia implantoprotetycznego.
 8. Techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia.
 9. Sposoby wykonawstwa szablonów chirurgicznych.
 10. Planowanie leczenia na podstawie informacji uzyskanych z badania i analizy modeli.

Część warsztatowa obejmuje m.in. pracę z systemem planowania MIS MGuide. Uczestnicy dokonują analizy przypadków i planują leczenie implantoprotetyczne przy użyciu MSoft, wszczepiają implanty szkoleniowe w modele fantomowe przy pomocy szablonów i kaset MGuide.
Podczas drugiego dnia szkolenia odbywa się również analiza dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać zakwalifikowani do zabiegów podczas szkoleń „Praktyczne Aspekty Implantacji – Zabiegi” i „Augmentacja Kości – Warsztat i Zabiegi”. Konsultacje prowadzi dr n. med. Konrad Walerzak na podstawie modeli i zdjęć przywiezionych przez uczestników.


Szkolenie 6: Protetyka na implantach

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę protetyki na implantach. Podczas rozbudowanej części warsztatowej uczestnicy wykonują korony tymczasowe na implantach, pobierają wycisk roboczy na łyżce otwartej i zamkniętej, ćwiczą dobór łączników protetycznych oraz montaż zatrzasków w protezach overdentures.
Uczestnicy pracują w oparciu o system implantologiczny MIS.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do leczenia protetycznego opartego na implantach.
 2. Zdeterminowane protetycznie planowanie leczenia implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szablonów chirurgicznych.
 3. Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.
 4. Materiały stosowane w protetyce na implantach.
 5. Współpraca zespołu lekarz- technik dentystyczny.
 6. Protokół postępowania protetycznego w przebiegu leczenia implantologicznego.
 7. Prezentacja komponentów protetycznych.
 8. Uzupełnienia tymczasowe - różne opcje, materiały, techniki wykonywania.
 9. Wyciski w implantoprotetyce.
 10. Ruchome i stałe uzupełnienia implantoprotetyczne.

Szkolenie 7: Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 • W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 14 zabiegów implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny udział.
 • Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich.
 • Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem i ze stałymi wskazówkami dr. Walerzaka. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem DSI.
 • Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
 • Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.

Rekomendujemy uczestnictwo w zabiegu ze swoim pacjentem.
Za każdy wszczepiony implant u danego pacjenta opłata wynosi 1000 PLN brutto (koszt ponosi pacjent bezpośrednio po zabiegu).


Szkolenie 8: Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi

Prowadzący: dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce:

1 dzień: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dzień: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Podczas pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy ćwiczą metody augmentacji kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych. W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. (Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak dokładamy wszelkich starań w takim doborze pacjentów, aby zaprezentować możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur).

Program szkolenia:

Wstęp teoretyczny:

 • Metody augmentacji kości.
 • Dostęp do zatoki.
 • Sinus Lift otwarty i zamknięty.
 • Poszerzenie grzebienia zębodołowego.
 • Pobieranie litych bloczków kostnych i ich mocowanie.
 • Wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi typami biomateriałów.
 • Przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

Część praktyczna:

 • Video z zabiegu – sinus lift metodą zamkniętą.
 • Ćwiczenia na modelach fantomowych: sinus lift metodą otwartą i zamkniętą.
 • Wypełnianie ubytków kostnych i defektów biomateriałami, przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

Dzień drugi:

 • Zabiegi Augmentacji kości i Sinus Lift z transmisją na żywo do sali szkoleniowej, szczegółowe omówienie poszczególnych przypadków oraz przebiegu zabiegów.

Ze względu na efektywność edukacji rekomendujemy uczestniczenie w zabiegu ze swoim pacjentem.


Szkolenie 9: Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi (od edycji XXVI)

Prowadzący: 
Miejsce: 
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień 
Szkolenie wchodzi w skład Curriculum od edycji XXVII.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest kontynuacja praktyki zabiegowej, jak również kliniczne zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami wspomagającymi lekarza w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów.

