Dental Skills Institute

ParkerDr. Steven Parker studiował stomatologię w College Hospital Medical School na Uniwersytecie w Londynie i ukończył ją w 1974 roku. Prowadził prywatną praktykę w Harrogate w Wielkiej Brytanii od 1976 do 2017 roku i jest profesorem stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Dr Parker stosuje lasery w stomatologii klinicznej od 1990 roku. Jest ściśle zaangażowany w edukację w zakresie stosowania laserów w stomatologii. Pełnił funkcję prezesa Akademii Stomatologii Laserowej w latach 2005-2006.

W 2010 r. został mianowany profesorem na Wydziałem Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki na Uniwersytecie w Genui. Jest międzynarodowym koordynatorem i kierownikiem wydziału programu studiów magisterskich (Poziom II) w stomatologii laserowej na Uniwersytecie w Genui.

W 2017 roku był redaktorem naczelnym i współautorem podręcznika "Lasery w stomatologii - aktualne koncepcje" (Pub. Springer.). Przyczynił się do powstania i jest autorem rozdziałów do książki "Atlas terapii laserowej - Stan techniki", wyd. Benedicenti A, Benedicenti S.
Dr Parker jest również autorem rozdziałów poświęconych aspektom wykorzystania laserów w stomatologii w kilku podręcznikach i platformach multimedialnych. Ponadto opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów na temat stosowania laserów w stomatologii, w tym serii "Zastosowanie laserów w stomatologii" (British Dental Journal) w 2007 roku, która została później opublikowana jako podręcznik.

Był konsultantem stomatologicznym brytyjskiej Agencji ds. Zdrowia Medycznego (Brytyjski Departament Zdrowia) w publikacji z 2008 r. (zaktualizowanej w roku 2015) "Poradnik na temat bezpiecznego korzystania z laserów, systemów intensywnego światła i diod LED w stomatologii medycznej i praktykach estetycznych".
Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Journal of Lasers in Medical Science. Ponadto jest recenzentem wielu czasopism stomatologicznych na całym świecie.