Dental Skills Institute

PoliDr Riccardo Poli studiował stomatologię (DDS) na Wydziale Lekarskim i Chirurgicznym Uniwersytetu w Turynie we Włoszech. Studia ukończył w 1993 r. Od 1995 roku prowadzi prywatną praktykę w Turynie we Włoszech. Specjalizuje się głównie w Endodoncji, Protetyce, Chirurgii Jamy Ustnej i Stomatologii Laserowej. Od 1990 r. uczestniczył w wielu kursach uniwersyteckich (Endodoncja, Periodontologia, Hipnoza Medyczna, Świadoma Sedacja, Leczenie Stomatologiczne, Implantologia, Protetyka, BLS, BLSD, PBLSD, ALS, Stomatologia laserowa). W 2006 uzyskał tytuł Magistra NLP, a w latach 2013-2014 tytuł MSc w stomatologii laserowej (Uniwersytet w Genui, Włochy). Od 2015 jest członkiem Wydziału Medycyny w Genui we Włoszech (Katedra Nauk Chirurgicznych i Diagnostyki Zintegrowanej). Jest profesorem w dziedzinie stomatologii laserowej (International Master in Laser Dentistry) na Uniwersytecie w Genui we Włoszech.
W 2016 został Magistrem w dziedzinie stomatologii prawniczej i sądowej (Uniwersytet Guglielmo w Rzymie, Włochy) oraz prelegentem na uniwersytecie w Turynie.
Publikował w wielu włoskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. W 2017 r. był autorem rozdziału "Laserowa stomatologia zachowawcza - twarda tkanka: usuwanie próchnicy i przygotowanie zębów" w podręczniku "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer). Jest prelegentem na kursach krajowych i międzynarodowych, a także recenzentem czasopism stomatologicznych na całym świecie.