Dental Skills Institute

Magdalena Sulewska

W 2007 roku ukończyłam studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku rozpoczęłam Dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Od 2008 roku jestem pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, obecnie pełnię w nim funkcję adiunkta. W latach 2009-2012 pełniłam funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK. W latach 2009-2014 byłam prezesem „Fundacji Nadzieja i Szansa” działającej na rzecz dzieci specjalnej troski, w tym również z zespołem Downa, co zaowocowało realizacją tez pracy doktorskiej. W 2012 roku obroniłam pracę doktorską pt.: „Stan jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa, a aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Cztery lata później, w 2016 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą m.in.: w Niemczech, Włoszech, Francji i UK. Jestem członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe oraz autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. Za osiągnięcia naukowe otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2017 i 2018. W 2020 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, European Federation of Periodontology, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Team for Implantology oraz certyfikowanym implantologiem (DGOI).