Dental Skills Institute

Ingrid Rozylo KalinowskaProf. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Odbyła 6 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Jordania, Wielka Brytania). Jest wykładowcą i organizatorem licznych kursów, w tym CMKP i o zasięgu europejskim. Wypromowała 13 doktorów nauk medycznych i jest promotorem 5 przewodów doktorskich w toku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także dla studentów polskich kierunków elektroradiologia i higiena stomatologiczna.

Jest autorką i współautorką podręczników: „Imaging of Temporomandibular Joint” (Ed. Springer, 2018), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (2017), „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012 i 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) i „Radiologia Stomatologiczna” (2007), 2 słowników stomatologicznych angielsko-polskich (2016 i 1999) jak też rozdziałów w 4 podręcznikach, w tym „Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego” (2017). Jest też współautorką „Praktycznego słownika stomatologicznego" (Wyd. Czelej, 2016) oraz przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego.

Jest Prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest vice-Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest kolejną kadencję Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Była Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Jest Sekretarzem Oddziału Terenowego w Lublinie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Jest Opiekunem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. W latach 2014-2018 była członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji.

Jest redaktorem naczelnym „Journal of Stomatology”, a także członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. „Dentomaxillofacial Radiology”) i krajowym, jak też recenzentem wielu czasopism krajowych i zagranicznych.

Ingrid Rozylo KalinowskaProf. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Odbyła 6 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Jordania, Wielka Brytania). Jest wykładowcą i organizatorem licznych kursów, w tym CMKP i o zasięgu europejskim. Wypromowała 13 doktorów nauk medycznych i jest promotorem 5 przewodów doktorskich w toku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także dla studentów polskich kierunków elektroradiologia i higiena stomatologiczna.

Jest autorką i współautorką podręczników: „Imaging of Temporomandibular Joint” (Ed. Springer, 2018), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (2017), „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012 i 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) i „Radiologia Stomatologiczna” (2007), 2 słowników stomatologicznych angielsko-polskich (2016 i 1999) jak też rozdziałów w 4 podręcznikach, w tym „Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego” (2017). Jest też współautorką „Praktycznego słownika stomatologicznego" (Wyd. Czelej, 2016) oraz przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego.

Jest Prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest vice-Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest kolejną kadencję Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Była Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Jest Sekretarzem Oddziału Terenowego w Lublinie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Jest Opiekunem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. W latach 2014-2018 była członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji.

Jest redaktorem naczelnym „Journal of Stomatology”, a także członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. „Dentomaxillofacial Radiology”) i krajowym, jak też recenzentem wielu czasopism krajowych i zagranicznych.

Bartosz MulawaDoktor Bartosz Mulawa jest absolwentem Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii, CM UJ w Krakowie. Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki. Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę: „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

vince

Znany mówca, który zdobył wiele nagród z zakresu przywództwa, edukacji i rozwoju. Założyciel College of Public Speaking.  Dyrektor ds. edukacji, zarządzający aspektami merytorycznymi i organizacyjnymi szkoleń. Jest jednym z wiodących trenerów z zakresu przemówień publicznych w Wielkiej Brytanii - współpracował z liderami ze świata polityki, przemysłu, finansów, a także odegrał dużą rolę w pomocy humanitarnej. W ostatnich latach wygłaszał sesje dla Służby Cywilnej na Mauritiusie, różnych programów w Paryżu, Bangladeszu i wielu innych.  Wspomagał rozwój projektu TEDx Storytelling w Bukareszcie, był także prelegentem na London School of Economics (LSE), London’s Global University ( UCL), King’s College London (KCL), School of Oriental and African Studies (SOAS) i Uniwersytecie Maltańskim. Jest także stałym wykładowcą St Mungo’s Recovery College.

Daniel GrubeanuOd stycznia 2019 roku Prezydent DGOI.

W 1996 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie we Frankfurcie. Od 1998 roku prowadzi wraz z żoną – Dr. Brigit Grubeanu-Block prywatną praktykę stomatologiczną. Od 2002 roku certyfikowany implantolog, a od roku 2004 certyfikowany chirurg szczękowy. Od 2010 roku członek DGOI, z którym związany jest do dziś. Współpracuje z takimi ośrodkami akademickimi jak: University of Aachen, Johannes-Gutenberg-University, University of Szeged, University of Apllied Sciences Fresenius. Autor wielu artykułów naukowych czytanych przez specjalistów na całym świecie.

