Dental Skills Institute

Mariusz Bołzan

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki Biała Szuflada z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Założyciel Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego. Prowadzi kursy i warsztaty z zarządzania tkanką twardą i miękką.

Dr n. med. Iulian Komarnitki

Absolwent Medical College in Bălți, Moldova (1997-2000). Absolwent Oddziału Lekarsko-Dentystycznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2001-2006). Specjalizacja z Pedodoncji w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009-2013).

Uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2014). Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2015-2019).

Jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Bartosz MulawaDoktor Bartosz Mulawa jest absolwentem Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii, CM UJ w Krakowie. Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki. Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę: „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

Dr hab. n. med. Piotr MajewskiAbsolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r.). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA - Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej - OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Aktualnie prowadzi projekty badawcze nad wpływem modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów. Od 11 lat w ramach Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) oraz we własnym Ośrodku Implantologiczno-Stomatologicznym prowadzi kursy zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach. Od roku 2015 prowadzi zaawansowane kursy jako wykładowca i instruktor w międzynarodowym, implantologicznym ośrodku szkoleniowym Zimmer-Biomet Institute w Wintertuhr, Szwajcaria.

Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD

Ukończył stomatologię. Specjalizuje się w ortodoncji. Aktywny członek i wiceprezes Włoskiego Towarzystwa Periodontologii (SIdP 2016-17) oraz Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), pełnoprawny członek Brytyjskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (Baad) i ITI Fellow.

Członek Rady Redakcyjnej Int J Dent Res Perio; ad hoc Recenzent: J Dent Res, J Periodontol, J Clin Periodontol, Clin Oral IMPL Res, Int J Dent, Quintessence Interational. Autor kilku publikacji skoncentrowanych na periodontologii i implantologii.

Laureat kilku nagród za badania dotyczące periodontologii i implantologii, wśród których można wymienić: International Quintessence Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman (SIdP 1996 -2010), Clinical Research Award EAO (Glasgow 2010) e Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP Los Angeles 2012), Align Research Award (California 2013).

Profesor wizytujący na University of Michigan, MI, USA.

Profesor Periodontologii na Wydziale Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych Uniwersytetu w Mediolanie.

Fundacja IRCCS Ca 'Granda Poliklinika Mediolan, Włochy.

dr Devorah Schwartz Arad SPECJALISTA CHIRURGII JAMY USTNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ.

Dr Devorah Schwartz-Arad uzyskała tytuły DMD i PhD na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem/Izrael. Jest specjalistką w chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej i od 2008 roku była starszym wykładowcą na Wydziale Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej w Szkole Medycyny Dentystycznej Maurice i Gabrieli Goldeschleger na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

Od 2016 r. dr Schwartz-Arad jest Profesorem na Wydziale Stomatologii State University of Granada (Grenada, Hiszpania) oraz Profesorem, UCAM, na Universidad Catolica De Murcia (Murcia, Hiszpania).

Badania dr Schwartz-Arad skupiają się na natychmiastowym wszczepianiu implantów dentystycznych, procedurach augmentacji kości na potrzeby wszczepiania implantów, wpływie palenia na powodzenie wszczepiania implantów oraz na wpływie lęku na proces rekonwalescencji pacjentów.

Dr Schwartz-Arad jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na specjalności Chirurgia Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej nominowanym przez Radę Naukową Izraelskiego Stowarzyszenia Dentystycznego. Jest również aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).

Jest autorką i współautorką artykułów na zaproszenie redakcji, opublikowała również dużą liczbę artykułów naukowych i streszczeń oraz zaprezentowała ponad 100 dokumentów na spotkaniach naukowych i międzynarodowych konferencjach akademickich w Izraelu, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Dr Schwartz-Arad otrzymała liczne wyróżnienia akademickie i zawodowe przyznane między innymi przez Izraelską Akademię Nauk i Izraelskie Stowarzyszenia Nowotworowe.

Dr Schwartz-Arad jest autorką i redaktorem książki "Ridge preservation & immediate impalntation" opublikowanej przez wydawnictwo Quintessence w 2012 roku. Jej najnowsza książka "Esthetics in Dentistry" została opublikowana w połowie 2016 r. przez wydawnictwo Quintessence.

