Idź do góry

Szkolenia dla Wykładowców

Szkolenia z cyklu:

Sztuka skutecznej prezentacji

Data termin do ustalenia

Data Iwona Chyrchel

Data DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa

Data 6850 PLN

TOP LEVEL SPEAKER to program szkoleń rozwijających kompetencje w dziedzinie wystąpień i prezentacji. Składa się z dwóch poziomów, w trakcie których uczestnicy ćwiczą w grupach pod okiem wybitnych specjalistów w Polsce i Wielkiej Brytanii.

 

POZIOM 1 

Celem warsztatu jest nauczenie i przećwiczenie w praktyce warsztatowej zasad prezentacji projektu, idei, myśli, produktu w sposób przekonywujący i dostosowany do rodzaju audytorium.

Założeniem indywidualnych sesji coachingowych jest podniesienie kompetencji uczestnika z uwzględnieniem jego osobistych predyspozycji zarówno w obszarze ekspresji siebie (kluczowym w tematyce prezentacji) jak i funkcjonowania na linii: Ja-Inni. Sesje obejmują zarówno przećwiczenie technik i konkretnych zachowań, jak i pracę psychologiczną z przekonaniami ograniczającymi osobę w kontekście wystąpień publicznych.

 

Program:

WARSZTAT

 

MODUŁ PIERWSZY:

– Zasady komunikacji interpersonalnej.

– Komunikacja jako wielopoziomowy proces wymiany informacji.

– Poziomy komunikacji.

– Dopasowanie sposobu przekazu informacji do wymagań konkretnego odbiorcy.

 

MODUŁ DRUGI:

 

– Sztuka ciekawej prezentacji treści i angażowania słuchaczy.

– Planowanie struktury wystąpienia.

– Profesjonalna prezentacja PPT.

– Utrzymywanie uwagi.

– Zarządzanie treścią w prezentacji.

– Praca z kolorem w prezentacji.

– Synergia prezentacji multimedialnej i prezentera.

– Techniki angażowania audytorium i budzenia zainteresowania.

– Dynamika wystąpienia. Techniki służące dynamizacji.

– Przekaz dla słuchaczy (message) versus informacja.

– O sztuce rezygnowania z informacji na rzecz skutecznego przekazu.

– Dyskusja w grupie moderowana przez trenera.

– Specyfika wystąpień przed dużym audytorium.

– Praca prezentera w przestrzeni. Praca z mikrofonem.

– Przegląd technik nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dużym audytorium.

 

MODUŁ TRZECI:

 

– Medium is a message czyli o sztuce autoprezentacji.

– Wizualne techniki oddziaływania na słuchaczy.

– Audytywne techniki oddziaływania na słuchaczy

– Analiza wybranych, ciekawych przykładów.

– Zadania do wykonania w domu.

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE

Sesje indywidualne odbywają się w siedzibie DSI, w odstępach około 2 tygodni.
Dla chętnych istnieje możliwość odbycia części sesji poprzez SKYPE

 

CELE PROCESU:

 

– Wzmocnienie zachowań podświadomych budujących pozytywny wizerunek (język ciała, indywidualna ekspresja, ton i barwa głosu, wizerunek) – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.

– Wyłonienie i redukcja zachowań podświadomych negatywnie wpływających na wizerunek – analiza materiału video i ćwiczenia przed kamerą.

– Indywidualna praca ze stresem i poszerzanie strefy komfortu w sytuacjach prezentacyjnych.

– Określenie granic ryzyka wizerunkowego dla osoby.

– Określenie indywidualnego stylu prezentacji bazującego na zasobach uczestnika.

 

Czas trwania: 1 dzień warsztatowy + 4 indywidualne sesje coachingowe (1,5 godziny każda)
Grupa: 3–8 osób
Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i dojazdów.