Idź do góry

Egzamin

Termin szkolenia:

Cena:

Egzamin wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum

Lokalizacja:

DSI – Dental Skills Institute, Warszawa, Al. Jana Pawła II 25, budynek Life Building, parter dojazd

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI. Składa się z 3 etapów:

 

  1. Zadanie domowe – wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania i opis przypadku w trakcie zajazdów).
  2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań po zajęciach z Augmentacji kości i Sinus Lift.
  3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z Eksperta DSI – lekarza prowadzącego szkolenia w Curriculum, oaz 1 przedstawiciela zespołu DSI.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom na pierwszym zjeździe w prospekcie informacyjnym.

 

CERTYFIKATY

Każdy absolwent Curriculum Implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 3-etapowej sesji egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

  • Certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) potwierdzający uprawnienia implantologiczne oraz certyfikat członkostwa w DGOI.
  • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI wraz z wynikiem egzaminu.

 

Certyfikaty Curriculum