Dr Schwartz-Arad jest właścicielem i starszym chirurgiem w Schwartz-Arad Day-Care Surgical Center (Ramat-Hasharon, Izrael) zajmującym się chirurgią szczękowo-twarzową, zaawansowaną implantologią, periodontologią i endodoncją. Jest założycielem i menadżerem Conflict & Dialogue (NPO) Study Club.

michalak maciej mim

Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studiów Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy.

Laureat ogólnopolskiej nagrody Nobel Studencki w branży medycznej i nauk o zdrowiu oraz nagrody Primus Inter Pares 2009. Autor i współautor 43 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Posiada dorobek naukowy punktowany indeksem Impact Factor 4,127 oraz 190 pkt MNiSW, wskaźnik Hirsha równy 2. Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci” pomysłodawca tłumaczenia oraz tłumacz książki „Handbook of Local Anesthesia” dla wydawnictwa Elsevier.
Zdobywca I miejsca w Konkursie Kół Naukowych na najlepszą pracę 48 Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2009 w dziedzinie farmakologii. Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz Indiach).

Prywatnie ojciec 2 córek (Amelii lat 3,5 i Hani lat 2), pasjonat sportu. Mistrz świata lekarzy skoku w dal oraz kilkukrotny wicemistrz świata lekarzy w biegu na 100 i 200 metrów. W wolnych chwilach uprawia lekkoatletykę, snowboard oraz skoki spadochronowe.

Prof. dr hab. Tomasz KonopkaTomasz Konopka - urodzony w 1964 roku w Ostrowie Wlkp. Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 i w tym też roku otrzymał pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał specjalizację z parodontologii i stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Wpływ leczenia chirurgicznego i farmakologicznego na aktywność neutrofilów w progresywnych zapaleniach przyzębia”. Od 1995 roku pracownik Katedry Periodontologii AM we Wrocławiu. W 1999 roku  w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego na pracy „ Rola cytokin, cząsteczek adhezyjnych, białek szoku termicznego oraz odpowiedzi autoodpornościowej w zapaleniach przyzębia”. Od 2014 zatrudniony również na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2009 roku profesor tytularny, od 2012 profesor zwyczajny.

Od 2001 Redaktor kwartalnika Dental and Medical Problems. Członek Rad naukowych następujących czasopism naukowych: “Journal of Stomatology” “Dental Forum”, “eDentico”, „Stomatologia estetyczna” oraz “Implantologia, Paradontologia, Osteologia” (Ukraina). Były Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu (2005-2008) i Przewodniczący Sekcji Periodontologii PTS (2000-2004). Od 2013 roku członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W dorobku naukowym posiada obecnie 305 opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka publikacji dotyczy następujących zagadnień: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine),  diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia,  leczenie periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej,  choroby błony śluzowej jamy ustnej- epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie. Promotor w 9 przewodach doktorskich zakończonych i 1 w toku, opiekun 14 specjalistów z zakresu periodontologii.

Zainteresowania pozanaukowe: proza iberoamerykańska i sport (czynnie narciarstwo, biernie- piłka nożna).

prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista otolaryngologii i chirurgii szczękowej.  Od 1995 roku Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Recenzent  licznych  prac doktorskich  i habilitacyjnych.  Autor  wielu  opinii  wniosków o nadanie tytułu profesora. Autor i współautor wielu prac naukowych oraz komunikatów zjazdowych przedstawionych na krajowych i zagranicznych konferencjach, zwłaszcza z zakresu traumatologii  szczękowo-twarzowej, chirurgicznego leczenia wad gnatycznych z wykorzystaniem piezochirurgii,  dystrakcji  oraz  modyfikacji  wzrostu  kości czaszki twarzowej u dzieci. W latach 2003 – 2005 wiceprzewodniczący i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W roku 2005 organizator  V kongresu ww. towarzystwa. Obecnie  członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii  oraz European Association for Cranio-Maxillofacial Sugery.

