Dental Skills Institute

Dr n. med. Karolina Mazurek

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2012 r. w Katedrze Protetyki Stomatologicznej obroniła pracę doktorską pt. „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego licówek ceramicznych z tkankami twardymi zęba”. Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej na SGH w Warszawie. Od 2008 r. związana zawodowo z Katedrą Protetyki Stomatologicznej IS WUM. Autorka licznych prac i artykułów naukowych.