Prywatnie mąż Dr. Brigit Grubeanu-Block i ojciec trójki dzieci.

CerkaskiDr n. med. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie stomatologii, specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. Prowadzi prywatną praktykę EndoEstetica ukierunkowaną na kompleksową rehabilitację estetyczno-funkcjonalną. Jest wykładowcą na kongresach krajowych i zagranicznych oraz członkiem Rady Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce, CAD/CAM. International Magazine of Digital Dentistry i Editorial Board magazynu Roots. International Magazine of Endodontology.

Jest autorem prac naukowych, autorem i koordynatorem programu zajęć endodoncji przedklinicznej prowadzonych na Oddziale Stomatologii UM w Poznaniu dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Staż naukowo-szkoleniowy odbył na University of Michigan, AnnArbor, USA. Jest również aktywnym członkiem American Association of Endodontists, European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Doktor Cerkaski jest również członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, a w latach 2014-2016 był Vice-Prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).

Jako pierwszy w Wielkopolsce wprowadził do rutynowej praktyki leczenie stomatologiczne z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych w systemie ergonomicznej pracy „na 6 rąk” z dwiema czynnymi asystami stomatologicznymi. Prywatnie jest pasjonatem fotografii i muzyki, maratończykiem, zdobywcą Kilimanjaro i gra hobbystycznie na gitarze.

FudalejW 1991 roku ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. ukończył również biologię na Uniwersytecie Warszawskim (1990-1992) oraz studia specjalizacyjne z ortodoncji (1996-1998) na University of Washington w USA.

W 1999 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której zajmował się stabilnością efektów leczenia ortodontycznego. W latach 2004-2010 pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy.

W 2013 roku amerykańskie towarzystwo naukowe American Cleft Palate-Craniofacial Association przyznało profesorowi nagrodę 2013 Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za najlepszą publikację w 2009 roku w specjalistycznym magazynie naukowym Cleft Palate Craniofacial Journal. Jest członkiem rad redakcyjnych w  European Journal of Orthodontics oraz Orthodoncie (magazyn Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego).

W latach 2010-2012 prowadził wykłady i seminaria z dziedziny ortodoncji na Radbound University Nijmegen Medical Centre w Holandii. Prowadził tam zajęcia (wykłady, seminaria, planowanie i prowadzenie leczenia) z holenderskimi lekarzami specjalizującymi się w ortodoncji. Efektem tego była druga praca doktorska obroniona w czerwcu 2011 roku. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w Czechach oraz rozpoczął pracę w Szwajcarii na Uniwersytecie Berneńskim, gdzie jest dyrektorem-koordynatorem ds. badań klinicznych.

Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentuje w kilkunastu miastach na 4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii, Czechach i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką, analizuje metody oceny estetyki twarzy.

Jest członkiem European Orthodontic Society, American Association of Orthoontists, American Cleft Palate-Craniofacial Associaction I International Associaction for Dental Research.

Fernando Zarone jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym Protetyki Stomatologicznej, Materiałów Stomatologicznych, Technologii Protetycznych i Laboratoryjnych, Implantoprotetyki, a także kierownikiem oddziału Protetyki na Oddziale Nauk Neurologicznych, Reprodukcyjnych i Odontostomatologicznych Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu (Włochy).

Jest wykładowcą stomatologii, protetyki stomatologicznej oraz higieny jamy ustnej, prowadzi zajęcia podyplomowe, magisterskie i doktoranckie. Współtworzy programy naukowe i badawcze również z wieloma innymi prestiżowymi uniwersytetami (Siena, Mediolan S. Raffaele, Rzym itp.)

Aktualnie prace badawcze prof. Zarone koncentrują się głównie na temacie estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych materiałów i technologii produkcyjnych (stomatologia cyfrowa, materiały bezmetalowe, uzupełnienia minimalnie inwazyjne).
  
Jest prelegentem na krajowych i międzynarodowych kongresach. Od lat jest autorem publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Dental Materials, Clinical Implant Dent and Related Res, COIR, JOMI, J Adhes Dent, ID i wielu innych.

Profesor Zarone jest aktywnym członkiem różnych towarzystw naukowych, takich jak SIO (Włoskie Towarzystwo Osseointegracji), DDS (Digital Dentistry Society), a także był prezesem SIOPI (Włoskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej i Implantacyjnej).

