Idź do góry

M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki

Prowadzący:

M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki

Cena:

6900 PLN

Lokalizacja:

Warszawa

Implantologia

 

Tematy zajęć:

  1. Różne sposoby augmentacji zębodołu przed planowaną implantacją.
  2. Atraumatyczna ekstrakcja z zastosowaniem Benex i natychmiastowa implantacja.
  3. Implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem tymczasową nadbudową protetyczną na implancie.
  4. Różne metody augmentacji kości w odcinku przednim.
  5. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczasową implantacją.
  6. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczasową implantacją.
  7. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego (jednoczasowa augmentacja pionowa i pozioma przy dużych zanikach kostnych).
  8. Metody regeneracyjne z wykorzystaniem PRP.
  9. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z jednoczasową implantacją.
  10. Natychmiastowe obciążenie 4 lub więcej implantów protezą overdenture z zastosowaniem różnych typów zamków (Locator, Equator, zamki kulowe).