dr n. med. Rafał ZagalakW 1996r. uzyskał dyplom lekarza medycyny, a w 1999r. dyplom lekarza stomatologa na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Aktywnie współpracując z Katedrą i Kliniką Protetyki Stomatologicznej prowadził badania w zakresie biomechaniki implantologicznej, której uwieńczeniem była rozprawa doktorska. W 2004r. uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za działalność naukową. Jest autorem około 50 publikacji naukowych w zakresie implantologii stomatologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych: OSIS, EAO i PSI. W okresie 15-letniej współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pełnił funkcję dyrektora medycznego odpowiadając za działalność badawczo-rozwojową. Jest współautorem 4 polskich i europejskich patentów dotyczących aplikacji implantologicznych. Jest właścicielem prywatnej kliniki stomatologicznej Zagalak w Bydgoszczy.

maciejewska izabela min

Profesor dr hab. n. med. Izabela Maciejewska bezpośrednio po ukończeniu studiów związała się z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zdobyła tytuł specjalisty w zakresie stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej.

Od początku swojej kariery zawodowej Profesor Maciejewska rozwijała swoje zainteresowania badawczo-naukowe w zakresie odontogenezy pod kątem możliwości wykorzystania wiedzy dla potrzeb stomatologii regeneracyjnej. Pierwotnie badała wpływ endogennej suplementacji fluorkowej na rozwój zawiązka zęba w okresie wczesno rozwojowym, skupiła się na monitorowaniu roli białek niekolagenowych, szczególnie członków rodziny SIBLING, w formowaniu organicznej macierzy zębiny. Te zainteresowania sprawiły, iż Profesor Maciejewska jako jedyna Polka została w 2005 roku zaproszona przez przedstawicieli American Association for Dental Research do udziału w I inauguracyjnej Konferencji Gordon w zakresie badań nad białkami SIBLING. Nawiązana współpraca przyczyniła się do zaproszenia Profesor Maciejewskiej na dwuletnie stypendium naukowe do Baylor College of Dentistry, Baylor Health Centrum w Dallas, TX, USA, a następnie do Institute of Bioscience and Technology w Houston, TX, USA.

Od powrotu do kraju w 2009 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2013 pełni również funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uzyskaniu dwóch grantów MNiSW Profesor Izabela Maciejewska prowadziła badania naukowe w zakresie wykorzystania metod biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej do monitorowania kolejnych stadiów rozwoju komórek macierzystych izolowanych z miazgi oraz brodawki wierzchołkowej ludzkich zębów, włączając w to modyfikacje kodu genetycznego komórek w zakresie genów TWiST1 oraz ID1. Jednocześnie, po nawiązaniu współpracy z Instytutem Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Profesor Maciejewska prowadziła badania nad możliwościami stworzenia biomateriału wykorzystującego komórki macierzyste pochodzenia zębowego do regeneracji tkanek zęba jako alternatywa dla obecnie stosowanych materiałów do wypełnień.

Za wybitne osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Izabela Maciejewska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała też wiele nagród za referaty wygłoszone na międzynarodowych zjazdach International Association for Dental Research.

Profesor Izabela Maciejewska jest autorem ponad 80 publikacji opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych o tematyce stomatologicznej jak Journal of Dental Research, Journal of Dentistry, Archives of Oral Biology, European Journal of Oral Sciences, Stem Cells Research Reports & Review. W powyższych czasopismach Profesor Maciejewska pełni również rolę recenzenta i/lub członka Komitety Redakcyjnego.

Jose LopesAbsolwent stomatologii na ISCS-N. Dyplom magistra w dziedzinie periodontologii. Autor plakatów naukowych na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Diana RibeiroAbsolwentka Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie w Porto (FMDUP). Dyplom specjalisty w dziedzinie implantologii stomatologicznej uzyskany na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Doktorantka w dziedzinie medycyny i chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie w Porto. Autorka plakatów naukowych i prezentacji.

Nuno PereiraAbsolwent stomatologii na ISCS-N. Studia magisterskie w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie Nowojorskim z dwuletnią rezydenturą kliniczną (2001–2003). Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie stomatologii estetycznej w CEOSA (Madryt) – 2004 r. Od 2001 r. członek Akademii Osseointegracji – publikacje plakatów naukowych. Od 2003 r. członek Europejskiej Akademii Osseointegracji. Od 2003 r. wyłączna praktyka kliniczna w dziedzinie implantologii. Wykładowca na krajowych i zagranicznych kursach oraz konferencjach. W latach 2005–2007 wykładowca na studiach magisterskich z implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie w Chieti-Pescara.

