Dental Skills Institute

CronshawDr Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), M.Sc. Profesor zwyczajny Katedry Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki, Uniwersytet w Genui, Włochy. Dr Mark Cronshaw szkolił się w Guys Hospital w Londynie. W 1981 roku obronił dyplom z nauk biomedycznych, 1984 roku ukończył studia dentystyczne. Dr Cronshaw stosuje lasery w  codziennej praktyce klinicznej od 2005 roku i prowadzi intensywną prywatną praktykę lekarską w Cowes w Wielkiej Brytanii. Został mianowany profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Genui w 2014 r., prowadzi również wykłady ze stomatologii laserowej na całym świecie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Fellowship of the World Class Laser Institute. Jest bardzo aktywny jako trener i wykładowca w zakresie nauczania laseroterapii.

W 2012 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fellowship International Academy of Dento-Facial Esthetics. Dr Cronshaw jest członkiem panelu redakcyjnego czasopisma "Lasers in Medical Science" i jest członkiem zarządu Laser Education International.

Jest autorem licznych artykułów na temat zastosowań laserów w stomatologii klinicznej i jest aktywnie zaangażowany w dalsze badania. Jest również współautorem szeregu prac prezentowanych podczas Światowej Federacji Stomatologii Laserowej w Paryżu (2014) oraz na spotkaniu Euro-Perio w Londynie (2015). Jego badania poświęcone leczeniu periimplantitis zostały opublikowane w British Dental Journal.

Dr Cronshaw wraz z dr Al-Falaki i dr Stevenem Parkerem są autorami pracy na temat wspomaganego laserem leczenia przewlekłych chorób przyzębia u dorosłych.

Jego zainteresowania kliniczne obejmują fototerapię, stomatologię estetyczną, holistyczną opiekę stomatologiczną, stomatologię minimalnie inwazyjną oraz zastosowanie laseroterapii jako uzupełnienia regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii. Dr Cronshaw aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych nad interakcją tkanki laserowej w odniesieniu do fototerapii klinicznej.