Dental Skills Institute

PelekanosDr. Stavros Pelekanos uzyskał tytuł lekarza stomatologa (DDS) na Uniwersytecie w Atenach w Grecji w 1991 roku. W 1993 roku obronił pracę doktorską z zakresu protetyki na Uniwersytecie we Freiburgu (promotor prof. dr J. R. Strub) i uzyskał tytuł Dr. med. dent. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego Dr. Pelekanos otworzył w Atenach prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce, implantologii i stomatologii estetycznej.          

W 2002 roku został pełnoetatowym wykładowcą na Oddziale Protetyki Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Atenach w Grecji, a w 2012 roku został mianowany profesorem uczelnianym tego wydziału. Od 2013 roku jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED). Dr. Pelekanos jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak Międzynarodowe Kolegium Protetyków (International College of Prosthodontics - ICP), Europejskie Stowarzyszenie Protetyczne (European Prosthodontic Association – EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Należy do zespołu gIDE Institute (Global Institute of Dental Education, Los Angeles, Kalifornia) oraz Dental Tribune (medyczne kursy zawodowe - CME courses) i prowadzi na arenie międzynarodowej wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i odtwórczej.

W latach 2008 i 2011 Dr. Pelekanos został wyróżniony przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej, odpowiednio drugą i pierwszą nagrodą za osiągnięcia naukowe podczas kongresów Akademii w Madrycie (Hiszpania) oraz w Istambule (Turcja). Dr. Pelekanos ma na swoim koncie ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach, a także kilka rozdziałów naukowych w książkach.