Aleksandra Tarasek-GradońDoświadczony trener, specjalista i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem finansowym, konsultant i doradca finansowy dla firm, w przystępny sposób mówiący o nie zawsze prostych sprawach. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

Z wykształcenia jest analitykiem finansowym, przez wiele lat współpracowała jako wykładowca akademicki z uczelniami wyższymi. Zajmuje stanowiska managerskie w działach finansowych wielu firm, prowadziła wiele projektów inwestycyjnych, w tym także projektów dotowanych w ramach działań POIG.

Jest autorem wielu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach branżowych. Od 2008 roku doradza, prowadzi treningi, wykłady szkoleniowe i warsztaty. Wskazuje zależności, zasady i mechanizmy, które ułatwiają zrozumienie zjawisk finansowych w firmie. Przygotowuje modele analityczne i bazę dla wprowadzania rozwiązań controllingowych w firmach. Z jej wiedzy skorzystało wiele renomowanych firm oraz wielu menedżerów. Jest wykładowcą współpracującym ze Śląską Szkołą Biznesu i Administracji.

marek koennerByły nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację sędziowską i orzekał jako sędzia sądów cywilnych i gospodarczych w Gdańsku. Od 10 lat prowadzi własną Kancelarię, która doradza i reprezentuje głównie przedsiębiorców, w szczególności z branży medycznej. Prowadzi również szkolenia cieszące się ogromnym powodzeniem, których słuchaczami byli i są studenci kierunków medycznych, lekarze i lekarze dentyści oraz zarządzający podmiotami leczniczymi. Klientami Kancelarii są tak kliniki, jak i gabinety kilkuosobowe oraz sami lekarze i lekarze dentyści. W wielu klinikach i gabinetach zarządzający wciąż leczą zgodnie ze swoją specjalizacją. W ramach współpracy Kancelaria doradza w sytuacjach konfliktowych (w sporach z pacjentami czy NFZ), a także prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu. Misją Kancelarii jest wdrażanie w podmiotach leczniczych procedur ograniczających poziom ryzyka prawnego działalności kliniki czy gabinetu.

mikolaj budzynskiKonsultant i trener biznesu z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował dla znanych firm zagranicznych w obszarze konsultingu oraz dóbr konsumpcyjnych, a także dla wiodącej firmy polskiej zajmującej się badaniami marketingowymi. Przez ponad 10 lat pełnił stanowiska menedżerskie, dyrektora generalnego i członka zarządu. Specjalizuje się w tematyce marketingu: tworzenia i realizacji strategii marketingowych oraz zarządzania marketingiem i sprzedażą. Od kilku lat prowadzi projekty doradcze oraz zajęcia, m.in. dla lekarzy i właścicieli prywatnych instytucji z sektora usług medycznych. Jest wykładowcą marketingu w Pharmaceutical Business Management Diploma, prowadzonym przez PwC. Posiada akredytację konsultanta i trenera takich instytucji czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania) oraz Oldham & Morris (psychologia osobowości).

camilo leal min Dentysta i chirurg szczękowo twarzowy na Universidad El Bosque. Dyrektor oddziału chirurgii szczękowo- twarzowej w szpitalu Santa Fe - Bogota. MBA w Management Health Companies, INALDE .Universidad de la Sábana. Właściciel prywatnej praktyki specjalizującej się w implantach, periodontologii i chirurgii twarzowo szczękowej od 1999 r.

Dr Nestor PuertaDentysta na Universidad Autonoma de Manizales. Specjalista w periodontologii i osteointegracji na Universidad Cooperativa de Colombia. Prezydent Colombian Society of Periodontics (Eje Cafetero). Właściciel prywatnej praktyki specjalizujacej się w implantach, periodontologii i chirurgii twarzowo szczękowej.

