Dental Skills Institute

Prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD

Ukończył stomatologię. Specjalizuje się w ortodoncji. Aktywny członek i wiceprezes Włoskiego Towarzystwa Periodontologii (SIdP 2016-17) oraz Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), pełnoprawny członek Brytyjskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (Baad) i ITI Fellow.

Członek Rady Redakcyjnej Int J Dent Res Perio; ad hoc Recenzent: J Dent Res, J Periodontol, J Clin Periodontol, Clin Oral IMPL Res, Int J Dent, Quintessence Interational. Autor kilku publikacji skoncentrowanych na periodontologii i implantologii.

Laureat kilku nagród za badania dotyczące periodontologii i implantologii, wśród których można wymienić: International Quintessence Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman (SIdP 1996 -2010), Clinical Research Award EAO (Glasgow 2010) e Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP Los Angeles 2012), Align Research Award (California 2013).

Profesor wizytujący na University of Michigan, MI, USA.

Profesor Periodontologii na Wydziale Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych Uniwersytetu w Mediolanie.

Fundacja IRCCS Ca 'Granda Poliklinika Mediolan, Włochy.