Dental Skills Institute

Puste k 200x200Dypl. asyst. stom. Magdalena Koch, dyplomowana asystentka stomatologiczna, ratownik, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2013-2016 menager wielostanowiskowego gabinetu stomatologicznego we Wrocławiu. Obecnie pracująca jako asysta przy rozległych zabiegach chirurgicznych, implantologicznych i periodontologicznych.

Puste m 200x200Lic. rat. med. Jakub Koch, ratownik medyczny w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Ratownik wodny z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem (Belgia, Holandia, Niemcy). W latach 2011–2013 kierownik sekcji wodnej oraz zastępca szefa grupy operacyjnej Dolnośląskiego WOPR, od  2013 wiceprezes oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu ratownictwa medycznego oraz wodnego. Sternik jachtowy, sternik motorowodny. W latach 2014–2018 ratownik medyczny Arbeiter-Samariter-Bund w ramach Berliner Feuerwehr w Berlinie, a od 2018 roku DRK Rettungsdienst Westpfalz. oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

PelekanosDr. Stavros Pelekanos uzyskał tytuł lekarza stomatologa (DDS) na Uniwersytecie w Atenach w Grecji w 1991 roku. W 1993 roku obronił pracę doktorską z zakresu protetyki na Uniwersytecie we Freiburgu (promotor prof. dr J. R. Strub) i uzyskał tytuł Dr. med. dent. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego Dr. Pelekanos otworzył w Atenach prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce, implantologii i stomatologii estetycznej.          

W 2002 roku został pełnoetatowym wykładowcą na Oddziale Protetyki Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Atenach w Grecji, a w 2012 roku został mianowany profesorem uczelnianym tego wydziału. Od 2013 roku jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED). Dr. Pelekanos jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak Międzynarodowe Kolegium Protetyków (International College of Prosthodontics - ICP), Europejskie Stowarzyszenie Protetyczne (European Prosthodontic Association – EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Należy do zespołu gIDE Institute (Global Institute of Dental Education, Los Angeles, Kalifornia) oraz Dental Tribune (medyczne kursy zawodowe - CME courses) i prowadzi na arenie międzynarodowej wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i odtwórczej.

W latach 2008 i 2011 Dr. Pelekanos został wyróżniony przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej, odpowiednio drugą i pierwszą nagrodą za osiągnięcia naukowe podczas kongresów Akademii w Madrycie (Hiszpania) oraz w Istambule (Turcja). Dr. Pelekanos ma na swoim koncie ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach, a także kilka rozdziałów naukowych w książkach.

marcel wainwrightUkończył studia w Aachen (Niemcy) w 1994 roku, a doktorat obronił w 1996 roku. W latach 1996-2015 prowadził prywatną praktykę w Niemczech. Od 2015 do 2017 roku obejmował funkcję Dyrektora Mirala Clinic w Sztokholmie (Szwecja) - Holistyczna i biologiczna stomatologia. Od 2018 roku jest chirurgiem dentystą w Zurychu (Szwajcaria) i Düsseldorfie (Niemcy).

Prof. Dr. Marcel Wainwright jest Dyrektorem Generalnym Kingsmen Group, właścicielem własnej linii stomatologicznej opartej na kwasie hialuronowym. Od 2009 roku jest Profesorem Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii na Uniwersytecie Stanowym w Sewilli (Hiszpania). Certyfikowany implantolog (DGI), niemiecki prezes DIFNE (Dental International Filler and Neurotoxin Education), członek DGZI, AAID, ICOI, DGZMK.

Jest aktywnym członkiem ESCD (Europejskie Towarzystwo Stomatologii Kosmetycznej) i członkiem IADFE (Międzynarodowa Akademia Stomatologii i Estetyki Twarzy, Nowy Jork). Wiceprezes IAUSI (Międzynarodowa Akademia Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii), TKW Research Group, członek Niemieckiego Zespołu Stomatologicznego do Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie i 2012 w Londynie. Otrzymał złoty medal ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Międzynarodowy wykładowca implantologii, chirurgii ultradźwiękowej, stomatologii estetycznej, wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego i wypełniaczy skóry oraz neurotoksyn do rehabilitacji estetycznej. Współtwórca Intralift (ultradźwiękowego minimalnie inwazyjnego podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą).