Jest również redaktorem i recenzentem jednych z ważniejszych międzynarodowych czasopism stomatologicznych, takich jak Dental Materials i J. of Adhesive Dentistry.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzyletnich studiów podyplomowych MOI na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie - przeprowadzenie własnych badań, napisanie i obrona pracy naukowej pozwoliły mu sięgnąć po tytuł Master of Science in Oral Implantology. Współzałożyciel elitarnego stowarzyszenia Implant Masters Poland, a także współtwórca i redaktor naczelny jednego z pierwszych na świecie, a pierwszego w historii polskiej stomatologii, magazynu dotyczącego tzw. stomatologii cyfrowej – „International Magazine of Digital Dentistry CAD/CAM”. Wykładowca i autor wielu publikacji w kraju i za granicą, uczestnik ponad 120 kursów i szkoleń, w tym m.in. w Bostonie, Seatle, Madrycie, Mediolanie, Manhaim. Aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Obecnie uczestniczy w procesie tworzenia nowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland, którego celem nadrzędnym jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe.

Dr. Eitan Mijiritsky ukończył w 1990 roku ukończył Szkołę Stomatologiczną Uniwersytetu w Tel-Awiwie, a w 1996 ukończył tam także studia podyplomowe z protetyki stomatologicznej. Był starszym wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Rehabilitacji Jamy Ustnej Uniwersytetu w Tel-Awiwie.

Dr. Mijiritsky jest Prezesem Israel Prosthodontics Society (IPS) oraz egzaminatorem podczas egzaminów z dziedziny stomatologii w Izraelskim Ministerstwie Zdrowia. Jest profesorem wizytujący na magisterskim kursie stomatologii cyfrowej na uniwersytetach w Varese i Pizie we Włoszech oraz na uniwersytetach w Murcji i Granadzie w Hiszpanii.

Dr. Mijiritsky jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Titu Maioresco w Bukareszcie (Rumunia) oraz członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society (DDS). Jest również współzałożycielem Izraelskiego Stowarzyszenia Implantologii Jamy Ustnej IAOI (stowarzyszony z ICOI) i Dyplomowanym w ICOI.

Jest członkiem rad redakcyjnych i redaktorem naczelnym International Journal of Oral Implantology and Clinical Research, Case studies in Dentistry oraz Journal of Oral Science and Rehabilitation i BMC Oral Health.

Dr. Mijiritsky jest aktywnym wykładowcą podczas wykładów i seminariów w kraju i za granicą. Prowadzi prywatną praktykę rehabilitacji i implantacji jamy ustnej (Mijiritsky Dental Eperts Centre) w Tel Awiwie w Izraelu. Jest autorem 55 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, związanych z implantologią, regeneracją kości, estetyką i protetyką.

Dr. Francesco Mangano urodził się w 1979 r. nad jeziorem Como we Włoszech. Ukończył Uniwersytet w Mediolanie w 2003 r.. Zaraz po ukończeniu studiów poświęcił się implantologii, uczestnicząc w Podyplomowym Programie Implantologii Jamy Ustnej i Regeneracji Kości (Oral Implantology Clinic), Wydziału Periodontologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, na Uniwersytecie w Guarulhos (Sao Paulo, Brazylia), gdzie został Instruktorem klinicznym. Po tym doświadczeniu intensywnie pracował w dziedzinie protetyki stomatologicznej i stomatologii cyfrowej.

Dr Mangano jest wykładowcą w jednostce akademickiej stomatologii cyfrowej, IRCCS, szpitala San Raffaele w Mediolanie (Włochy), założycielem i koordynatorem naukowym pierwszego na świecie 2-letniego programu magisterskiego ze stomatologii cyfrowej na Uniwersytecie Varese ( Włochy).

W 2016 roku ukończył doktorat z biotechnologii, nauk biologicznych i technik chirurgicznych w Katedrze Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych Uniwersytetu Varese (Włochy).
Od 2018 r. Jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w pierwszym państwowym uniwersytecie medycznym Sechenov w Moskwie.

Jest redaktorem działu sekcji stomatologii cyfrowej BMC Oral Health, redaktorem naczelnym Journal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects (JODDD) oraz redaktorem prowadzącym Journal of Dentistry, Biomedical Research International (sekcja inżynierii tkankowej) oraz redaktorem The Open Dentistry Journal, ponadto pracuje jako recenzent najważniejszych międzynarodowych czasopism recenzowanych o wysokim współczynniku oddziaływania.

