Perfekcyjna estetyka. Periodontologia i implantologia - podejście mikrochirurgiczne

Pacjenci oczekują od stomatologów w równym stopniu zdrowia i estetyki. Podczas cyklu szkoleń wybitnego praktyka, lek. stom. Michała Szczutkowskiego wprowadzimy Cię kompleksowo w temat implantacji w strefie estetycznej, implantację natychmiastową, rozwiązywanie powikłań w implantologii oraz chirurgię plastyczną tkanek miękkich (m.in. pokrywanie recesji zębów). Jako absolwent cyklu będziesz mógł zaoferować szeroki wachlarz nowoczesnych i bezpiecznych metod leczenia, które pozwolą pacjentowi zachować lub przywrócić piękny uśmiech! A Tobie zapewnią satysfakcję i uznanie.

Każde kolejne szkolenie jest kontynuacją poprzedniego i częściowo bazuje na wiedzy nabytej na poprzednim spotkaniu. Szkolenia zaplanowane są w kilkumiesięcznych odstępach, aby umożliwić wprowadzenie w życie nabytych umiejętności przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Ze względu na bardzo obszerny i intensywny program, prowadzący nie będzie miał możliwości powtarzania zagadnień z poprzednich spotkań, dlatego rekomendujemy udział w całym cyklu szkoleniowym.


Programy szkoleń:

Szkolenie 1: Implanty w strefie estetycznej i odcinku funkcjonalnym

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Kontrowersje w implantologii:

 1. Siła stabilności pierwotnej - czy lepiej, żeby implant był wkręcony na „maksa” czy też lepiej wkręcać implanty palcami?
 2. Kompresja kości we współczesnych czasach - niezbędny zabieg czy relikt przeszłości?
 3. Głębokość wprowadzenia implantu - implanty z poziomu kości i implanty przezśluzówkowe.
 4. Średnica implantu.W jakiej sytuacji warto o nią walczyć?
 5. Zasady wprowadzania implantów w miejscach o zawężonej szerokości. Dramaty estetyczne w odcinku górnego przyśrodkowego i bocznego siekacza oraz kła. A może bone shield technique?
 6. Jak zachować niezmieniony profil tkanek miękkich, a jednocześnie zapewnić długoterminowe dobre rokowanie uzupełnień opartych na implantach?
 7. Czy nieruchome dziąsło wokół implantów jest potrzebne? Zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG w XXI wieku. Co zrobić gdy czasami nie jest możliwy - rejon dolnych przedtrzonowców.
 8. Kiedy wykonywać zabieg wolnego przeszczepu dziąsła FGG, a kiedy zabieg wolnego przeszczepu tkanki łącznej CTG?
 9. Boczny odcinek żuchwy i skośna wąska kość: rozwiązania: sterowana regeneracja kości? Przeszczep kości? Skośne implanty? Wąskie implanty? Przeszczep tkanki łącznej CTG? Wolny przeszczep dziąsła?
 10. Bliskość ważnych struktur anatomicznych, czyli brak miejsca w pionie - krótkie implanty czy procedury augmentacyjne kości?
 11. Czy dystalna operacja klinowa w bocznym odcinku szczęki jest koniecznością przy implantach gdy dziąsło jest grubsze niż 3 mm ? Technika zabiegu.
 12. Bezzębie - procedury czasowe - szczęka i żuchwa.
 13. Czy proteza wyjmowana na zatrzaskach w górnej szczęce jest dobrym pomysłem?

Część praktyczna:

 1. Video z zabiegu implantacji późnej w strefie estetycznej + augmentacja tkanek miękkich i techniki odsłaniania implantów – główny cel: zachowanie brodawek międzyzębowych oraz poprawa lub zachowanie korzystnej architektury tkanek miękkich.
 2. Zabieg implantacji w strefie estetycznej na modelach.
 3. Video z zabiegu implantacji późnej w odcinku funkcjonalnym w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich.
 4. Zabieg implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.
 5. Każdy z uczestników jest proszony o przygotowanie jednego przypadku (powikłania implantologicznego lub planowania leczenia w trudnym dla niego przypadku) – zdjęcia RVG, OPG, CBCT i kilka zdjęć wewnątrzustnych aparatem fotograficznym ilustrujących przypadek lub problem.

Szkolenie 2: Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie. Sposoby rozwiązywania powikłań w implantologii

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej oraz odcinku funkcjonalnym - różnice. Natychmiastowe obciążenie w implantacji natychmiastowej i późnej. Powikłania w implantologii - sposoby rozwiązywania.

