Dental Skills Institute

Prof. zw. dr hab. Wiesław Hędzelek

Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Sekcji Protetyki PTS w latach 1998-2006. Past Prezydent Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2004-2005. Jest redaktorem naczelnym Kwintesencja dla lekarzy stomatologów, członek Rady Naukowej czasopisma Protetyka Stomatologiczna a także Reviewer w The International Journal of Prosthodontics. Blisko 2,5 roku pracował jako senior lecturer  w Ile-Ife Dental School w Nigerii. Prowadził wykłady w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem rozdziałów w podręcznikach oraz prac badawczych dotyczących różnych aspektów leczenia protetycznego, publikowanych w różnych polskich i zagranicznych czasopismach. Ostatnio koncentruje się na badaniach związanych z implantoprotetyką, prowadząc tego rodzaju rehabilitację pacjentów od blisko 20 lat Jest promotorem 10 dysertacji doktorskich. Przez cały okres zawodowy prowadzi leczenie pacjentów, aktualnie w Centrum Stomatologii Candeo. Jest laureatem nagród Rektora i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zainteresowania pozazawodowe to literatura, teatr, rekreacja sportowa i dalekie podróże.