Dental Skills Institute

Kursy dla asystentek i higienistek

Szkolenia skierowane są do asystentek/ów oraz higienistek/ów stomatologicznych pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu implantologii i przygotowania zabiegów implantologicznych. Udział w szkoleniu pozwala zbudować zgrany, profesjonalny oraz kompetentny zespół i jest szczególnie polecany asystentkom/om, których lekarze rozpoczynają przygodę z implantologią.


Programy szkoleń:

Profesjonalna asysta implantologiczna

Prowadzący: Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

 • Wprowadzenie do implantologii, budowa i rodzaje implantów.
 • Anatomia dla implantologa.
 • Procedura wszczepiania implantów - pokaz i ćwiczenia na modelach fantomowych.
 • Rola Higienisty/tki i Asystentki w leczeniu implantologicznym oraz powodzeniu leczenia, utrzymaniu trwałych rezultatów oraz zapewnieniu satysfakcji i komfortu pacjenta.
 • Wyposażenie gabinetu.
 • Omówienie i zaprezentowanie niezbędnych sprzętów, narzędzi chirurgicznych, instrumentarium implantologicznego, materiałów.
 • Omówienie różnych stref sterylności.
 • Etapy wydzielenia i przygotowania strefy bezpośredniej sterylności i procedura zachowania łańcucha sterylności - omówienie teoretyczne i zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Metody dezynfekcji - omówienie teoretyczne i zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Procedura przygotowania gabinetu do zabiegu i poprawnego rozłożenia instrumentarium - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Przygotowanie zespołu implantologicznego do zabiegu - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu - zajęcia praktyczne w gabinecie.
 • Rola asystentki podczas zabiegu.
 • Odpowiednie zachowanie zespołu implantologicznego i efektywny sposób komunikacji z pacjentem.
 • Postępowanie po zabiegu.
 • Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu oraz postępowanie w trakcie całego procesu leczenia i po jego zakończeniu. Opieka długoterminowa.
 • Dokumenty.
 • Wymogi Sanepidu.
 • Wprowadzenie do implantoprotetyki, w tym omówienie kolejnych etapów leczenia aż do gotowej korony.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY I ZAJĘCIA W GABINECIE

 • Etapy wydzielenia i przygotowania strefy bezpośredniej sterylności i procedura zachowania łańcucha sterylności.
 • Procedura wszczepiania implantów – pokaz i ćwiczenia na modelach fantomowych.
 • Metody dezynfekcji.
 • Procedura przygotowania gabinetu do zabiegu poprawnego rozłożenia instrumentarium.
 • Przygotowanie zespołu implantologicznego do zabiegu.
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: Lic. rat. med. Jakub Koch, Dypl. asyst. stom. Magdalena Koch
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

 • przepisy obligujące do udzielania pomocy,
 • taca przeciwwstrząsowa,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gabinecie.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

 • bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
 • rozpoznanie zagrożenia,
 • wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad SAMPLE),
 • objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
 • odmienności w RKO u dzieci i dorosłych,
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (rurki UG, LMA, LT),
 • wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego,
 • metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez i z AED,
 • prowadzenie RKO w warunkach gabinetu stomatologicznego.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

 • postępowanie w omdleniach,
 • postępowanie w zadławieniach i zachłyśnięciach,
 • rozpoznanie i postępowanie w anafilaksji,
 • postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz z bólem w klatce piersiowej,
 • postępowanie w astmie,
 • postępowanie w epilepsji,
 • stany lękowe,
 • postępowanie w hipo- i hiperglikemii.

Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran:

 • ogólne zasady wykonywania opatrunków,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie),
 • postępowanie w oparzeniach,
 • postępowanie poekspozycyjne,
 • postępowanie z pacjentką ciężarną.

Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń w warunkach Państwa gabinetu z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych. Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących wystąpić w Państwa pracy.


Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniu

Szkolenie Cena Data Godzina Miejsce
Profesjonalna asysta implantologiczna (1 dzień) 590 PLN brutto (454,30 PLN netto) So 4 grudnia 2021 r. 9.00 - 17.00 DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Materiały edukacyjne w formie drukowanej,
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.