Profesor wizytujący wiele uniwersytetów, m. in. Mahidol (Bangkok), Uniwersytet Dalian (Chiny), Guangzhou (Chiny), Chapel Hill (USA), Leuven (Belgia). Autor i współautor ponad 60 publikacji i artykułów naukowych oraz książek, gość licznych programów telewizyjnych jako konsultant stomatologiczny.

BenedicentiProfesor Stefano Benedicenti jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Jest dziekanem Wydziału Laserowego Uniwersytetu w Genui. Ponadto jest przewodniczącym European Master Course w dziedzinie "Stomatologii laserowej". Jest założycielem IAHT (International Academy of High Tech). Profesor Benedicenti jest również autorem i współautorem 80 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzech książek z zakresu stomatologii laserowej.

FManconiUkończył stomatologię w Genui - Włochy (Profesor S. Benedicenti), przeprowadzając eksperymentalne badania nad efektami zastosowania lasera erbowego na twardej tkance. Profesor kontraktowy w Genui - Włochy, posiada tytuł Master w Stomatologii Laserowej.
Koordynator kliniczny szóstego roku Specjalizacji Stomatologicznej na Uniwersytecie w Genui. Wykładowca w dziedzinie zastosowania laserów w stomatologii na krajowych i międzynarodowych kongresach. Praktyka kliniczna dotycząca zastosowań różnych długości fal lasera w stomatologii. Członek Krajowego Stowrzyszenia Dentystów (ANDI), Włochy. Wyłączny Delegat ds. Stomatologii, Medical Professional Order, Genua, Włochy. Prowadzi prywatną praktykę w Genui.

PoliDr Riccardo Poli studiował stomatologię (DDS) na Wydziale Lekarskim i Chirurgicznym Uniwersytetu w Turynie we Włoszech. Studia ukończył w 1993 r. Od 1995 roku prowadzi prywatną praktykę w Turynie we Włoszech. Specjalizuje się głównie w Endodoncji, Protetyce, Chirurgii Jamy Ustnej i Stomatologii Laserowej. Od 1990 r. uczestniczył w wielu kursach uniwersyteckich (Endodoncja, Periodontologia, Hipnoza Medyczna, Świadoma Sedacja, Leczenie Stomatologiczne, Implantologia, Protetyka, BLS, BLSD, PBLSD, ALS, Stomatologia laserowa). W 2006 uzyskał tytuł Magistra NLP, a w latach 2013-2014 tytuł MSc w stomatologii laserowej (Uniwersytet w Genui, Włochy). Od 2015 jest członkiem Wydziału Medycyny w Genui we Włoszech (Katedra Nauk Chirurgicznych i Diagnostyki Zintegrowanej). Jest profesorem w dziedzinie stomatologii laserowej (International Master in Laser Dentistry) na Uniwersytecie w Genui we Włoszech.
W 2016 został Magistrem w dziedzinie stomatologii prawniczej i sądowej (Uniwersytet Guglielmo w Rzymie, Włochy) oraz prelegentem na uniwersytecie w Turynie.
Publikował w wielu włoskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. W 2017 r. był autorem rozdziału "Laserowa stomatologia zachowawcza - twarda tkanka: usuwanie próchnicy i przygotowanie zębów" w podręczniku "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer). Jest prelegentem na kursach krajowych i międzynarodowych, a także recenzentem czasopism stomatologicznych na całym świecie.

ParkerDr. Steven Parker studiował stomatologię w College Hospital Medical School na Uniwersytecie w Londynie i ukończył ją w 1974 roku. Prowadził prywatną praktykę w Harrogate w Wielkiej Brytanii od 1976 do 2017 roku i jest profesorem stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Dr Parker stosuje lasery w stomatologii klinicznej od 1990 roku. Jest ściśle zaangażowany w edukację w zakresie stosowania laserów w stomatologii. Pełnił funkcję prezesa Akademii Stomatologii Laserowej w latach 2005-2006.

W 2010 r. został mianowany profesorem na Wydziałem Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki na Uniwersytecie w Genui. Jest międzynarodowym koordynatorem i kierownikiem wydziału programu studiów magisterskich (Poziom II) w stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui.

