Dental Skills Institute

Giuseppe LuongoDoktor Giuseppe Luongo uzyskał dyplom z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Neapolu w 1980 roku. W 1983 roku ukończył podyplomową specjalizację z odontostomatologii na Uniwersytecie w Rzymie, a pięć lat później podyplomową specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie w Neapolu.

W latach 1988–1995 uczęszczał wielokrotnie do kliniki Branemark w Göteborgu, gdzie, spotykając się z prof. Branemark, prof. Leckolm, prof. Friberg, prof. Jemt i innymi międzynarodowymi ekspertami klinicystami i badaczami, udoskonalił swoją wiedzę w zakresie leczenia implantologicznego.

W 1999 r. objął stanowisko adiunkta w Szkole Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Federico II w Neapolu.

Doktor Luongo jest autorem wielu artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, a także redaktorem sekcji zdrowia jamy ustnej kanału telewizyjnego SKY „Doctor Life”, współredaktorem sekcji cyfrowej dziennika BMC „Oral Health” i recenzentem wielu recenzowanych czasopism stomatologicznych. Jest redaktorem oraz autorem książki „Il Successo in Implantologia” pod redakcją Elsevier, a także autorem książki „Digital Implantology” pod redakcją Quintessence.

Jest członkiem Międzynarodowego Kolegium Stomatologii (ICD), członkiem i założycielem włoskiej Akademii Osseointegracji oraz członkiem i założycielem Digital Dentistry Society.
Jest również członkiem kilku włoskich i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych oraz autorem licznych publikacji głównie z dziedziny implantologii. W latach 2009-2011 sprawował stanowisko Prezesa Włoskiego Towarzystwa Osteointegracji (SIO), a w latach 2015-2017 Prezesa Digital Dentistry Society (DDS).

Doktor Giuseppe Luongo prowadzi prywatny gabinet w Rzymie. Jego głównym zainteresowaniem jest wewnątrz- i zewnątrzustna chirurgia rekonstrukcyjna oraz stosowanie implantów osteo-integrowanych.