Dental Skills Institute

dr n. med. Andrzej Szwarczyński M ScSpecjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, współwłaściciel i kierownik praktyki implantologicznej ASKODENT w Poznaniu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu chirurgii szczękowej i implantologii w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwent Curriculum Implantologii i Master of Science In Oral Implantology na Uniwersytecie im. J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Uczestnik licznych kongresów i szkoleń. W ramach PSI jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego i odbieranie egzaminów praktycznych. Aktywny członek PSI, ICOI, DGOI, OSIS-EDI, EACMFS.