Idź do góry

Curriculum Implantologiczne

Curriculum Implantologiczne edycja 41

Termin szkolenia:

4.09.2024 r. – 7.12.2024 r.

Cena:

37 500 zł

Punkty edukacyjne:

98

Ilość miejsc:

14

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem praktyki implantologicznej?

Oczekujesz szkolenia, które da Ci pewność w pracy z pacjentem implantologicznym i rzetelnie przygotuje do zawodu implantologa? Chcesz wszczepić swój pierwszy implant pod okiem wybitnych ekspertów?

 

Jeśli tak – cykl Curriculum jest dla Ciebie!

Curriculum Implantologiczne DSI z certyfikacją DGOI składa się z dziewięciu jedno- i dwudniowych intensywnych szkoleń, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin różnorodnych warsztatów oraz 4 pełne dni zabiegowe. Absolwenci cyklu są kompleksowo przygotowani do pracy z pacjentami implantologicznymi.

Całość kończy się obowiązkowym egzaminem dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI.

Egzamin końcowy składa się z 3 części – zadania domowego polegającego na wykonaniu planu leczenia oraz opisu zabiegu implantologicznego, testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań – odbywającego się na ostatnim zjeździe, a także indywidualnego egzaminu ustnego odbywającego się przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzi Ekspert DSI (lekarz prowadzący szkolenia w Curriculum) oraz przedstawiciel zespołu DSI.

 

Jakie umiejętności zdobędziesz podczas cyklu szkoleń z podstaw implantologii?

Niezależnie od tego czy Twoja przygoda z implantologią dopiero się zaczyna, czy też masz już kilkuletnie doświadczenie – jesteśmy przekonani, że cykl szkoleń z implantologii wchodzący w zakres Curriculum rozszerzy Twoje horyzonty i pomoże Ci zdobyć oraz opanować do perfekcji zupełnie nowe umiejętności.

Podczas rozszerzonego kursu z implantologii będziesz brać udział nie tylko w zajęciach, podczas których dowiesz się dlaczego tak istotna jest pogłębiona analiza anatomiczna, ale też m.in.:

 • nauczysz się jak prawidłowo przygotować gabinet do zabiegu implantologicznego,
 • poznasz najnowocześniejsze techniki zabiegowe,
 • przygotujesz się do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych,
 • wykonasz korony tymczasowe na implantach i będziesz ćwiczyć dobór łączników protetycznych,
 • weźmiesz udział w zabiegach prowadzonych pod czujnym okiem doktora nauk medycznych,
 • dowiesz się, jakie procedury dodatkowe warto jest wykorzystać podczas zabiegu.

 

Wybitna kadra i kompleksowy program – dlaczego warto wybrać szkolenia z implantologii w DSI?

Chcesz poszerzyć ofertę swojego gabinetu stomatologicznego? Zainwestować w siebie i zdobyć zupełnie nowe i cenne umiejętności? W takim razie kurs z implantologii Curriculum Implantologiczne w Dental Skills Institute w Warszawie jest dokładnie tym, czego szukasz. Nasza kadra wykładowców ma wieloletnie doświadczenie, a wśród niej znajdziesz cieszących się uznaniem, wybitnych profesjonalistów posiadających rozległą wiedzę interdyscyplinarną. Oferujemy też kompleksowe programy nauki, dzięki którym nasze szkolenia z implantologii cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, a opinie absolwentów są najlepszą wizytówką i świadectwem jakości DSI.

Zapisując się na szkolenie implantologiczne w DSI, możesz skorzystać z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, Krajowego Funduszu Szkoleniowego bądź też opłacić kurs za pomocą Pożyczki na kształcenie, a więc nieoprocentowanej pomocy zwrotnej dla osób pełnoletnich zamieszkujących w Polsce, które pragną rozwijać swoje umiejętności oraz kompetencje.

Szkolenia z cyklu:

Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Data

Data lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki M. Sc.
dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska

Data DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data 2850 PLN

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego, od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu, a na zasadach zachowania sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

 

Program szkolenia:

1. Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
2. Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
3. Przygotowanie zespołu implantologicznego.
4. Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
5. Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
6. Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
7. Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
9. Argumenty, jakie należy stosować aby przekonać pacjenta do zabiegu.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

1. Pełne przygotowanie gabinetu do zabiegu implantologicznego z zachowaniem łańcucha sterylności – zajęcia w gabinecie.
2. Przygotowanie personelu i pacjenta do zabiegu – zajęcia w gabinecie.
3. Omówienie i zapoznanie z instrumentarium implantologicznym – zajęcia w gabinecie.

 

Czas trwania: 1 dzień

Anatomia dla implantologów

Data

Data dr n. med. Iulian Komarnitki

Data Centrum Edukacji Medycznej CEM Mera Park Wawer Piętro 3, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa dojazd

Data 3450 PLN

Podczas szkolenia uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Pogłębiona analiza anatomiczna i wiedza z tego obszaru pomogą precyzyjnie i bezpiecznie wykonywać procedury chirurgiczne oraz wyeliminować wiele przyczyn ewentualnych powikłań związanych z implantacjami.

