Dental Skills Institute

prof N Gutknecht minStudiował medycynę i stomatologię na uniwersytetach w Bochum, Florencji i Aachen. Od 1990 roku jest pracownikiem naukowo-badawczym w szpitalu klinicznym przy Uniwersytecie RWTH w Aachen. Prowadził badania naukowe w dziedzinie laseroterapii stomatologicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim UCSF w San Francisco, USA, gdzie otrzymał tytuł magistra z zakresu zastosowania laserów Nd: YAG w stomatologii.

W 1993 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie RWTH w Aachen, a w 1998 roku, po uzyskaniu habilitacji, otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Stomatologii Operacyjnej na Wydziale Medyczno-Stomatologicznym Uniwersytetu w Aachen.