Idź do góry

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Prowadzący:

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Cena:

6900 PLN

Lokalizacja:

Szczecin

Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna

 

Tematy zajęć:

1. Implantologia w aspekcie zagadnień periodontologicznych (min. 2 zabiegi).

 

– Odmienności morfologiczne i możliwości odbudowy protetycznej u pacjenta z periodontolizą

– Skutki procesu osteolizy wyrostka, analiza obrazu RTG: OPM, TC

– Możliwości i ograniczenia implantacji u osób z rozpoznanym zapaleniem przyzębia.

– Leczenie zapaleń przyzębia i planowanie zabiegu implantologicznego.

– Procedury implantologiczne u pacjentów z rozpoznanym zaawansowanym zapaleniem przyzębia

– Podstawowe procedury implantologiczne i augmentacyjne a ubytki śródkostne przyzębia.

– Planowanie i wizualizacja odbudowy protetycznej- zgoda pacjenta.

– Rokowania i prognozy, utrzymania wszczepów, rola leczenia podtrzymującego-procedury

– Periimplantitis różnice i podobieństwa z periodontitis, metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego (lasery diodowe lub erbowy).

 

2. Implantologia w aspekcie chirurgii śluzówkowo dziąsłowej i estetyki tkanek miękkich.

 

– Morfologia tkanek miękkich i fenotyp dziąsła- ocena przed zabiegiem (USG – demonstracja Pirop’u)

– Jednoetapowa plastyka tkanek miękkich wraz z wprowadzeniem wszczepu

– Plastyka tkanek na etapie wprowadzania śrub zabliźniających

– Kształtowanie profilu wyłaniania odbudowy protetycznej tymczasowym łącznikiem, modyfikowanym na kolejnych wizytach

– Możliwości uzyskania idealnej konfiguracji tkanek miękkich wokół implantów- oszacowanie warunków morfologicznych na poziomie wszczepu.

– Zastosowanie wolnego przeszczepu dziąsłowego FGG, podnabłonkowego przeszczepu łącznotkankowego sCTG, mucograftu i innych membran oraz preparatów PRP i PRF (w zależności od przypadków klinicznych).

– Przedstawienie technik różnych zabiegów przygotowanych dla Państwa w dniu szkolenia- w zależności od przypadków klinicznych (min. 2 zabiegi).