Dr. Mangano jest członkiem Międzynarodowego Kolegium Dentystów oraz założycielem i członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society (DDS). Jest autorem 100 publikacji naukowych indeksowanych w Pubmed i publikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania. Jest współautorem trzech książek na temat implantologii i chirurgii z przewodnikiem.

Dr. Francesco Mangano prowadzi klinikę stomatologiczną w Gravedonie (Como, Włochy) razem ze swoim wujkiem i mentorem – Prof. Carlo Mangano.

Giuseppe LuongoDoktor Giuseppe Luongo uzyskał dyplom z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Neapolu w 1980 roku. W 1983 roku ukończył podyplomową specjalizację z odontostomatologii na Uniwersytecie w Rzymie, a pięć lat później podyplomową specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie w Neapolu.

W latach 1988–1995 uczęszczał wielokrotnie do kliniki Branemark w Göteborgu, gdzie, spotykając się z prof. Branemark, prof. Leckolm, prof. Friberg, prof. Jemt i innymi międzynarodowymi ekspertami klinicystami i badaczami, udoskonalił swoją wiedzę w zakresie leczenia implantologicznego.

W 1999 r. objął stanowisko adiunkta w Szkole Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Federico II w Neapolu.

Doktor Luongo jest autorem wielu artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, a także redaktorem sekcji zdrowia jamy ustnej kanału telewizyjnego SKY „Doctor Life”, współredaktorem sekcji cyfrowej dziennika BMC „Oral Health” i recenzentem wielu recenzowanych czasopism stomatologicznych. Jest redaktorem oraz autorem książki „Il Successo in Implantologia” pod redakcją Elsevier, a także autorem książki „Digital Implantology” pod redakcją Quintessence.

Jest członkiem Międzynarodowego Kolegium Stomatologii (ICD), członkiem i założycielem włoskiej Akademii Osseointegracji oraz członkiem i założycielem Digital Dentistry Society.
Jest również członkiem kilku włoskich i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych oraz autorem licznych publikacji głównie z dziedziny implantologii. W latach 2009-2011 sprawował stanowisko Prezesa Włoskiego Towarzystwa Osteointegracji (SIO), a w latach 2015-2017 Prezesa Digital Dentistry Society (DDS).

Doktor Giuseppe Luongo prowadzi prywatny gabinet w Rzymie. Jego głównym zainteresowaniem jest wewnątrz- i zewnątrzustna chirurgia rekonstrukcyjna oraz stosowanie implantów osteo-integrowanych.

Profesor Carlo Mangano pełni stanowisko adiunkta w dziedzinie stomatologii cyfrowej na Wydziale Nauk Dentystycznych Uniwersytetu San Raffaele w Mediolanie (Włochy). Jest kierownikiem Działu Badań Cyfrowej Stomatologii w Naukowym Instytucie Badań i Opieki Zdrowotnej Szpitala San Raffaele w Mediolanie (Włochy).

Profesor Mangano jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie UCAM w Murcji (Hiszpania) oraz profesorem naukowym na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). Jest aktywnym członkiem IAO (Włoska Akademia Osseointegracji), członkiem ICD (International College of Dentistry), członkiem i założycielem zarządu DDS (Digital Dentistry Society). Profesor Carlo Mangano jest również współredaktorem czasopisma „Italian Journal of Osseointegration”, autorem 250 publikacji, autorem 7 książek i współautorem książek na temat biomateriałów i implantologii. Jest wykładowcą na kongresach krajowych i międzynarodowych.

Koch MagdalenaDypl. asyst. stom. Magdalena Koch, dyplomowana asystentka stomatologiczna, ratownik, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2013-2016 menager wielostanowiskowego gabinetu stomatologicznego we Wrocławiu. Obecnie pracująca jako asysta przy rozległych zabiegach chirurgicznych, implantologicznych i periodontologicznych.

KochLic. rat. med. Jakub Koch, ratownik medyczny w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Ratownik wodny z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem (Belgia, Holandia, Niemcy). W latach 2011–2013 kierownik sekcji wodnej oraz zastępca szefa grupy operacyjnej Dolnośląskiego WOPR, od  2013 wiceprezes oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu ratownictwa medycznego oraz wodnego. Sternik jachtowy, sternik motorowodny. W latach 2014–2018 ratownik medyczny Arbeiter-Samariter-Bund w ramach Berliner Feuerwehr w Berlinie, a od 2018 roku DRK Rettungsdienst Westpfalz. oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

PelekanosDr. Stavros Pelekanos uzyskał tytuł lekarza stomatologa (DDS) na Uniwersytecie w Atenach w Grecji w 1991 roku. W 1993 roku obronił pracę doktorską z zakresu protetyki na Uniwersytecie we Freiburgu (promotor prof. dr J. R. Strub) i uzyskał tytuł Dr. med. dent. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego Dr. Pelekanos otworzył w Atenach prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce, implantologii i stomatologii estetycznej.          