W 2017 roku był redaktorem naczelnym i współautorem podręcznika "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer.). Przyczynił się do powstania i jest autorem rozdziałów do książki "Atlas terapii laserowej - Stan techniki", wyd. Benedicenti A, Benedicenti S.
Dr Parker jest również autorem rozdziałów poświęconych aspektom wykorzystania laserów w stomatologii w kilku podręcznikach i platformach multimedialnych. Ponadto opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów na temat stosowania laserów w stomatologii, w tym serii "Zastosowanie laserów w stomatologii" (British Dental Journal) w 2007 roku, która została później opublikowana jako podręcznik.

Był konsultantem stomatologicznym brytyjskiej Agencji ds. Zdrowia Medycznego (Brytyjski Departament Zdrowia) w publikacji z 2008 r. (zaktualizowanej w roku 2015) "Poradnik na temat bezpiecznego korzystania z laserów, systemów intensywnego światła i diod LED w stomatologii medycznej i praktykach estetycznych".
Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Journal of Lasers in Medical Science. Ponadto jest recenzentem wielu czasopism stomatologicznych na całym świecie.

CronshawDr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), M.Sc. Profesor zwyczajny Katedry Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki, Uniwersytet w Genui, Włochy. Dr Mark Cronshaw szkolił się w Guys Hospital w Londynie. W 1981 roku obronił dyplom z nauk biomedycznych, 1984 roku ukończył studia dentystyczne. Dr Cronshaw stosuje lasery w  codziennej praktyce klinicznej od 2005 roku i prowadzi intensywną prywatną praktykę lekarską w Cowes w Wielkiej Brytanii. Został mianowany profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Genui w 2014 r., prowadzi również wykłady ze stomatologii laserowej na całym świecie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Fellowship of the World Class Laser Institute. Jest bardzo aktywny jako trener i wykładowca w zakresie nauczania laseroterapii.

W 2012 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fellowship International Academy of Dento-Facial Esthetics. Dr Cronshaw jest członkiem panelu redakcyjnego czasopisma "Lasers in Medical Science" i jest członkiem zarządu Laser Education International.

Jest autorem licznych artykułów na temat zastosowań laserów w stomatologii klinicznej i jest aktywnie zaangażowany w dalsze badania. Jest również współautorem szeregu prac prezentowanych podczas Światowej Federacji Stomatologii Laserowej w Paryżu (2014) oraz na spotkaniu Euro-Perio w Londynie (2015). Jego badania poświęcone leczeniu periimplantitis zostały opublikowane w British Dental Journal.

Dr Cronshaw wraz z dr Al-Falaki i dr Stevenem Parkerem są autorami pracy na temat wspomaganego laserem leczenia przewlekłych chorób przyzębia u dorosłych.

Jego zainteresowania kliniczne obejmują fototerapię, stomatologię estetyczną, holistyczną opiekę stomatologiczną, stomatologię minimalnie inwazyjną oraz zastosowanie laseroterapii jako uzupełnienia regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii. Dr Cronshaw aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych nad interakcją tkanki laserowej w odniesieniu do fototerapii klinicznej.

Magdalena Madalinska

Specjalista periodontolog, implantolog. Ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest bardzo wnikliwym i zaangażowanym w proces leczenia pacjenta lekarzem. Posiada specjalizacje z zakresu periodontologii (leczenie paradontozy i chorób błon śluzowych jamy ustnej), stomatologii ogólnej oraz implantologii przyznawaną w niemieckim trybie specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii i protetyki implantologicznej (WOLFGANG GOETHE UNIWERSITET IN FRANKFURT). Zajmuje się: stomatologią estetyczną i protetyką, specjalistycznym leczeniem paradontozy, implantologią, pokrywaniem dziąsłem odsłoniętych korzeni zębów, implantologią ortodontyczną oraz specjalistycznym leczeniem chorób błon śluzowych jamy ustnej. Dba o zadowolenie i komfortowy dla pacjenta przebieg wizyt. Autorka licznych prac naukowych, publikacji w specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, autorskich szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów prowadzonych w kraju i za granicą. Czynny uczestnik wielu konferencji i kursów naukowych w Polsce, Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Rosji i Chinach. Konsultant naukowy i ekspert przy projektach rozwojowych kilku zagranicznych koncernów o profilu medyczno-dentystycznym. Aktywny członek (IAP) International Academy of Periodontology, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE od 2005 r., DGOI (German Society of Oral Implantology) oraz PSI Polskiego Towarzystwa Implantologicznego. Od samego początku współpracuje z Fundacją ,,Z uśmiechem przez życie” prowadząc szkolenia dla lekarzy propagujące profilaktykę przeciwnowotworową. Lubi jogę, taniec i podróże.

