Idź do góry

Face 2 Face - Szkolenia Indywidualne

Szkolenia z cyklu:

M. Sc. Dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Data M. Sc. Dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Data Poznań

Data 6900 PLN

Implantologia

 

Tematy zajęć:

 1. Podniesienie zatoki lub alternatywa w postaci krótkich implantów.
 2. Regeneracja kości – zastosowanie kości własnej i/lub materiałów kościozastępczych w zależności od wskazań.
 3. Implantacje natychmiastowe.

M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki

Data M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki

Data Warszawa

Data 6900 PLN

Implantologia

 

Tematy zajęć:

 1. Różne sposoby augmentacji zębodołu przed planowaną implantacją.
 2. Atraumatyczna ekstrakcja z zastosowaniem Benex i natychmiastowa implantacja.
 3. Implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem tymczasową nadbudową protetyczną na implancie.
 4. Różne metody augmentacji kości w odcinku przednim.
 5. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczasową implantacją.
 6. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczasową implantacją.
 7. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego (jednoczasowa augmentacja pionowa i pozioma przy dużych zanikach kostnych).
 8. Metody regeneracyjne z wykorzystaniem PRP.
 9. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z jednoczasową implantacją.
 10. Natychmiastowe obciążenie 4 lub więcej implantów protezą overdenture z zastosowaniem różnych typów zamków (Locator, Equator, zamki kulowe).

 

M. Sc. Dr n. med. Agnieszka Laskus

Data M. Sc. Dr n. med. Agnieszka Laskus

Data Warszawa

Data 6900 PLN

Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna

 

Tematy zajęć:

 1. Zarządzanie tkankami (chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa) przy zębach objętych chorobą przyzębia oraz przy implantach w zależności od współistniejących warunków anatomicznych.
 2. Pozyskiwanie i zastosowanie kości własnej, A-PRF i komórek macierzystych w chirurgii implantologicznej i periodontologicznej.
 3. Chirurgiczne opcje leczenia periimplantitis i periodontitis w oparciu o rodzaje ubytków wokół implantów i zębów własnych pacjenta.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Data Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Data Szczecin

Data 6900 PLN

Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna

 

Tematy zajęć:

1. Implantologia w aspekcie zagadnień periodontologicznych (min. 2 zabiegi).

 

– Odmienności morfologiczne i możliwości odbudowy protetycznej u pacjenta z periodontolizą

– Skutki procesu osteolizy wyrostka, analiza obrazu RTG: OPM, TC

– Możliwości i ograniczenia implantacji u osób z rozpoznanym zapaleniem przyzębia.

– Leczenie zapaleń przyzębia i planowanie zabiegu implantologicznego.

– Procedury implantologiczne u pacjentów z rozpoznanym zaawansowanym zapaleniem przyzębia

– Podstawowe procedury implantologiczne i augmentacyjne a ubytki śródkostne przyzębia.

– Planowanie i wizualizacja odbudowy protetycznej- zgoda pacjenta.

– Rokowania i prognozy, utrzymania wszczepów, rola leczenia podtrzymującego-procedury

– Periimplantitis różnice i podobieństwa z periodontitis, metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego (lasery diodowe lub erbowy).

 

2. Implantologia w aspekcie chirurgii śluzówkowo dziąsłowej i estetyki tkanek miękkich.

 

– Morfologia tkanek miękkich i fenotyp dziąsła- ocena przed zabiegiem (USG – demonstracja Pirop’u)

– Jednoetapowa plastyka tkanek miękkich wraz z wprowadzeniem wszczepu

– Plastyka tkanek na etapie wprowadzania śrub zabliźniających

– Kształtowanie profilu wyłaniania odbudowy protetycznej tymczasowym łącznikiem, modyfikowanym na kolejnych wizytach

– Możliwości uzyskania idealnej konfiguracji tkanek miękkich wokół implantów- oszacowanie warunków morfologicznych na poziomie wszczepu.

– Zastosowanie wolnego przeszczepu dziąsłowego FGG, podnabłonkowego przeszczepu łącznotkankowego sCTG, mucograftu i innych membran oraz preparatów PRP i PRF (w zależności od przypadków klinicznych).

– Przedstawienie technik różnych zabiegów przygotowanych dla Państwa w dniu szkolenia- w zależności od przypadków klinicznych (min. 2 zabiegi).

 

Dr Devorah Schwartz Arad (Tel Aviv)

Data Dr Devorah Schwartz Arad

Data Schwartz-Arad Surgical Centre w Tel Aviv (Izrael)

Data -

3-dniowy ekskluzywny program szkoleniowy w Schwartz-Arad Surgical Centre w Tel Aviv (Izrael), prowadzony osobiście przez światowej klasy specjalistkę w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, Dr Devorah Schwartz-Arad.

 

Tematy zajęć:

– Przeszczep autologiczny bloków kostnych (onlay).

– Sterowana regeneracja kości (różne techniki).

– Podniesienie dna zatoki szczękowej.

– Podniesienie dna zatoki przynosowej.

– Implantacja.

– Ekstrakcja (w tym zębów zatrzymanych).

 

Szkolenie będzie zawierać następujące elementy:

– Kompleksowe leczenie chirurgiczne.

– Dyskusja i odprawa przed zabiegiem.

– Obserwowanie zabiegów.

– Podsumowanie, wyjaśnienia i wytyczne na koniec leczenia.

 

Szkolenie odbywa w ciągu tygodnia, zawsze od poniedziałku do środy. Terminy ustalane są indywidualnie.

 

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych opcji  (za dodatkową opłatą):

 1. Transfery z / na lotnisko (w Izraelu).
 2. Rezerwacja hotelu (zwykle Dan Panorama Tel Aviv przy plaży).
 3. Wycieczka do Jerozolimy i/lub nad Morze Martwe.

 

Napisz do nas, aby poznać cenę szkolenia.

 

 

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników

Zapisz się na szkolenie