Dental Skills Institute

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzyletnich studiów podyplomowych MOI na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie - przeprowadzenie własnych badań, napisanie i obrona pracy naukowej pozwoliły mu sięgnąć po tytuł Master of Science in Oral Implantology. Współzałożyciel elitarnego stowarzyszenia Implant Masters Poland, a także współtwórca i redaktor naczelny jednego z pierwszych na świecie, a pierwszego w historii polskiej stomatologii, magazynu dotyczącego tzw. stomatologii cyfrowej – „International Magazine of Digital Dentistry CAD/CAM”. Wykładowca i autor wielu publikacji w kraju i za granicą, uczestnik ponad 120 kursów i szkoleń, w tym m.in. w Bostonie, Seatle, Madrycie, Mediolanie, Manhaim. Aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Obecnie uczestniczy w procesie tworzenia nowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland, którego celem nadrzędnym jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe.