Dental Skills Institute

Program FACE 2 FACE oferuje możliwość intensywnego, indywidualnego szkolenia prowadzonego przez najlepszych w Polsce lekarzy stomatologów, wieloletnich praktyków, doświadczonych i uznanych wykładowców.

Uczestnik aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu kontaktuje się z Biurem DSI wskazując dziedzinę, nazwisko eksperta, z którym chciałby pracować oraz wybiera jeden z podanych tematów. Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie. Istnieje możliwośc udziału z własnymi pacjantami (nie dotyczy szkoleń odbywających się w Izraelu).

Podczas szkolenia uczestnik poznaje warsztat pracy wybranego eksperta, spędzając z nim dzień zabiegowy, zapoznaje się ze stosowanymi przez niego technikami i procedurami medycznymi, asystuje przy przeprowadzanych zabiegach, przygląda się organizacji pracy jednej z wiodących klinik stomatologicznych i konsultuje swoje wątpliwości bezpośrednio z ekspertem.

Program obejmuje następujące dziedziny: chirurgia periodontologiczno-implantologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia.


Dr Devorah Schwartz AradDevorah Schwartz Arad

3-dniowy ekskluzywny program szkoleniowy w Schwartz-Arad Surgical Centre w Tel Aviv (Izrael), prowadzony osobiście przez światowej klasy specjalistkę w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, Dr Devorah Schwartz-Arad.

Tematy zajęć:

 • Przeszczep autologiczny bloków kostnych (onlay).
 • Sterowana regeneracja kości (różne techniki).
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej.
 • Podniesienie dna zatoki przynosowej.
 • Implantacja.
 • Ekstrakcja (w tym zębów zatrzymanych).

Szkolenie będzie zawierać następujące elementy:

 • Kompleksowe leczenie chirurgiczne.
 • Dyskusja i odprawa przed zabiegiem.
 • Obserwowanie zabiegów.
 • Podsumowanie, wyjaśnienia i wytyczne na koniec leczenia.

Szkolenie odbywa w ciągu tygodnia, zawsze od poniedziałku do środy. Terminy ustalane są indywidualnie.

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych opcji  (za dodatkową opłatą):

 1. Transfery z / na lotnisko (w Izraelu).
 2. Rezerwacja hotelu (zwykle Dan Panorama Tel Aviv przy plaży).
 3. Wycieczka do Jerozolimy i/lub nad Morze Martwe.

Napisz do nas, aby poznać cenę szkolenia.


Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna


Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska (Szczecin)Elżbieta Dembowska

Tematy zajęć:

1. Implantologia w aspekcie zagadnień periodontologicznych (min. 2 zabiegi).

 • Odmienności morfologiczne i możliwości odbudowy protetycznej u pacjenta z periodontolizą
 • Skutki procesu osteolizy wyrostka, analiza obrazu RTG: OPM, TC
 • Możliwości i ograniczenia implantacji u osób z rozpoznanym zapaleniem przyzębia.
 • Leczenie zapaleń przyzębia i planowanie zabiegu implantologicznego.
 • Procedury implantologiczne u pacjentów z rozpoznanym zaawansowanym zapaleniem przyzębia
 • Podstawowe procedury implantologiczne i augmentacyjne a ubytki śródkostne przyzębia.
 • Planowanie i wizualizacja odbudowy protetycznej- zgoda pacjenta.
 • Rokowania i prognozy, utrzymania wszczepów, rola leczenia podtrzymującego-procedury
 • Periimplantitis różnice i podobieństwa z periodontitis, metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego (lasery diodowe lub erbowy).

2. Implantologia w aspekcie chirurgii śluzówkowo dziąsłowej i estetyki tkanek miękkich.

 • Morfologia tkanek miękkich i fenotyp dziąsła- ocena przed zabiegiem (USG – demonstracja Pirop’u)
 • Jednoetapowa plastyka tkanek miękkich wraz z wprowadzeniem wszczepu
 • Plastyka tkanek na etapie wprowadzania śrub zabliźniających
 • Kształtowanie profilu wyłaniania odbudowy protetycznej tymczasowym łącznikiem, modyfikowanym na kolejnych wizytach
 • Możliwości uzyskania idealnej konfiguracji tkanek miękkich wokół implantów- oszacowanie warunków morfologicznych na poziomie wszczepu.
 • Zastosowanie wolnego przeszczepu dziąsłowego FGG, podnabłonkowego przeszczepu łącznotkankowego sCTG, mucograftu i innych membran oraz preparatów PRP i PRF (w zależności od przypadków klinicznych).
 • Przedstawienie technik różnych zabiegów przygotowanych dla Państwa w dniu szkolenia- w zależności od przypadków klinicznych (min. 2 zabiegi).

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


M. Sc. Dr n. med. Agnieszka Laskus (Warszawa)Agnieszka Laskus

Tematy zajęć:

 1. Zarządzanie tkankami (chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa) przy zębach objętych chorobą przyzębia oraz przy implantach w zależności od współistniejących warunków anatomicznych.    
 2. Pozyskiwanie i zastosowanie kości własnej, A-PRF i komórek macierzystych w chirurgii implantologicznej i periodontologicznej.    
 3. Chirurgiczne opcje leczenia periimplantitis i periodontitis w oparciu o rodzaje ubytków wokół implantów i zębów własnych pacjenta.   

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


Implantologia


M. Sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki (Warszawa)Dariusz Niesiobędzki

Tematy zajęć:

 1. Różne sposoby augmentacji zębodołu przed planowaną implantacją.    
 2. Atraumatyczna ekstrakcja z zastosowaniem Benex i natychmiastowa implantacja.    
 3. Implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem tymczasową nadbudową protetyczną na implancie.    
 4. Różne metody augmentacji kości w odcinku przednim.
 5. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczasową implantacją.    
 6. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczasową implantacją.    
 7. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego (jednoczasowa augmentacja pionowa i pozioma przy dużych zanikach kostnych).
 8. Metody regeneracyjne z wykorzystaniem PRP.
 9. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z jednoczasową implantacją.    
 10. Natychmiastowe obciążenie 4 lub więcej implantów protezą overdenture z zastosowaniem różnych typów zamków (Locator, Equator, zamki kulowe).

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN


M. Sc. Dr n. med. Andrzej Szwarczyński (Poznań)Andrzej Szwarczyński

Tematy zajęć:

 1. Podniesienie zatoki lub alternatywa w postaci krótkich implantów.
 2. Regeneracja kości - zastosowanie kości własnej i/lub materiałów kościozastępczych w zależności od wskazań.
 3. Implantacje natychmiastowe.

Koszt udziału w 1 dniu szkolenia: 6900 PLN