Dental Skills Institute

Dr. Eitan Mijiritsky ukończył w 1990 roku ukończył Szkołę Stomatologiczną Uniwersytetu w Tel-Awiwie, a w 1996 ukończył tam także studia podyplomowe z protetyki stomatologicznej. Był starszym wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Rehabilitacji Jamy Ustnej Uniwersytetu w Tel-Awiwie.

Dr. Mijiritsky jest Prezesem Israel Prosthodontics Society (IPS) oraz egzaminatorem podczas egzaminów z dziedziny stomatologii w Izraelskim Ministerstwie Zdrowia. Jest profesorem wizytujący na magisterskim kursie stomatologii cyfrowej na uniwersytetach w Varese i Pizie we Włoszech oraz na uniwersytetach w Murcji i Granadzie w Hiszpanii.

Dr. Mijiritsky jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Titu Maioresco w Bukareszcie (Rumunia) oraz członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society (DDS). Jest również współzałożycielem Izraelskiego Stowarzyszenia Implantologii Jamy Ustnej IAOI (stowarzyszony z ICOI) i Dyplomowanym w ICOI.

Jest członkiem rad redakcyjnych i redaktorem naczelnym International Journal of Oral Implantology and Clinical Research, Case studies in Dentistry oraz Journal of Oral Science and Rehabilitation i BMC Oral Health.

Dr. Mijiritsky jest aktywnym wykładowcą podczas wykładów i seminariów w kraju i za granicą. Prowadzi prywatną praktykę rehabilitacji i implantacji jamy ustnej (Mijiritsky Dental Eperts Centre) w Tel Awiwie w Izraelu. Jest autorem 55 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, związanych z implantologią, regeneracją kości, estetyką i protetyką.