Dental Skills Institute

Ingrid Rozylo KalinowskaProf. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Odbyła 6 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Jordania, Wielka Brytania). Jest wykładowcą i organizatorem licznych kursów, w tym CMKP i o zasięgu europejskim. Wypromowała 13 doktorów nauk medycznych i jest promotorem 5 przewodów doktorskich w toku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także dla studentów polskich kierunków elektroradiologia i higiena stomatologiczna.

Jest autorką i współautorką podręczników: „Imaging of Temporomandibular Joint” (Ed. Springer, 2018), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (2017), „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012 i 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) i „Radiologia Stomatologiczna” (2007), 2 słowników stomatologicznych angielsko-polskich (2016 i 1999) jak też rozdziałów w 4 podręcznikach, w tym „Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego” (2017). Jest też współautorką „Praktycznego słownika stomatologicznego" (Wyd. Czelej, 2016) oraz przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego.

Jest Prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest vice-Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest kolejną kadencję Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Była Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Jest Sekretarzem Oddziału Terenowego w Lublinie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Jest Opiekunem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. W latach 2014-2018 była członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji.

Jest redaktorem naczelnym „Journal of Stomatology”, a także członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. „Dentomaxillofacial Radiology”) i krajowym, jak też recenzentem wielu czasopism krajowych i zagranicznych.