Dental Skills Institute

Fernando Zarone jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym Protetyki Stomatologicznej, Materiałów Stomatologicznych, Technologii Protetycznych i Laboratoryjnych, Implantoprotetyki, a także kierownikiem oddziału Protetyki na Oddziale Nauk Neurologicznych, Reprodukcyjnych i Odontostomatologicznych Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu (Włochy).

Jest wykładowcą stomatologii, protetyki stomatologicznej oraz higieny jamy ustnej, prowadzi zajęcia podyplomowe, magisterskie i doktoranckie. Współtworzy programy naukowe i badawcze również z wieloma innymi prestiżowymi uniwersytetami (Siena, Mediolan S. Raffaele, Rzym itp.)

Aktualnie prace badawcze prof. Zarone koncentrują się głównie na temacie estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych materiałów i technologii produkcyjnych (stomatologia cyfrowa, materiały bezmetalowe, uzupełnienia minimalnie inwazyjne).
  
Jest prelegentem na krajowych i międzynarodowych kongresach. Od lat jest autorem publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Dental Materials, Clinical Implant Dent and Related Res, COIR, JOMI, J Adhes Dent, ID i wielu innych.

Profesor Zarone jest aktywnym członkiem różnych towarzystw naukowych, takich jak SIO (Włoskie Towarzystwo Osseointegracji), DDS (Digital Dentistry Society), a także był prezesem SIOPI (Włoskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej i Implantacyjnej).

Jest również redaktorem i recenzentem jednych z ważniejszych międzynarodowych czasopism stomatologicznych, takich jak Dental Materials i J. of Adhesive Dentistry.