W 2002 roku został pełnoetatowym wykładowcą na Oddziale Protetyki Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Atenach w Grecji, a w 2012 roku został mianowany profesorem uczelnianym tego wydziału. Od 2013 roku jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED). Dr. Pelekanos jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak Międzynarodowe Kolegium Protetyków (International College of Prosthodontics - ICP), Europejskie Stowarzyszenie Protetyczne (European Prosthodontic Association – EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Należy do zespołu gIDE Institute (Global Institute of Dental Education, Los Angeles, Kalifornia) oraz Dental Tribune (medyczne kursy zawodowe - CME courses) i prowadzi na arenie międzynarodowej wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i odtwórczej.

W latach 2008 i 2011 Dr. Pelekanos został wyróżniony przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej, odpowiednio drugą i pierwszą nagrodą za osiągnięcia naukowe podczas kongresów Akademii w Madrycie (Hiszpania) oraz w Istambule (Turcja). Dr. Pelekanos ma na swoim koncie ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach, a także kilka rozdziałów naukowych w książkach.

marcel wainwrightUkończył studia w Aachen (Niemcy) w 1994 roku, a doktorat obronił w 1996 roku. W latach 1996-2015 prowadził prywatną praktykę w Niemczech. Od 2015 do 2017 roku obejmował funkcję Dyrektora Mirala Clinic w Sztokholmie (Szwecja) - Holistyczna i biologiczna stomatologia. Od 2018 roku jest chirurgiem dentystą w Zurychu (Szwajcaria) i Düsseldorfie (Niemcy).

Prof. Dr. Marcel Wainwright jest Dyrektorem Generalnym Kingsmen Group, właścicielem własnej linii stomatologicznej opartej na kwasie hialuronowym. Od 2009 roku jest Profesorem Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii na Uniwersytecie Stanowym w Sewilli (Hiszpania). Certyfikowany implantolog (DGI), niemiecki prezes DIFNE (Dental International Filler and Neurotoxin Education), członek DGZI, AAID, ICOI, DGZMK.

Jest aktywnym członkiem ESCD (Europejskie Towarzystwo Stomatologii Kosmetycznej) i członkiem IADFE (Międzynarodowa Akademia Stomatologii i Estetyki Twarzy, Nowy Jork). Wiceprezes IAUSI (Międzynarodowa Akademia Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii), TKW Research Group, członek Niemieckiego Zespołu Stomatologicznego do Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie i 2012 w Londynie. Otrzymał złoty medal ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Międzynarodowy wykładowca implantologii, chirurgii ultradźwiękowej, stomatologii estetycznej, wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego i wypełniaczy skóry oraz neurotoksyn do rehabilitacji estetycznej. Współtwórca Intralift (ultradźwiękowego minimalnie inwazyjnego podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą).

Profesor wizytujący wiele uniwersytetów, m. in. Mahidol (Bangkok), Uniwersytet Dalian (Chiny), Guangzhou (Chiny), Chapel Hill (USA), Leuven (Belgia). Autor i współautor ponad 60 publikacji i artykułów naukowych oraz książek, gość licznych programów telewizyjnych jako konsultant stomatologiczny.

BenedicentiProfesor Stefano Benedicenti jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Jest dziekanem Wydziału Laserowego Uniwersytetu w Genui. Ponadto jest przewodniczącym European Master Course w dziedzinie "Stomatologii laserowej". Jest założycielem IAHT (International Academy of High Tech). Profesor Benedicenti jest również autorem i współautorem 80 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzech książek z zakresu stomatologii laserowej.

FManconiUkończył stomatologię w Genui - Włochy (Profesor S. Benedicenti), przeprowadzając eksperymentalne badania nad efektami zastosowania lasera erbowego na twardej tkance. Profesor kontraktowy w Genui - Włochy, posiada tytuł Master w Stomatologii Laserowej.
Koordynator kliniczny szóstego roku Specjalizacji Stomatologicznej na Uniwersytecie w Genui. Wykładowca w dziedzinie zastosowania laserów w stomatologii na krajowych i międzynarodowych kongresach. Praktyka kliniczna dotycząca zastosowań różnych długości fal lasera w stomatologii. Członek Krajowego Stowrzyszenia Dentystów (ANDI), Włochy. Wyłączny Delegat ds. Stomatologii, Medical Professional Order, Genua, Włochy. Prowadzi prywatną praktykę w Genui.