vince

Znany mówca, który zdobył wiele nagród z zakresu przywództwa, edukacji i rozwoju. Założyciel College of Public Speaking.  Dyrektor ds. edukacji, zarządzający aspektami merytorycznymi i organizacyjnymi szkoleń. Jest jednym z wiodących trenerów z zakresu przemówień publicznych w Wielkiej Brytanii - współpracował z liderami ze świata polityki, przemysłu, finansów, a także odegrał dużą rolę w pomocy humanitarnej. W ostatnich latach wygłaszał sesje dla Służby Cywilnej na Mauritiusie, różnych programów w Paryżu, Bangladeszu i wielu innych.  Wspomagał rozwój projektu TEDx Storytelling w Bukareszcie, był także prelegentem na London School of Economics (LSE), London’s Global University ( UCL), King’s College London (KCL), School of Oriental and African Studies (SOAS) i Uniwersytecie Maltańskim. Jest także stałym wykładowcą St Mungo’s Recovery College.

dr rino burkhardtUkończył Uniwersytet w Zurychu, gdzie otrzymał doktorat na Wydziale Lekarskim. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie periodontologii EPP (Europejska Federacja Periodontologii). Otrzymał tytuł magistra na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bernie (MAS w periodontologii).

Od 1996 roku prowadzi prywatną klinikę w Zurychu, której działalność skupia się na periodontologii i implantologii. Ponadto, jest honorowym profesorem na Uniwersytecie w Hong Kongu i starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Zurychu. Jest aktywnym członkiem Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologii (SSP), Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), Europejskiego Stowarzyszenia Osseointegracji (EOA) oraz członkiem zarządu Szwajcarskiego Stowarzyszenia Implantologii (SGI).

prof N Gutknecht minStudiował medycynę i stomatologię na uniwersytetach w Bochum, Florencji i Aachen. Od 1990 roku jest pracownikiem naukowo-badawczym w szpitalu klinicznym przy Uniwersytecie RWTH w Aachen. Prowadził badania naukowe w dziedzinie laseroterapii stomatologicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim UCSF w San Francisco, USA, gdzie otrzymał tytuł magistra z zakresu zastosowania laserów Nd: YAG w stomatologii.

W 1993 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie RWTH w Aachen, a w 1998 roku, po uzyskaniu habilitacji, otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Stomatologii Operacyjnej na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen.

Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig

W 1977 r. ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy). Dyplom z chirurgii jamy ustnej uzyskał na Uniwersytecie w Monachium (Niemcy), gdzie kontynuował swoją karierę naukową uzyskując tytuł profesora w 1988 r. Od 1991 r. związany z Uniwersytetem Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Chirurgii Jamy Ustnej (w 2002 r. rozszerzono nazwę wydziału na Wydział Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Stomatologicznej) a w 2009 r. współtworzył jeden z najbardziej znanych i znajdujących się na najwyższym poziomie, program Master of Oral Implantology.

Członek Royal College of Surgeons (Wydział Lekarzy Ogólnych, Londyn, Wielka Brytania).

W 2011 r. otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu NITTE w Mangalore (Indie).

dr Henriette LernerSpecjalista chirurgii jamy ustnej, skoncentrowana na implantologii i estetyce. Właściciel i dyrektor HL Dentclinic & Academy, akademickiego oddziału dydaktycznego i badawczego Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Wykładowca z tematyki implantów stomatologiczny, technik augmentacyjnych, technologii obrazowania oraz estetyki na implantach. Ukończyła w 1990 r. Wydział Stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym w Rumuni oraz chirurgię i implantologię w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Członek zarządu i expert DGOI (German Society of Oral Implantology), członek DGÄZ,( German Society of Esthetic dentistry) i AACD, dyplomata ICOI.