Uczestnicy spędzają cały dzień w klinice, gdzie pod nadzorem dr. n. med. Michała Szałwińskiego przeprowadzają zabiegi implantologiczne i chirurgiczne (np. augmentacja kości lub podnoszenie dna zatoki szczękowej). Podczas całego dnia zabiegowego przeprowadzanych jest od 4 do 7 zabiegów.

Szkolenie wzbogacone jest o omówienie, prezentację i możliwość wykorzystania podczas zabiegu wybranych procedur dodatkowych, m.in.:

 • Szablonów chirurgicznych
 • Digital Smart Pack (wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi)
 • Separatorów komórkowych / CGF (Concentrated Growth Factors) / PRF
 • Biomateriałów i membran
 • Laserów
 • Skanerów wewnątrzustnych

Wykorzystanie powyższych metod w wielu przypadkach nie jest obligatoryjnym elementem zabiegu i nie warunkuje sukcesu, jednak pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia i znaczną oszczędność czasu. Techniki te stają się w XXI standardem, który ułatwia pracę lekarza, ale również znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów:

 • poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów,
 • skracają czas trwania zabiegu i procesu planowania,
 • przyspieszają proces gojenia i osteointegracji,
 • zmniejszają inwazyjność,
 • zastępują niektóre skomplikowane procedury chirurgiczne,
 • pozwalają na oddanie pacjentowi prowizorium w dniu wszczepienia implantu,
 • minimalizują ryzyko pomyłek.

Rozkład i ilość omawianych procedur zależą od zakwalifikowanych przypadków. Pierwszeństwo przeprowadzania zabiegów mają uczestnicy, którzy przyjadą na szkolenie z własnym pacjentem.

Zabiegi są transmitowane na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu. Nagrane zabiegi można następnie wielokrotnie oglądać w strefie E-learning DSI bezpłatnie przez 6 miesięcy po szkoleniu.

Szkolenie 10: Estetyka w implantologii 

Prowadzący: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig / lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce:Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Sienna 39, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7 
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności pomiędzy tkanką miękką, kością, zębami i implantami. Istnieją zdefiniowane wymiary miękkiej tkanki, wysokość i szerokość keratynizowanej tkanki, którą należy osiągnąć i utrzymać. Ważnym parametrem, by ilościowo określić wygląd tkanek miękkich jest indeks PES. Aby osiągnąć idealne parametry stosuje się minimalnie inwazyjne procedury.

W części praktycznej omówione i przećwiczone zostaną trzy najczęściej stosowane procedury..

Warsztaty:

 1. Chirurgia na naturalnych zębach
  • Techniki pokrywania recesji dziąsła
  • Przeszczepy tkanek łącznych - CTG
  • Przeszczepy półksiężycowe
  • Technika tunelowa
 2. Przeszczep kości i zarządzanie tkankami miękkimi
  • Metoda „Socket preservation”
  • Modelowanie płata (flaps)
  • Metody przedłużania płata
  • Metoda „Smart”
  • Metoda „Sausage”
  • Nici oraz szycie
 3. Chirurgia implantologiczna
  • Powikłania tkanek miękkich i rozwiązywanie problemów

Egzamin

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI. Składa się z 4 etapów:

 1. Zadanie domowe – wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania i opis przypadku na płycie CD lub innym nośniku).
 2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
 3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z 2 ekspertów DSI – lekarzy prowadzących szkolenia w Curriculum, 1 eksperta DGOI oraz 1 przedstawiciela zespołu DSI.
 4. Zabieg implantologiczny w klinice/gabinecie uczestnika, odbywający się w obecności przedstawiciela DSI i utrwalany na nośniku cyfrowym celem przedłożenia Komisji Egzaminacyjnej do oceny.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom wraz z pierwszym zadaniem do wykonania.CERTYFIKATY

Każdy absolwent Curriculum Implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Od edycji XVII po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 4-etapowej sesji egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

 • Międzynarodowy certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) potwierdzający uprawnienia implantologiczne oraz certyfikat członkostwa w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI wraz z wynikiem egzaminu.

