Dental Skills Institute

Nasi wykładowcy to wybitni profesjonaliści posiadający rozległą interdyscyplinarną wiedzę, cieszący się uznaniem w środowisku. Szkolenia stomatologiczne prowadzą praktycy różnych dziedzin stomatologicznych z całego świata: implantolodzy, specjaliści stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, implantologii stomatologicznej, chirurgii jamy ustnej, stomatologii estetycznej, ortodoncji czy chirurgii szczękowej. Wykładowcami są także certyfikowani trenerzy i eksperci od zastosowania nowoczesnych technologii w stomatologii, np. laserów. Zapraszamy do współpracy wybitnych praktyków, którzy z pasją dzielą się z uczestnikami swoją merytoryczną wiedzą oraz doświadczeniem klinicznym.

Rada Programowa

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Dr n. med. Agnieszka Laskus M.Sc.
Dr n. med. Agnieszka Laskus, M.Sc.
Dr n. med. Konrad Walerzak
Dr n. med. Konrad Walerzak
Dr n. med. Andrzej Szwarczyński M.Sc.
Dr n. med. Andrzej Szwarczyński, M.Sc.

Wykładowcy Dental Skills Institute

Mariusz Bołzan
Lek. dent. Mariusz Bołzan
Iwona Chyrchel
Iwona Chyrchel
Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Dr n. med. Cezary Langot
Dr n. med. Cezary Langot
Dr n. med. Karolina Mazurek
Dr n. med. Karolina Mazurek
Bartosz Mulawa
Lek. dent. Bartosz Mulawa
M.Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki
Lek. med. i stom. implantolog
Dariusz Niesiobędzki, M. Sc.
dr hab. n. med. Magdalena Sulewska
dr hab. n. med. Magdalena Sulewska
Dr n. med. Konrad Walerzak
Dr n. med. Konrad Walerzak
Dr n. med. Rafał Zagalak
Dr n. med. Rafał Zagalak
Dr n. med. Iulian Komarnitki
Dr n. med. Iulian Komarnitki
Dr hab. n. med. Piotr Majewski
Dr hab. n. med. Piotr Majewski
Lek. med. Piotr Cichoń, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy
Lek. med. Piotr Cichoń, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy