Dental Skills Institute

BenedicentiProfesor Stefano Benedicenti jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji na Uniwersytecie w Genui (Włochy). Jest dziekanem Wydziału Laserowego Uniwersytetu w Genui. Ponadto jest przewodniczącym European Master Course w dziedzinie "Stomatologii laserowej". Jest założycielem IAHT (International Academy of High Tech). Profesor Benedicenti jest również autorem i współautorem 80 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzech książek z zakresu stomatologii laserowej.