Redaktor kilku niemieckich i międzynarodowych wydawnictw stomatologicznych. Autorka kilku profesjonalnych artykułów. Współautorka dwóch książek: „Esthetics in Dentistry“ i „Implant Aesthetics“. Autorka „Implantologia – broszura informacyjna dla pacjentów“.

Przyczyniła się do rozwoju dwóch systemów implantologicznych, aplikacji stomatologicznych i instrumentów chirurgicznych.

Swobodnie komunikuje się po niemiecku, angielsku, rumuńsku i węgiersku. Na poziomie podstawowym zna języki rosyjski, francuski i włoski.

Motto: „Estetyka jest sposobem na życie“.

ENRIQUE RUNZERAbsolwent stomatologii (specjalizacja chirurgia stomatologiczna) na Uniwersytecie Peruana Cayetano Heradia (UPCH). Podyplomowy kurs z Implantologii na Uniwersytecie CIentifica Del Sur (2007). Specjalizacja z implantologii na Uniwersytecie Peruana Cayetano Heredia (2009-2011).
Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz szkoleń w tym szkolenia „Advanced Implantology and Periodontal Plastic Surgery” prowadzwonego przez  dr Takanori Suzuki.
Sprawuje funkcję dyrektora medycznego Implantologii w  klinice Multident Denal Clinic w San Miguel oraz implantologa w klinice Infinity Dental Clinic. Prowadzi konsultacje prywatne w D32 Dental Clinic.

FERNANDO CLIVEAbsolwent chirurgii stomatologicznej Uniwersytetu Inca Garcilaso de la Vega, gdzie w 2012 roku uzyskał także tytuł Mistrza w Dziedzinie Badań i Nauczania Uniwersyteckiego na Wydziale Stomatologicznym.
W latach 2012-2014 pełnił funkcję rezydenta implantologii na Wydziale Stomatologicznym Cientifica del sur University.  
Członek Peruwiańskiego Stowarzyszenia Dentystycznego Colegiado.
Uczestnik licznych szkoleń oraz kongresów naukowych w tym: „XXXV National Congress 62 Annual Meeting of the Peruvian Society of Dental Prosthesis and Maxillofacial”.
Autor pracy badawczej „PREVALENCE OF CARIES AND ITS RELATIONSHIP WITH THE BAUME TYPE I AND II ARCHES”.
Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora medycznego w klinice „Odentpro Dental Clinic”, gdzie zajmuje się czynnie implantologią oraz chirurgią stomatologiczną.

DANIEL OROZAAbsolwent Uniwersytetu San Martin de Porres, gdzie ukończył studia magisterskie z zakresu periodontologii i implantologii, a także Peruvian College of Odontology.   
Czynny uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń specjalistycznych, takich jak: „Osseointegration Implants-International Forum”.
W codziennej praktyce zajmuje się periodontologią oraz implantologią. Zawodowo związany z Clínica Dental INFINITY Center for Esthetic Dentistry Advanced Dental Learning w  Barranco i Coorporación EDENTS.

Prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD

Ukończył stomatologię. Specjalizuje się w ortodoncji. Aktywny członek i wiceprezes Włoskiego Towarzystwa Periodontologii (SIdP 2016-17) oraz Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), pełnoprawny członek Brytyjskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (Baad) i ITI Fellow.

Członek Rady Redakcyjnej Int J Dent Res Perio; ad hoc Recenzent: J Dent Res, J Periodontol, J Clin Periodontol, Clin Oral IMPL Res, Int J Dent, Quintessence Interational. Autor kilku publikacji skoncentrowanych na periodontologii i implantologii.

Laureat kilku nagród za badania dotyczące periodontologii i implantologii, wśród których można wymienić: International Quintessence Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman (SIdP 1996 -2010), Clinical Research Award EAO (Glasgow 2010) e Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP Los Angeles 2012), Align Research Award (California 2013).

Profesor wizytujący na University of Michigan, MI, USA.

Profesor Periodontologii na Wydziale Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych Uniwersytetu w Mediolanie.

