Dental Skills Institute

DIGITAL EXPERT

Jedyny w Polsce kompleksowy program edukacyjny Dental Skills Institute i Digital Dentistry Society!

„Digital Expert” - rewolucyjny, intensywny, jedyny w Polsce program szkoleń obejmujący cały proces leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych. Skierowany do dentystów na różnym poziomie zaawansowania. Pięć 2-dniowych modułów szkoleniowych prowadzą światowej sławy eksperci - klinicyści i prekursorzy w dziedzinie stomatologii cyfrowej. Uczestnicy zdobędą nowatorską wiedzę merytoryczną, techniczną i umiejętności praktyczne potwierdzone Międzynarodowym Certyfikatem DDS International i tytułem Digital Expert.

Wykładowcy:

Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD   Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD  | Dr. Henriette Lerner  |  Dr. Giuseppe Luongo, DDS  |  Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD   Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD  Dr. Eitan Mijiritsky  |  Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc   Dr n. med. Konrad Walerzak  |  Dr n. med. Rafał Zagalak   Prof. Fernando Zarone

Moduł 1 – Pozyskiwanie danych

Dzień 1

Fotografia cyfrowa, wideo, projektowanie uśmiechu

Prowadzący: Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

Fotografia stomatologiczna:

 • Sprzęt (aparaty fotograficzne).
 • Metodologia (ogniskowa, czas naświetlania, czułość ISO, źródła światła, tło).
 • Edycja danych.
 • Przechowywanie danych i komunikacja z zespołem.

Wideo:

 • Pozyskiwanie danych.
 • Materiały, metodologia, zasady, edycja.

Wizualizacja uśmiechu:

 • Programy.
 • Ocena techniczna.
 • Eksport wyników pracy.
 • Integracja z protokołem postępowania klinicznego.

Warsztat:

 • Fotografia.
 • Fotografie twarzy i zdjęcia wewnątrzustne.
 • Retraktory.
 • Kontrastory.
 • Czarne rękawiczki.
 • Status fotograficzny.
 • Zdjęcia na żywo (live).
 • Wizualizacja uśmiechu.

Dzień 2

Radiologia i skanowanie wewnątrzustne

Prowadzący:  Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

CBCT:

 • Zasady pracy (CT, CBCT).
 • Reguły, zasady i aspekty techniczne.

Skanery wewnątrzustne:

 • Zasady działania.
 • Cechy, dokładność i precyzja.
 • Elementy do skanowania - Scan Bodies.
 • Techniki skanowania.

Skanery - IOS:

 • Cechy, integracja z postępowaniem klinicznym.

Warsztat:

 • Skaner wewnątrzustny.
 • Wirtualny pacjent.
 • Integracja (połączenie) danych: skan wewnątrzustny, CBCT, skan twarzy.

Moduł 2 – Planowanie chirurgiczne i zabiegi

Dzień 1

Diagnostyka i planowanie cyfrowe

Prowadzący: Dr. Henriette Lerner
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Import obrazów z CT i CBCT: pliki DICOM.
 • Proces segmentacji i konwersja na dane 3D. Połączenie różnych formatów pozyskanych danych.
 • Diagnostyka cyfrowa.
 • Wirtualne planowanie leczenia. Konwersja postaci wirtualnej.
 • Integralny proces od planowania po realizację.
 • Wykorzystanie oprogramowania w zintegrowanym procesie planowania chirurgicznego i protetycznego: pojedynczy ząb / częściowe braki zębowe/ bezzębie.
 • Szczęka / żuchwa.
 • Planowanie przeszczepów kostnych: techniki i materiały.
 • Programy do planowania zabiegów implantacji/augmentacji kości, zasady planowania szablonów.
 • Oprogramowanie do planowania protetycznego: projekt łączników, prace tymczasowe.

 Warsztat:

 • Importowanie danych z procedur klinicznych do cyfrowej organizacji pracy.
 • Planowanie implantów, szablonów, komponentów protetycznych.