Dr Guillermo GraciaDentysta i chirurg twarzowo-szczękowy na Universidad Nacional de Colombia. Członek Kolumbijskiego Towarzystwa Chirurgii Twarzowo Szczękowej. Wykładowca i kierownik podyplomowego programu chirurgii twarzowo szczękowej na Universidad Nacional de Colombia.

garzon julio min Dentysta na Universidad el Bosque. Podyplomowe studia periodontologiczno-protetyczne na Universidad CES Medellín – Colombia. Szkolenie implantologiczne na Loma Linda University, CA w USA. Dyplom w implantologii stomatologicznej i zarządzaniu tkankami miękkimi na UCLA and GIDE Institute.  Los Angeles, CA w USA.

dr Pierluigi Gallo del ValleDentysta na Universidad Metropolitana de Barranquilla. Periodontolog na Universidad Latinoamericana de México. Wykładowca periodontologicznych studiów podyplomowych na Universidad San Martín, Barranquilla. Właściciel prywatnej praktyki specjalizującej się w implantologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Iwona ChyrchelCertyfikowany coach (ICF) i trener z ponad 17-letnim doświadczeniem. Uczyła się od liderów wystąpień publicznych z USA i Niemiec. Specjalizacja: wystąpienia publiczne i autoprezentacja, komunikacja interpersonalna w praktyce biznesowej, leadership, zarządzanie zespołami, zarządzanie zmianą. Przeprowadziła ok. 1000 dni szkoleniowych oraz ponad 3000 godzin coachingu i doradztwa. 14 lat pracowała w TVP (na wizji) m.in. jako prezenterka programów typu talk-show oraz prowadząca własne, autorskie programy publicystyczne. Jest jednym z najbardziej uznanych w Polsce trenerów z obszaru wystąpień i autoprezentacji.

dr n. med. Andrzej Szwarczyński M ScSpecjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, współwłaściciel i kierownik praktyki implantologicznej ASKODENT w Poznaniu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu chirurgii szczękowej i implantologii w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwent Curriculum Implantologii i Master of Science In Oral Implantology na Uniwersytecie im. J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Uczestnik licznych kongresów i szkoleń. W ramach PSI jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego i odbieranie egzaminów praktycznych. Aktywny członek PSI, ICOI, DGOI, OSIS-EDI, EACMFS.

dr n. med. Agnieszka Laskus M ScStomatolog z dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w periodontologii i implantologii stomatologicznej.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a w 2001 r. obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce zdobyła w maju 2012 r. prestiżowy tytuł Master of Oral Implantology, będący uwieńczeniem podyplomowych studiów magisterskich z zakresu implantologii na Uniwersytecie Medycznym im. J. W. Goethego we Frankfurcie. Kształciła się również  na licznych szkoleniach i stażach, w tym na Uniwersytecie w Los Angeles, w Goteborgu i Bernie.

Jest autorem ponad 100 publikacji i wystąpień naukowych, w tym kilkunastu zagranicznych. Przez pięć lat prowadziła koło naukowe dla studentów stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, otrzymując za te działania Naukową Nagrodę Rektorską. Dziś aktywnie zajmuje się szkoleniem stomatologów z zakresu implantologii i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej.

Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się ze środowiskiem lekarskim. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i International Team of Implantology.

Dr n. med. Agnieszka Laskus od ponad 18 lat pracuje w Prywatnej Klinice Stomatologicznej Trio-Dent (NZOZ), której jest współzałożycielem i współtwórcą. W ramach działalności kliniki zainicjowała bezpłatną pomoc stomatologiczną podopiecznym domów samotnej matki w Warszawie, angażując się od 2005 roku w projekt Fundacji Świętego Mikołaja „Uśmiechnij się mamo!”.