Fundacja IRCCS Ca 'Granda Poliklinika Mediolan, Włochy.

dr Devorah Schwartz Arad SPECJALISTA CHIRURGII JAMY USTNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ.

Dr Devorah Schwartz-Arad uzyskała tytuły DMD i PhD na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem/Izrael. Jest specjalistką w chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej i od 2008 roku była starszym wykładowcą na Wydziale Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej w Szkole Medycyny Dentystycznej Maurice i Gabrieli Goldeschleger na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

Od 2016 r. dr Schwartz-Arad jest Profesorem na Wydziale Stomatologii State University of Granada (Grenada, Hiszpania) oraz Profesorem, UCAM, na Universidad Catolica De Murcia (Murcia, Hiszpania).

Badania dr Schwartz-Arad skupiają się na natychmiastowym wszczepianiu implantów dentystycznych, procedurach augmentacji kości na potrzeby wszczepiania implantów, wpływie palenia na powodzenie wszczepiania implantów oraz na wpływie lęku na proces rekonwalescencji pacjentów.

Dr Schwartz-Arad jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na specjalności Chirurgia Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej nominowanym przez Radę Naukową Izraelskiego Stowarzyszenia Dentystycznego. Jest również aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).

Jest autorką i współautorką artykułów na zaproszenie redakcji, opublikowała również dużą liczbę artykułów naukowych i streszczeń oraz zaprezentowała ponad 100 dokumentów na spotkaniach naukowych i międzynarodowych konferencjach akademickich w Izraelu, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Dr Schwartz-Arad otrzymała liczne wyróżnienia akademickie i zawodowe przyznane między innymi przez Izraelską Akademię Nauk i Izraelskie Stowarzyszenia Nowotworowe.

Dr Schwartz-Arad jest autorką i redaktorem książki "Ridge preservation & immediate impalntation" opublikowanej przez wydawnictwo Quintessence w 2012 roku. Jej najnowsza książka "Esthetics in Dentistry" została opublikowana w połowie 2016 r. przez wydawnictwo Quintessence.

Dr Schwartz-Arad jest właścicielem i starszym chirurgiem w Schwartz-Arad Day-Care Surgical Center (Ramat-Hasharon, Izrael) zajmującym się chirurgią szczękowo-twarzową, zaawansowaną implantologią, periodontologią i endodoncją. Jest założycielem i menadżerem Conflict & Dialogue (NPO) Study Club.

michalak maciej mim

Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studiów Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy.

Laureat ogólnopolskiej nagrody Nobel Studencki w branży medycznej i nauk o zdrowiu oraz nagrody Primus Inter Pares 2009. Autor i współautor 43 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Posiada dorobek naukowy punktowany indeksem Impact Factor 4,127 oraz 190 pkt MNiSW, wskaźnik Hirsha równy 2. Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci” pomysłodawca tłumaczenia oraz tłumacz książki „Handbook of Local Anesthesia” dla wydawnictwa Elsevier.
Zdobywca I miejsca w Konkursie Kół Naukowych na najlepszą pracę 48 Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2009 w dziedzinie farmakologii. Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz Indiach).

Prywatnie ojciec 2 córek (Amelii lat 3,5 i Hani lat 2), pasjonat sportu. Mistrz świata lekarzy skoku w dal oraz kilkukrotny wicemistrz świata lekarzy w biegu na 100 i 200 metrów. W wolnych chwilach uprawia lekkoatletykę, snowboard oraz skoki spadochronowe.

Prof. dr hab. Tomasz KonopkaTomasz Konopka - urodzony w 1964 roku w Ostrowie Wlkp. Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 i w tym też roku otrzymał pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał specjalizację z parodontologii i stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Wpływ leczenia chirurgicznego i farmakologicznego na aktywność neutrofilów w progresywnych zapaleniach przyzębia”. Od 1995 roku pracownik Katedry Periodontologii AM we Wrocławiu. W 1999 roku  w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego na pracy „ Rola cytokin, cząsteczek adhezyjnych, białek szoku termicznego oraz odpowiedzi autoodpornościowej w zapaleniach przyzębia”. Od 2014 zatrudniony również na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2009 roku profesor tytularny, od 2012 profesor zwyczajny.