 1. Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej.
 2. Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w strefie estetycznej.
 3. Jaki rodzaj implantu, jaka średnica i długość są najlepsze dla uzyskania sukcesu.
 4. Implantacja natychmiastowa - zasady w każdej z grup zębowych. Zasady: dolne i górne siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce.
 5. Implantacja natychmiastowa: zabieg bezpłatowy czy pełny płat - kontrowersje wokół tematu. Czym jest bondle bone?
 6. Atraumatyczne techniki usuwania zębów przednich i bocznych
 7. Extraction socket preservation - omówienie technik i kontrowersje wokół tematu
 8. Zbyt blisko położone implanty.
 9. Nadmiary cementu poddziąsłowo.
 10. Zła pozycja implantu.
 11. Periimplantitis.
 12. Brak brodawki przy wysokiej linii uśmiechu.
 13. Wystające ponad brzeg dziąsła gwinty implantu.
 14. Gdy implanty są odrzucane częściej niż 2-3 %.
 15. Techniki zabiegów na kości, gospodarowania tkankami miękkimi i protetyczne rozwiązujące te problem.

Część praktyczna:

 1. Video z atraumatycznej techniki usuwania zębów.
 2. Video z implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej z natychmiastowym obciążeniem.
 3. Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w strefie estetycznej na modelach z przygotowaniem indeksu silikonowego, wykonaniu korony tymczasowej i zamontowaniu jej na łączniku tymczasowym, wykończenie i oddanie korony tymczasowej na wykonanym implancie. Pryncypia natychmiastowego obciążenia.
 4. Video z implantacji natychmiastowej w odcinku funkcjonalnym.
 5. Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach.

Szkolenie 3: Chirurgia plastyczna tkanek miękkich – pokrywanie recesji zębów

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Leczenie recesji dziąseł staje się we współczesnych czasach istotnym problemem terapeutycznym. Pacjenci są bardzo wymagający, oczekują od nas już nie tylko dobrych rozwiązań funkcjonalnych, ale także estetycznego wyglądu. Pokazywanie podczas uśmiechu lub funkcji fragmentów odsłoniętych powierzchni korzeni jest głównym wskazaniem do wykonywania zabiegów pokrycia recesji dziąsłowych. Bardzo często ostatni dokoronowy milimetr odsłoniętego korzenia jest jedyną widoczną częścią recesji w trakcie uśmiechu, zatem obecność lub pozabiegowe utrzymanie nawet bardzo płytkiej recesji może być problemem dla pacjenta. U pacjentów, którzy zgłaszają się do nas z problemami natury estetycznej celem powinno być całkowite pokrycie recesji powyżej granicy szkliwno-cementowej. Coraz częściej mamy także do czynienia z recesją policzkowego brzegu tkanek miękkich w zintegrowanych już implantach. Pokazywanie metalowych komponentów lub nawet ich prześwitywanie przez cienki biotyp dziąsła są najczęstszymi przyczynami skarg pacjentów. Zabiegi estetycznej periodontologicznej chirurgii plastycznej, a zwłaszcza techniki dwublaszkowe mogą być z powodzeniem stosowane w rozwiązywaniu tych problemów.

Cele szkolenia:

 1. Opis krok po kroku zabiegów chirurgicznych pokrywania recesji.
 2. Opis krok po kroku technik augmentacji wyrostka zębodołowego w celu zachowania wyrostka pod przęsłem mostu.
 3. Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń i możliwości periodontologicznej chirurgii plastycznej.
 4. Osiągnięcie długoterminowej stabilności i przewidywalności w przyszłości.

Program szkolenia:

 1. Technika dokoronowego przesunięcia płata CAF.
 2. Technika tunelowa TT.
 3. Zabiegi pobierania tkanki łącznej CTG techniką koperty i techniką deepitelializacji nabłonka.
 4. Techniki dwublaszkowe.
 5. Wskazania, przeciwwskazania, zalecenia pooperacyjne.

Część praktyczna:

 1. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką tunelową.
 2. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką tunelową na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
 3. Video z zabiegu pokrycia recesji techniką dokoronowego przesunięcia płata.
 4. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg pokrycia recesji techniką dokoronowo przesuniętego płata na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).
 5. Każdy uczestnik wykonuje praktycznie zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego pod przęsłem mostu na modelach zwierzęcych (wcześniej prezentacja techniki na preparatach zwierzęcych).

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach

PERFEKCYJNA ESTETYKA. PERIODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA - PODEJŚCIE MIKROCHIRURGICZNE. EDYCJA II

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.


Możesz wziąć udział w całym cyklu Perfekcyjna Estetyka lub w pojedynczych szkoleniach.

Wybierając udział w całym cyklu Perfekcyjna Estetyka otrzymasz dodatkowo:

 • Korzystny rabat – oszczędzasz aż 3050 PLN! (pod warunkiem wpłaty całej kwoty za cykl na 30 dni przed pierwszym szkoleniem z cyklu).
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia w ramach każdego z tych programów.
 • Voucher dla Twojej asysty na szkolenie pt. „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”.

W cenie cyklu uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.
 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu.
 • Spotkanie integracyjne – niespodzianka.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.
 • Osoby biorące udział w całym cyklu mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia. Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.