Od 2012 roku jest jednym z założycieli i fundatorów Fundacji Dr Laskus, której celem jest edukacja i ochrona zdrowia jamy ustnej. Prywatnie pasją dr Agnieszki jest literatura współczesna, zwłaszcza poezja angielska i polska. Lubi muzykę klasyczną oraz malarstwo włoskie, hiszpańskie, francuskie i holenderskie. Uprawia Hatha-Yogę.

www.drlaskus.com 

Lic. hig. stom. Laura GrzegółkowskaAbsolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 3 w Warszawie, gdzie uzyskała z wyróżnieniem dyplom Higienistki Stomatologicznej w 2004 roku. W trakcie nauki rozpoczęła współpracę z Centrum Stomatologii i Implantologii Smile Center w Łomiankach oraz Kliniką Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii Impladent w Warszawie, gdzie u boku dr Dariusza Niesiobędzkiego zdobyła doświadczenie zawodowe zarówno z zakresu pracy higienistki, jak i asystentki implantologicznej.

W 2006 roku rozpoczęła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Higiena Stomatologiczna, które ukończyła w 2010 roku, broniąc pracę licencjacką na temat: „Rola higienistki stomatologicznej w zapobieganiu powikłań pozabiegowych w leczeniu implantologicznym”.

Wspólnie z dr Dariuszem Niesiobędzkim prowadzi kursy dla lekarzy i asystentek implantologicznych z zakresu przygotowania gabinetu do zabiegu oraz czynnej asysty podczas zabiegów implantologicznych.

Dr n. med. Karolina Mazurek

Dr n. med. Karolina Mazurek jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej zainteresowana estetycznymi uzupełnieniami ceramicznymi oraz materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów. Pracę doktorską zatytułowaną: „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek” obroniła w 2012 roku, będąc wykładowcą w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej WUM.
Zafascynowana pracą z ludźmi, jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu stomatologicznego, zajmującego się kompleksowym leczeniem pacjentów z wadami zgryzu i zaburzeniami pracy układu stomatognatycznego, jako ekspert w ceramicznych odbudowach estetycznych. Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
Profesjonalne umiejętności kliniczne zdobywa podczas licznych konferencji, warsztatów i szkoleń w kraju i za granicą, co sprawia, że w swojej pracy stosuje nowoczesne metody leczenia, zgodne ze światowymi standardami. Lubi dzielić się swoim doświadczeniem, a jej wykłady w połączeniu z obszernymi warsztatami, uzupełniają wiedzę stomatologów na poziomie zarówno podstawowym jak i zaawansowanym. Ceniona za indywidualne podejście do każdego pacjenta, entuzjastka pracy w powiększeniu i nowych technologii.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska od ponad 30 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas ponad 100 zjazdów, konferencji oraz sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej.

Rozprawa habilitacyjna n.t.: „Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia” podkreśla główne zainteresowania i trendy w kierunku interdyscyplinarnego leczenia pacjentów w przebiegu zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia. Jest współautorem podręczników i w monografiach na temat wielospecjalistycznego leczenia zapaleń przyzębia.

Prowadzi od 20 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznej i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii.

Obecnie jest  kierownikiem Zakładu Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw stomatologicznych.

Dr n. med. Konrad Walerzak

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (Oddział Stomatologiczny I-go Wydziału Lekarskiego 1991-1996). Członek Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie. Specjalista I stopnia z chirurgii stomatologicznej (1999), specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (2005),   absolwent wydziału ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2005), asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Doktorant w temacie złamań części twarzowej czaszki. Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne. Od kilku lat systematycznie poszerza swoje doświadczenia w zakresie implantologii, chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii ortognatycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu implantów zarówno w klasycznych, jak i złożonych, interdyscyplinarnych przypadkach klinicznych. Na co dzień pracuje z pacjentami dotkniętymi różnymi deformacjami twarzy. Jest właścicielem FACE-CLINIC Centrum Leczenia Wad Zgryzu – jednej z najbardziej nowoczesnych klinik stomatologicznych w Polsce.

Dr n. med. Michał Szałwiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1999 r. uzyskał dyplom lekarza stomatologa a w 2001 r. dyplom lekarza medycyny. Specjalista chirurgii szczękowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Zajmuje się implantologią stomatologiczną. W latach 2000-2011 pracował jako Asystent; Adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM, zaś w latach 2010-2011 pracował jako Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2001 r. pracuje jako Asystent; Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM a od 2001 r. także na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Współorganizator International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology Kraków w 2001 r. Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS. Od 2000 r. prowadzi prywantą praktykę stomatologiczną.