Od 2001 Redaktor kwartalnika Dental and Medical Problems. Członek Rad naukowych następujących czasopism naukowych: “Journal of Stomatology” “Dental Forum”, “eDentico”, „Stomatologia estetyczna” oraz “Implantologia, Paradontologia, Osteologia” (Ukraina). Były Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu (2005-2008) i Przewodniczący Sekcji Periodontologii PTS (2000-2004). Od 2013 roku członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W dorobku naukowym posiada obecnie 305 opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka publikacji dotyczy następujących zagadnień: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine),  diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia,  leczenie periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej,  choroby błony śluzowej jamy ustnej- epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie. Promotor w 9 przewodach doktorskich zakończonych i 1 w toku, opiekun 14 specjalistów z zakresu periodontologii.

Zainteresowania pozanaukowe: proza iberoamerykańska i sport (czynnie narciarstwo, biernie- piłka nożna).

prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista otolaryngologii i chirurgii szczękowej.  Od 1995 roku Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Recenzent  licznych  prac doktorskich  i habilitacyjnych.  Autor  wielu  opinii  wniosków o nadanie tytułu profesora. Autor i współautor wielu prac naukowych oraz komunikatów zjazdowych przedstawionych na krajowych i zagranicznych konferencjach, zwłaszcza z zakresu traumatologii  szczękowo-twarzowej, chirurgicznego leczenia wad gnatycznych z wykorzystaniem piezochirurgii,  dystrakcji  oraz  modyfikacji  wzrostu  kości czaszki twarzowej u dzieci. W latach 2003 – 2005 wiceprzewodniczący i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W roku 2005 organizator  V kongresu ww. towarzystwa. Obecnie  członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii  oraz European Association for Cranio-Maxillofacial Sugery.

dr n. med. Rafał ZagalakW 1996r. uzyskał dyplom lekarza medycyny, a w 1999r. dyplom lekarza stomatologa na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Aktywnie współpracując z Katedrą i Kliniką Protetyki Stomatologicznej prowadził badania w zakresie biomechaniki implantologicznej, której uwieńczeniem była rozprawa doktorska. W 2004r. uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za działalność naukową. Jest autorem około 50 publikacji naukowych w zakresie implantologii stomatologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych: OSIS, EAO i PSI. W okresie 15-letniej współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pełnił funkcję dyrektora medycznego odpowiadając za działalność badawczo-rozwojową. Jest współautorem 4 polskich i europejskich patentów dotyczących aplikacji implantologicznych. Jest właścicielem prywatnej kliniki stomatologicznej Zagalak w Bydgoszczy.

maciejewska izabela min

Profesor dr hab. n. med. Izabela Maciejewska bezpośrednio po ukończeniu studiów związała się z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobyła tytuł specjalisty w zakresie stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej.

Od początku swojej kariery zawodowej Profesor Maciejewska rozwijała swoje zainteresowania badawczo-naukowe w zakresie odontogenezy pod kątem możliwości wykorzystania wiedzy dla potrzeb stomatologii regeneracyjnej. Pierwotnie badała wpływ endogennej suplementacji fluorkowej na rozwój zawiązka zęba w okresie wczesno rozwojowym, skupiła się na monitorowaniu roli białek niekolagenowych, szczególnie członków rodziny SIBLING, w formowaniu organicznej macierzy zębiny. Te zainteresowania sprawiły, iż Profesor Maciejewska jako jedyna Polka została w 2005 roku zaproszona przez przedstawicieli American Association for Dental Research do udziału w I inauguracyjnej Konferencji Gordon w zakresie badań nad białkami SIBLING. Nawiązana współpraca przyczyniła się do zaproszenia Profesor Maciejewskiej na dwuletnie stypendium naukowe do Baylor College of Dentistry, Baylor Health Centrum w Dallas, TX, USA, a następnie do Institute of Bioscience and Technology w Houston, TX, USA.