PoliDr Riccardo Poli studiował stomatologię (DDS) na Wydziale Lekarskim i Chirurgicznym Uniwersytetu w Turynie we Włoszech. Studia ukończył w 1993 r. Od 1995 roku prowadzi prywatną praktykę w Turynie we Włoszech. Specjalizuje się głównie w Endodoncji, Protetyce, Chirurgii Jamy Ustnej i Stomatologii Laserowej. Od 1990 r. uczestniczył w wielu kursach uniwersyteckich (Endodoncja, Periodontologia, Hipnoza Medyczna, Świadoma Sedacja, Leczenie Stomatologiczne, Implantologia, Protetyka, BLS, BLSD, PBLSD, ALS, Stomatologia laserowa). W 2006 uzyskał tytuł Magistra NLP, a w latach 2013-2014 tytuł MSc w stomatologii laserowej (Uniwersytet w Genui, Włochy). Od 2015 jest członkiem Wydziału Medycyny w Genui we Włoszech (Katedra Nauk Chirurgicznych i Diagnostyki Zintegrowanej). Jest profesorem w dziedzinie stomatologii laserowej (International Master in Laser Dentistry) na Uniwersytecie w Genui we Włoszech.
W 2016 został Magistrem w dziedzinie stomatologii prawniczej i sądowej (Uniwersytet Guglielmo w Rzymie, Włochy) oraz prelegentem na uniwersytecie w Turynie.
Publikował w wielu włoskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. W 2017 r. był autorem rozdziału "Laserowa stomatologia zachowawcza - twarda tkanka: usuwanie próchnicy i przygotowanie zębów" w podręczniku "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer). Jest prelegentem na kursach krajowych i międzynarodowych, a także recenzentem czasopism stomatologicznych na całym świecie.

ParkerDr. Steven Parker studiował stomatologię w College Hospital Medical School na Uniwersytecie w Londynie i ukończył ją w 1974 roku. Prowadził prywatną praktykę w Harrogate w Wielkiej Brytanii od 1976 do 2017 roku i jest profesorem stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Dr Parker stosuje lasery w stomatologii klinicznej od 1990 roku. Jest ściśle zaangażowany w edukację w zakresie stosowania laserów w stomatologii. Pełnił funkcję prezesa Akademii Stomatologii Laserowej w latach 2005-2006.

W 2010 r. został mianowany profesorem na Wydziałem Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki na Uniwersytecie w Genui. Jest międzynarodowym koordynatorem i kierownikiem wydziału programu studiów magisterskich (Poziom II) w stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui.

W 2017 roku był redaktorem naczelnym i współautorem podręcznika "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer.). Przyczynił się do powstania i jest autorem rozdziałów do książki "Atlas terapii laserowej - Stan techniki", wyd. Benedicenti A, Benedicenti S.
Dr Parker jest również autorem rozdziałów poświęconych aspektom wykorzystania laserów w stomatologii w kilku podręcznikach i platformach multimedialnych. Ponadto opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów na temat stosowania laserów w stomatologii, w tym serii "Zastosowanie laserów w stomatologii" (British Dental Journal) w 2007 roku, która została później opublikowana jako podręcznik.

Był konsultantem stomatologicznym brytyjskiej Agencji ds. Zdrowia Medycznego (Brytyjski Departament Zdrowia) w publikacji z 2008 r. (zaktualizowanej w roku 2015) "Poradnik na temat bezpiecznego korzystania z laserów, systemów intensywnego światła i diod LED w stomatologii medycznej i praktykach estetycznych".
Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Journal of Lasers in Medical Science. Ponadto jest recenzentem wielu czasopism stomatologicznych na całym świecie.

CronshawDr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), M.Sc. Profesor zwyczajny Katedry Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki, Uniwersytet w Genui, Włochy. Dr Mark Cronshaw szkolił się w Guys Hospital w Londynie. W 1981 roku obronił dyplom z nauk biomedycznych, 1984 roku ukończył studia dentystyczne. Dr Cronshaw stosuje lasery w  codziennej praktyce klinicznej od 2005 roku i prowadzi intensywną prywatną praktykę lekarską w Cowes w Wielkiej Brytanii. Został mianowany profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Genui w 2014 r., prowadzi również wykłady ze stomatologii laserowej na całym świecie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Fellowship of the World Class Laser Institute. Jest bardzo aktywny jako trener i wykładowca w zakresie nauczania laseroterapii.

