Dental Skills Institute

prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista otolaryngologii i chirurgii szczękowej.  Od 1995 roku Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Recenzent  licznych  prac doktorskich  i habilitacyjnych.  Autor  wielu  opinii  wniosków o nadanie tytułu profesora. Autor i współautor wielu prac naukowych oraz komunikatów zjazdowych przedstawionych na krajowych i zagranicznych konferencjach, zwłaszcza z zakresu traumatologii  szczękowo-twarzowej, chirurgicznego leczenia wad gnatycznych z wykorzystaniem piezochirurgii,  dystrakcji  oraz  modyfikacji  wzrostu  kości czaszki twarzowej u dzieci. W latach 2003 – 2005 wiceprzewodniczący i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W roku 2005 organizator  V kongresu ww. towarzystwa. Obecnie  członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii  oraz European Association for Cranio-Maxillofacial Sugery.