Od powrotu do kraju w 2009 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2013 pełni również funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uzyskaniu dwóch grantów MNiSW Profesor Izabela Maciejewska prowadziła badania naukowe w zakresie wykorzystania metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej do monitorowania kolejnych stadiów rozwoju komórek macierzystych izolowanych z miazgi oraz brodawki wierzchołkowej ludzkich zębów, włączając w to modyfikacje kodu genetycznego komórek w zakresie genów TWiST1 oraz ID1. Jednocześnie, po nawiązaniu współpracy z Instytutem Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Profesor Maciejewska prowadziła badania nad możliwościami stworzenia biomateriału wykorzystującego komórki macierzyste pochodzenia zębowego do regeneracji tkanek zęba jako alternatywa dla obecnie stosowanych materiałów do wypełnień.

Za wybitne osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Izabela Maciejewska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała też wiele nagród za referaty wygłoszone na międzynarodowych zjazdach International Association for Dental Research.

Profesor Izabela Maciejewska jest autorem ponad 80 publikacji opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych o tematyce stomatologicznej jak Journal of Dental Research, Journal of Dentistry, Archives of Oral Biology, European Journal of Oral Sciences, Stem Cells Research Reports & Review. W powyższych czasopismach Profesor Maciejewska pełni również rolę recenzenta i/lub członka Komitety Redakcyjnego.

Jose LopesAbsolwent stomatologii na ISCS-N. Dyplom magistra w dziedzinie periodontologii. Autor plakatów naukowych na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Diana RibeiroAbsolwentka Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie w Porto (FMDUP). Dyplom specjalisty w dziedzinie implantologii stomatologicznej uzyskany na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Doktorantka w dziedzinie medycyny i chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie w Porto. Autorka plakatów naukowych i prezentacji.

Nuno PereiraAbsolwent stomatologii na ISCS-N. Studia magisterskie w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie Nowojorskim z dwuletnią rezydenturą kliniczną (2001–2003). Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie stomatologii estetycznej w CEOSA (Madryt) – 2004 r. Od 2001 r. członek Akademii Osseointegracji – publikacje plakatów naukowych. Od 2003 r. członek Europejskiej Akademii Osseointegracji. Od 2003 r. wyłączna praktyka kliniczna w dziedzinie implantologii. Wykładowca na krajowych i zagranicznych kursach oraz konferencjach. W latach 2005–2007 wykładowca na studiach magisterskich z implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie w Chieti-Pescara.

Aleksandra Tarasek-GradońDoświadczony trener, specjalista i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem finansowym, konsultant i doradca finansowy dla firm, w przystępny sposób mówiący o nie zawsze prostych sprawach. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

Z wykształcenia jest analitykiem finansowym, przez wiele lat współpracowała jako wykładowca akademicki z uczelniami wyższymi. Zajmuje stanowiska managerskie w działach finansowych wielu firm, prowadziła wiele projektów inwestycyjnych, w tym także projektów dotowanych w ramach działań POIG.

Jest autorem wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach branżowych. Od 2008 roku doradza, prowadzi treningi, wykłady szkoleniowe i warsztaty. Wskazuje zależności, zasady i mechanizmy, które ułatwiają zrozumienie zjawisk finansowych w firmie. Przygotowuje modele analityczne i bazę dla wprowadzania rozwiązań controllingowych w firmach. Z jej wiedzy skorzystało wiele renomowanych firm oraz wielu menedżerów. Jest wykładowcą współpracującym ze Śląską Szkołą Biznesu i Administracji.

marek koennerByły nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację sędziowską i orzekał jako sędzia sądów cywilnych i gospodarczych w Gdańsku. Od 10 lat prowadzi własną Kancelarię, która doradza i reprezentuje głównie przedsiębiorców, w szczególności z branży medycznej. Prowadzi również szkolenia cieszące się ogromnym powodzeniem, których słuchaczami byli i są studenci kierunków medycznych, lekarze i lekarze dentyści oraz zarządzający podmiotami leczniczymi. Klientami Kancelarii są tak kliniki, jak i gabinety kilkuosobowe oraz sami lekarze i lekarze dentyści. W wielu klinikach i gabinetach zarządzający wciąż leczą zgodnie ze swoją specjalizacją. W ramach współpracy Kancelaria doradza w sytuacjach konfliktowych (w sporach z pacjentami czy NFZ), a także prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu. Misją Kancelarii jest wdrażanie w podmiotach leczniczych procedur ograniczających poziom ryzyka prawnego działalności kliniki czy gabinetu.