Dzień 2

Chirurgia nawigowana komputerowo

Prowadzący:  Dr. Giuseppe Luongo, DDS
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Braki pojedynczych zębów.
 • Bezzębie częściowe.
 • Bezzębie całkowite w szczęce.
 • Bezzębie całkowite w żuchwie.
 • Przypadki zaawansowane.
 • Zastosowanie technologii cyfrowej w chirurgii rekonstrukcyjnej.

Demonstracja zabiegu z użyciem nawigacji komputerowej.

Moduł 3 – Chirurgia w praktyce

Dzień 1

Chirurgia nawigowana

Prowadzący: Dr n. med. Konrad Walerzak
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa


Program szkolenia:

 • Prezentacja przypadku: zabezpieczenie anestezjologiczne podczas zabiegu na żywo.
 • Zaopatrzenie protetyczne – dyskusja.
 • Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego. Rodzaj cięcia i kształt płata. Zabieg bezpłatowy.
 • Minimalnie inwazyjna metoda augmentacji tkanek twardych i miękkich.
 • Przeszczepy.
 • Chirurgia nawigowana: Co robić, a czego nie robić? Jak ominąć krzywą uczenia się? Przeszczepy bloków kostnych.
 • Nawigowana implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie.

Zabieg chirurgiczny na żywo.


Dzień 2

Nawigacja dynamiczna vs szablony chirurgiczne

Prowadzący: Dr n. med. Rafał Zagalak
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

 • Nawigacja dynamiczna: Definicja i podstawowe zasady.
 • Zabieg z wykorzystaniem nawigacji dynamicznej vs zabieg z użyciem szablonu.
 • Protokół kliniczny i omówienie przypadku.
 • Zalety / wady.
 • Protokół postępowania w nawigacji dynamicznej
  • wykonanie szablonu radiograficznego;
  • CBCT z szablonem radiograficznym / wymagania;
  • eksport danych z CBCT do wybranego oprogramowania;
  • zorientowane protetycznie planowanie zabiegu / oprogramowanie.

Warsztat:

 • Nawigacja dynamiczna na modelach demonstracyjnych.

Moduł 4 – Protetyka cyfrowa

Dzień 1

Protetyka cyfrowa. Nowe materiały i metodologia w erze cyfrowej

Prowadzący: Prof. Fernando Zarone
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Cyfrowy mock-up.
 • Sposoby preparacji zębów.
 • Retrakcja dziąseł.
 • Wyciski cyfrowe.
 • Prace tymczasowe.
 • Zależności między nowymi technologiami cyfrowymi a nowymi materiałami protetycznymi.
 • Materiały protetyczne dostosowane do procedur cyfrowych.
 • Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne, technologia wytwarzania, wykorzystanie w różnych rodzajach prac protetycznych.
 • Nowe materiały ceramiczne.
 • Prace docelowe wykonywane w procedurach cyfrowych.
 • Strategie mocowania adhezyjnego.

 Warsztat:

 • Cyfrowy mock-up.

Dzień 2

Okluzja cyfrowa

Prowadzący: Dr. Eitan Mijiritsky
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Cyfrowe badanie i rejestracja danych.
 • Rozważania na temat okluzji w prostych i zaawansowanych przypadkach leczenia odtwórczego i implantoprotetycznego.
 • Transfer informacji diagnostycznej do programów CAD.
 • Cyfrowe łuki twarzowe i wirtualne artykulatory.
 • Cyfrowa analiza okluzji docelowych prac protetycznych.

Warsztat:

 • Badanie i rejestracja danych, połączenie z danymi z łuku twarzowego, deprogramator, modyfikacja VDO (wymiaru pionowego zwarcia).

Moduł 5 – Technologie produkcji i ortodoncja

Dzień 1

Cyfrowe techniki wykonywania prac protetycznych

Prowadzący:  Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD, Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.


