Dental Skills Institute

FudalejW 1991 roku ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. ukończył również biologię na Uniwersytecie Warszawskim (1990-1992) oraz studia specjalizacyjne z ortodoncji (1996-1998) na University of Washington w USA.

W 1999 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której zajmował się stabilnością efektów leczenia ortodontycznego. W latach 2004-2010 pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy.

W 2013 roku amerykańskie towarzystwo naukowe American Cleft Palate-Craniofacial Association przyznało profesorowi nagrodę 2013 Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za najlepszą publikację w 2009 roku w specjalistycznym magazynie naukowym Cleft Palate Craniofacial Journal. Jest członkiem rad redakcyjnych w  European Journal of Orthodontics oraz Orthodoncie (magazyn Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego).

W latach 2010-2012 prowadził wykłady i seminaria z dziedziny ortodoncji na Radbound University Nijmegen Medical Centre w Holandii. Prowadził tam zajęcia (wykłady, seminaria, planowanie i prowadzenie leczenia) z holenderskimi lekarzami specjalizującymi się w ortodoncji. Efektem tego była druga praca doktorska obroniona w czerwcu 2011 roku. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w Czechach oraz rozpoczął pracę w Szwajcarii na Uniwersytecie Berneńskim, gdzie jest dyrektorem-koordynatorem ds. badań klinicznych.

Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentuje w kilkunastu miastach na 4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii, Czechach i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką, analizuje metody oceny estetyki twarzy.

Jest członkiem European Orthodontic Society, American Association of Orthoontists, American Cleft Palate-Craniofacial Associaction I International Associaction for Dental Research.