W 2012 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fellowship International Academy of Dento-Facial Esthetics. Dr Cronshaw jest członkiem panelu redakcyjnego czasopisma "Lasers in Medical Science" i jest członkiem zarządu Laser Education International.

Jest autorem licznych artykułów na temat zastosowań laserów w stomatologii klinicznej i jest aktywnie zaangażowany w dalsze badania. Jest również współautorem szeregu prac prezentowanych podczas Światowej Federacji Stomatologii Laserowej w Paryżu (2014) oraz na spotkaniu Euro-Perio w Londynie (2015). Jego badania poświęcone leczeniu periimplantitis zostały opublikowane w British Dental Journal.

Dr Cronshaw wraz z dr Al-Falaki i dr Stevenem Parkerem są autorami pracy na temat wspomaganego laserem leczenia przewlekłych chorób przyzębia u dorosłych.

Jego zainteresowania kliniczne obejmują fototerapię, stomatologię estetyczną, holistyczną opiekę stomatologiczną, stomatologię minimalnie inwazyjną oraz zastosowanie laseroterapii jako uzupełnienia regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii. Dr Cronshaw aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych nad interakcją tkanki laserowej w odniesieniu do fototerapii klinicznej.

Magdalena Madalinska

Specjalista periodontolog, implantolog. Ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest bardzo wnikliwym i zaangażowanym w proces leczenia pacjenta lekarzem. Posiada specjalizacje z zakresu periodontologii (leczenie paradontozy i chorób błon śluzowych jamy ustnej), stomatologii ogólnej oraz implantologii przyznawaną w niemieckim trybie specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii i protetyki implantologicznej (WOLFGANG GOETHE UNIWERSITET IN FRANKFURT). Zajmuje się: stomatologią estetyczną i protetyką, specjalistycznym leczeniem paradontozy, implantologią, pokrywaniem dziąsłem odsłoniętych korzeni zębów, implantologią ortodontyczną oraz specjalistycznym leczeniem chorób błon śluzowych jamy ustnej. Dba o zadowolenie i komfortowy dla pacjenta przebieg wizyt. Autorka licznych prac naukowych, publikacji w specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, autorskich szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów prowadzonych w kraju i za granicą. Czynny uczestnik wielu konferencji i kursów naukowych w Polsce, Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Rosji i Chinach. Konsultant naukowy i ekspert przy projektach rozwojowych kilku zagranicznych koncernów o profilu medyczno-dentystycznym. Aktywny członek (IAP) International Academy of Periodontology, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE od 2005 r., DGOI (German Society of Oral Implantology) oraz PSI Polskiego Towarzystwa Implantologicznego. Od samego początku współpracuje z Fundacją ,,Z uśmiechem przez życie” prowadząc szkolenia dla lekarzy propagujące profilaktykę przeciwnowotworową. Lubi jogę, taniec i podróże.

dr rino burkhardtUkończył Uniwersytet w Zurychu, gdzie otrzymał doktorat na Wydziale Lekarskim. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie periodontologii EPP (Europejska Federacja Periodontologii). Otrzymał tytuł magistra na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bernie (MAS w periodontologii).

Od 1996 roku prowadzi prywatną klinikę w Zurychu, której działalność skupia się na periodontologii i implantologii. Ponadto, jest honorowym profesorem na Uniwersytecie w Hong Kongu i starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Zurychu. Jest aktywnym członkiem Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologii (SSP), Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), Europejskiego Stowarzyszenia Osseointegracji (EOA) oraz członkiem zarządu Szwajcarskiego Stowarzyszenia Implantologii (SGI).

prof N Gutknecht minStudiował medycynę i stomatologię na uniwersytetach w Bochum, Florencji i Aachen. Od 1990 roku jest pracownikiem naukowo-badawczym w szpitalu klinicznym przy Uniwersytecie RWTH w Aachen. Prowadził badania naukowe w dziedzinie laseroterapii stomatologicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim UCSF w San Francisco, USA, gdzie otrzymał tytuł magistra z zakresu zastosowania laserów Nd: YAG w stomatologii.

W 1993 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie RWTH w Aachen, a w 1998 roku, po uzyskaniu habilitacji, otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Stomatologii Operacyjnej na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen.

Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig

W 1977 r. ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy). Dyplom z chirurgii jamy ustnej uzyskał na Uniwersytecie w Monachium (Niemcy), gdzie kontynuował swoją karierę naukową uzyskując tytuł profesora w 1988 r. Od 1991 r. związany z Uniwersytetem Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Chirurgii Jamy Ustnej (w 2002 r. rozszerzono nazwę wydziału na Wydział Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Stomatologicznej) a w 2009 r. współtworzył jeden z najbardziej znanych i znajdujących się na najwyższym poziomie, program Master of Oral Implantology.

Członek Royal College of Surgeons (Wydział Lekarzy Ogólnych, Londyn, Wielka Brytania).

W 2011 r. otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu NITTE w Mangalore (Indie).

dr Henriette LernerSpecjalista chirurgii jamy ustnej, skoncentrowana na implantologii i estetyce. Właściciel i dyrektor HL Dentclinic & Academy, akademickiego oddziału dydaktycznego i badawczego Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Wykładowca z tematyki implantów stomatologiczny, technik augmentacyjnych, technologii obrazowania oraz estetyki na implantach. Ukończyła w 1990 r. Wydział Stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym w Rumuni oraz chirurgię i implantologię w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Członek zarządu i expert DGOI (German Society of Oral Implantology), członek DGÄZ,( German Society of Esthetic dentistry) i AACD, dyplomata ICOI.

Redaktor kilku niemieckich i międzynarodowych wydawnictw stomatologicznych. Autorka kilku profesjonalnych artykułów. Współautorka dwóch książek: „Esthetics in Dentistry“ i „Implant Aesthetics“. Autorka „Implantologia – broszura informacyjna dla pacjentów“.

Przyczyniła się do rozwoju dwóch systemów implantologicznych, aplikacji stomatologicznych i instrumentów chirurgicznych.

Swobodnie komunikuje się po niemiecku, angielsku, rumuńsku i węgiersku. Na poziomie podstawowym zna języki rosyjski, francuski i włoski.

Motto: „Estetyka jest sposobem na życie“.

ENRIQUE RUNZERAbsolwent stomatologii (specjalizacja chirurgia stomatologiczna) na Uniwersytecie Peruana Cayetano Heradia (UPCH). Podyplomowy kurs z Implantologii na Uniwersytecie CIentifica Del Sur (2007). Specjalizacja z implantologii na Uniwersytecie Peruana Cayetano Heredia (2009-2011).
Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz szkoleń w tym szkolenia „Advanced Implantology and Periodontal Plastic Surgery” prowadzwonego przez  dr Takanori Suzuki.
Sprawuje funkcję dyrektora medycznego Implantologii w  klinice Multident Denal Clinic w San Miguel oraz implantologa w klinice Infinity Dental Clinic. Prowadzi konsultacje prywatne w D32 Dental Clinic.

FERNANDO CLIVEAbsolwent chirurgii stomatologicznej Uniwersytetu Inca Garcilaso de la Vega, gdzie w 2012 roku uzyskał także tytuł Mistrza w Dziedzinie Badań i Nauczania Uniwersyteckiego na Wydziale Stomatologicznym.
W latach 2012-2014 pełnił funkcję rezydenta implantologii na Wydziale Stomatologicznym Cientifica del sur University.  
Członek Peruwiańskiego Stowarzyszenia Dentystycznego Colegiado.
Uczestnik licznych szkoleń oraz kongresów naukowych w tym: „XXXV National Congress 62 Annual Meeting of the Peruvian Society of Dental Prosthesis and Maxillofacial”.
Autor pracy badawczej „PREVALENCE OF CARIES AND ITS RELATIONSHIP WITH THE BAUME TYPE I AND II ARCHES”.
Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora medycznego w klinice „Odentpro Dental Clinic”, gdzie zajmuje się czynnie implantologią oraz chirurgią stomatologiczną.

DANIEL OROZAAbsolwent Uniwersytetu San Martin de Porres, gdzie ukończył studia magisterskie z zakresu periodontologii i implantologii, a także Peruvian College of Odontology.   
Czynny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń specjalistycznych, takich jak: „Osseointegration Implants-International Forum”.
W codziennej praktyce zajmuje się periodontologią oraz implantologią. Zawodowo związany z Clínica Dental INFINITY Center for Esthetic Dentistry Advanced Dental Learning w  Barranco i Coorporación EDENTS.