Dental Skills Institute

dr rino burkhardtUkończył Uniwersytet w Zurychu, gdzie otrzymał doktorat na Wydziale Lekarskim. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie periodontologii EPP (Europejska Federacja Periodontologii). Otrzymał tytuł magistra na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bernie (MAS w periodontologii).

Od 1996 roku prowadzi prywatną klinikę w Zurychu, której działalność skupia się na periodontologii i implantologii. Ponadto, jest honorowym profesorem na Uniwersytecie w Hong Kongu i starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Zurychu. Jest aktywnym członkiem Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologii (SSP), Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), Europejskiego Stowarzyszenia Osseointegracji (EOA) oraz członkiem zarządu Szwajcarskiego Stowarzyszenia Implantologii (SGI).