Dental Skills Institute

Dr n. med. Karolina Mazurek

Dr n. med. Karolina Mazurek jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej zainteresowana estetycznymi uzupełnieniami ceramicznymi oraz materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów. Pracę doktorską zatytułowaną: „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek” obroniła w 2012 roku, będąc wykładowcą w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej WUM.
Zafascynowana pracą z ludźmi, jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu stomatologicznego, zajmującego się kompleksowym leczeniem pacjentów z wadami zgryzu i zaburzeniami pracy układu stomatognatycznego, jako ekspert w ceramicznych odbudowach estetycznych. Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
Profesjonalne umiejętności kliniczne zdobywa podczas licznych konferencji, warsztatów i szkoleń w kraju i za granicą, co sprawia, że w swojej pracy stosuje nowoczesne metody leczenia, zgodne ze światowymi standardami. Lubi dzielić się swoim doświadczeniem, a jej wykłady w połączeniu z obszernymi warsztatami, uzupełniają wiedzę stomatologów na poziomie zarówno podstawowym jak i zaawansowanym. Ceniona za indywidualne podejście do każdego pacjenta, entuzjastka pracy w powiększeniu i nowych technologii.