Program szkolenia:

 • Od wirtualnego planowania po wykonanie protezy.
 • Procedury cyfrowe w kontaktach między gabinetem a laboratorium.
 • Frezarki gabinetowe i laboratoryjne.
 • Drukarki 3D, proces stereolitograficzny.
 • Bezpośrednie laserowe wykonywanie prac metalowych.
 • Indywidualnie wykonywane bloki kostne.
 • Wycinanie: materiały, właściwości, technologie.
 • Drukowanie:
  • rodzaje drukarek;
  • stereolitografia;
  • laserowe spiekanie metali (synteryzacja).
 • Wykonywanie modeli.
 • Wykonywanie szablonów.
 • Wykonywanie komponentów protetycznych.
 • Frezowanie naturalnie wyglądających odbudów.
 • Wykańczanie, podbarwianie i glazurowanie komponentów protetycznych.

Warsztat lub demonstracja:

 • Modele wirtualne i wykonywanie odbudowy.

Dzień 2

Cyfrowa ortodoncja

Prowadzący: Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa


Program szkolenia:

 • Procedury cyfrowe w ortodoncji.
 • Pozyskiwanie danych i diagnostyka w 3D.
 • Planowanie z 3D.
 • Wewnątrzustne skany 3D czy wyciski PVS (poliwinylosiloksanowe).
 • Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 2D.
 • Zdjęcia rentgenowskie.
 • Ocena periodontologiczna.
 • Badanie stomatologiczne.
 • Badanie okluzyjne.
 • Właściwości skanera Itero: 
  • Komunikacja wizualna.
  • Rejestracja zwarcia.
  • Natychmiastowa symulacja korekty uśmiechu.
  • Natychmiastowa symulacja leczenia ortodontycznego.
  • Natychmiastowa symulacja efektu wybielania.
  • Natychmiastowy mock-up motywacyjny.
  • Analiza czynnościowa.
  • Symulacja zmian w czasie/kontrola jakości.
  • Połączenie z laboratorium.
  • Dobieranie koloru.
 • Analiza preparacji zębów.
 • Wizualizacja korekty uśmiechu / motywacyjny mock-up.
 • Wax-up diagnostyczny: analogowy / cyfrowy.
 • Plan leczenia ortodontycznego.
 • Zasady postępowania terapeutycznego / Invisalign / Invisalign Go.
 • Clean Check.
 • Wybór zamków i klejenie.
 • Wizyty kontrolne.

Warsztat:

 • Clean check, pełna koncepcja postępowania.

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu Stomatologia Cyfrowa - Digital Expert

STOMATOLOGIA CYFROWA

Szkolenie Cena Moduł Data Godzina Miejsce
Digital expert (10 dni) 24 900 PLN

Pozyskiwanie danych

termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00

Planowanie i zabiegi

termin szkolenia wkrótce

10.00 - 18.00
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00

Chirurgia w praktyce

termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00 Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

Protetyka cyfrowa

termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00
Technologie produkcji i ortodoncja termin szkolenia wkrótce 10.00 - 18.00
termin szkolenia wkrótce 9.00 - 17.00


Twoje korzyści z udziału w programie to:

 • Międzynarodowy Certyfikat DDS International i tytuł Digital Expert!
 • Poznanie pełnego procesu leczenia z wykorzystaniem technologii cyfrowej.
 • Kompleksowa, ultranowoczesna wiedza i umiejętności, materiały i narzędzia.
 • Bezpieczeństwo i komfort zabiegów.
 • Optymalizacja czasu pracy i zużytych materiałów.
 • Nauka od najlepszych! Wybitni eksperci, prekursorzy stomatologii cyfrowej z kraju i zagranicy!
 • Przewidywalne procedury i maksymalnie precyzyjne rezultaty.
 • Zadowolenie i zaufanie pacjentów.
 • Czynnik wyróżniający na tle konkurencji.
 • Prestiż i profity finansowe.

Korzyści dla Twojego pacjenta:

 • Zminimalizowanie dolegliwości bólowych.
 • Wizualizacja efektu końcowego.
 • Udział w projektowaniu własnego uśmiechu.
 • Bezpieczne, komfortowe i szybsze leczenie.
 • Najwyższy poziom leczenia.

Broszura DDS