Idź do góry

Podstawy implantologii

Termin szkolenia:

Cena:

4550 PLN

Lokalizacja:

DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie rozbudowanej części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych oraz zapoznają się w praktyce z instrumentarium i sprzętem.

 

Program szkolenia:

 

 1. Zjawisko osteointegracji a gojenie kostne – mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia – od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Instrumentarium chirurgiczne – zasady doboru i warunki stosowania.
 12. Instrumentarium implantologiczne – rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 13. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 14. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – premedykacja, znieczulenie.
 15. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 16. Opieka pozabiegowa.
 17. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 18. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 19. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implanto-protetycznym.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 

 

 1. Zajęcia praktyczne – zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 2. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.
 3. Implantacja na modelach w różnych typach braków zębowych.
 4. Pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych oraz sprzętu i ich praktyczne wykorzystanie w ćwiczeniach implantacji.

 

Czas trwania: 2 dni