Certyfikaty umiejętrności


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach Curriculum

CURRICULUM EDYCJA XXVI (wrzesień - grudzień 2020)

Uwaga! Zmiana terminów w związku z sytuacją epidemiologiczną. Nowe terminy:

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN

UWAGA! Szkolenie przełożone na:

Pt 26 lutego 2021

10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 27 lutego 2021 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN UWAGA! Egzamin przełożony. O nowym terminie poinformujemy wkrótce. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 24 900 PLN

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI oraz Certyfikatu umiejętności implantologicznych DSI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 7 w specjalnej cenie. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem DSI.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w całym cyklu.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA XXVII (wrzesień - grudzień 2020)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 1950 PLN

UWAGA! Szkolenie przełożone na:

So 30 stycznia 2021 r.

9:00 - 17:00 Klinika Szałwińscy, ul. Puławska 303, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN UWAGA! Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2021 Klinika Szałwińscy, ul. Puławska 303, Warszawa (dojazd)

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 25 900 PLN

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 w cenie 22 950 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA XXVIII (luty - czerwiec 2021)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 3450 PLN Pt 5 marca 2021 r. 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 6 marca 2021 r. 9:00 - 17:00
Protetyka na implantach (2 dni) 3450 PLN Cz 18 marca 2021 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 19 marca 2021 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 23 kwietnia 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
So 24 kwietnia 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Cz 13 maja 2021 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 14  maja 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 1950 PLN So 15 maja 2021 r. 9:00 - 17:00 miejsce szkolenia podamy wkrótce
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum Pt 18 czerwca 2021 r. 10.00 - 18.00 Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 19 czerwca 2021 r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 25 900 PLN

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 w cenie 22 950 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

CURRICULUM EDYCJA XXIX (marzec - czerwiec 2021)

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego (1 dzień) 1800 PLN So 13 marca 2021 r. 9:00 - 17:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Anatomia dla implantologów (1 dzień) 1950 PLN Śr 24 marca 2021 r. 10:00 - 18:00 Centrum Edukacji Medycznej CEM, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa (dojazd)
Podstawy implantologii (2 dni)
3450 PLN Cz 25 marca 2021 r. 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Pt 26 marca 2021 r. 9:00 - 17:00
Planowanie leczenia implantologicznego (2 dni) 3450 PLN Pt 9 kwietnia 2021 r. 10:00 - 18:00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 10 kwietnia 2021 r. 9:00 - 17:00
Protetyka na implantach (2 dni) 3450 PLN Pt 23 kwietnia 2021 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 24 kwietnia 2021 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 21 maja 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
So 22 maja 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi (2 dni)* 3450 PLN Pt 11 czerwca 2021 r. 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 12 czerwca 2021 r. 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi * 1950 PLN Cz 17 czerwca 2021 r. 9:00 - 17:00 miejsce szkolenia podamy wkrótce
Estetyka w implantologii (1 dzień) Szkolenie zamknięte, wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum Pt 18 czerwca 2021 r. 10.00 - 18.00 Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa (dojazd)
EGZAMIN So 19 czerwca 2021 r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)  

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 25 900 PLN

W cenie cyklu zawarte są również: Egzamin, Certyfikacja Międzynarodowa DGOI, członkostwo w DGOI.

Lekarze, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 w cenie 22 950 PLN.

Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych spotkaniach pod warunkiem dostępności miejsc.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby, biorące udział w pełnym cyklu Curriculum DSI/DGOI.

* Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.


Dlaczego warto wybrać Curriculum Dental Skills Institute?

zalety


W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas szkoleń zabiegowych.
 • Spotkania integracyjne – niespodzianki (dotyczy wybranych szkoleń z cyklu).

Przy zakupie pełnego cyklu otrzymasz dodatkowo:

 • Udział w zamkniętym szkoleniu warsztatowym pt. „Estetyka w implantologii”
 • Certyfikat Międzynarodowy DGOI (po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej).
 • Roczne członkostwo w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI, potwierdzający ukończenie cyklu.
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia.
 • Voucher zniżkowy dla Twojej asysty na szkolenie pt. „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.
 • Osoby biorące udział w całym cyklu mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia. Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.

C-26    C-28   C-29