 

Program szkolenia:

 1. Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
 2. Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle zatoki.
 3. Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
 4. Ostrogi zatoki.
 5. Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną krwawień.
 6. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych.
  Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 7. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych. Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 8. Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
 9. Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
 10. Podniebienie miękkie i twarde.
 11. Przebieg naczyń i nerwów.
 12. Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór przysieczny.

 

Część praktyczna

 1. Twardość kości a budowa implantu – zajęcia na fantomach.
 2. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych- zajęcia na kadawerach.
 3. Budowa, unaczynienie i unerwienie zatoki szczękowej – zajęcia na kadawerach.
 4. Miejsca pobrań materiałów kostnych – zajęcia na kadawerach.
 5. Pokaz procedur implantacyjnych i okołoimplantacyjnych – zajęcia na kadawerach.

 

Czas trwania: 1 dzień

Podstawy implantologii

Data

Data

Data dr n. med. Rafał Zagalak

Data DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data 4550 PLN

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie rozbudowanej części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych oraz zapoznają się w praktyce z instrumentarium i sprzętem.

 

Program szkolenia:

 

 1. Zjawisko osteointegracji a gojenie kostne – mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
 2. Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku kostnego.
 3. Budowa implantów, wymagania materiałowe, problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
 4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
 5. Metody badań pacjenta.
 6. Planowanie leczenia – od protetyki do chirurgii.
 7. Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody na zabieg.
 8. Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
 9. Omówienie głównych zestawów instrumentarium implantologicznego MIS.
 10. Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych typów implantów.
 11. Instrumentarium chirurgiczne – zasady doboru i warunki stosowania.
 12. Instrumentarium implantologiczne – rekomendowane procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
 13. Materiały szewne i wspomagające gojenie.
 14. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – premedykacja, znieczulenie.
 15. Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji i odsłonięcia implantów.
 16. Opieka pozabiegowa.
 17. Omówienie powikłań leczenia implantologicznego oraz metod postępowania.
 18. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 19. Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu implanto-protetycznym.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 

 

 1. Zajęcia praktyczne – zapoznanie z instrumentarium poszczególnych systemów MIS.
 2. Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach zwierzęcych.
 3. Implantacja na modelach w różnych typach braków zębowych.
 4. Pokaz narzędzi chirurgicznych i zestawów implantologicznych oraz sprzętu i ich praktyczne wykorzystanie w ćwiczeniach implantacji.

 

Czas trwania: 2 dni

Planowanie leczenia implantologicznego

Data

Data

Data dr n. med. Cezary Langot

Data DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data 4550 PLN

Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń, przygotowują się do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych. Znaczną część szkolenia stanowi omówienie cyfrowych technik, obecnie wykorzystywanych w gabinecie. Uczestnicy będą mogli rozpoznać różnice pomiędzy techniką wszczepiania implantu z użyciem szablonu chirurgicznego i bez niego.

 

Program szkolenia:

1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.
2. Diagnostyka radiologiczna.
3. Podstawy tomografii stożkowej.
4. Obsługa oprogramowania do aparatów CBCT.
5. Analiza modeli orientacyjnych.
6. Symulacja planowanego uzupełnienia protetycznego.
7. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia implantoprotetycznego.
8. Techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia.
9. Sposoby wykonywania szablonów chirurgicznych.
10. Planowanie leczenia na podstawie informacji uzyskanych z badania i analizy modeli.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY I KONSULTACJE

 

1. Praca z systemem planowania cyfrowego (MIS MGuide).
2. Analiza przypadków i planowanie leczenie implantoprotetycznego przy użyciu MSoft.
3. Wszczepianie implantów w modele fantomowe przy pomocy szablonów chirurgicznych i kaset MGuide.

 

Czas trwania: 2 dni

Protetyka na implantach

Data

Data

Data dr n. med. Cezary Langot

Data DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data 4550 PLN

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę protetyki na implantach. Podczas rozbudowanej części warsztatowej uczestnicy wykonują korony tymczasowe na implantach, pobierają wycisk roboczy na łyżce otwartej i zamkniętej, ćwiczą dobór łączników protetycznych oraz montaż zatrzasków w protezach overdentures.
Uczestnicy pracują w oparciu o system implantologiczny MIS.

 

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do leczenia protetycznego opartego na implantach.
2. Zdeterminowane protetycznie planowanie leczenia implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szablonów chirurgicznych.
3. Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.
4. Materiały stosowane w protetyce na implantach.
5. Współpraca zespołu lekarz – technik dentystyczny.
6. Protokół postępowania protetycznego w przebiegu leczenia implantologicznego.
7. Prezentacja komponentów protetycznych.
8. Uzupełnienia tymczasowe – różne opcje, materiały, techniki wykonywania.
9. Wyciski w implantoprotetyce.
10. Ruchome i stałe uzupełnienia implantoprotetyczne.

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 

1. Zapoznanie się z elementami protetycznymi i ich zastosowaniem.
2. Pobieranie wycisków łyżką otwartą i zamkniętą.
3. Wykonywanie koron tymczasowych na implantach MIS Seven i MIS C1 – zajęcia na fantomach.
4. Protezy overdentures – mocowanie locatorów i eqatorów – zajęcia na fantomach / pokaz.

 

Czas trwania: 2 dni

Praktyczne aspekty implantacji – zabiegi

Data

Data

Data dr n. med. Konrad Walerzak

Data Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa dojazd

Data 4850 PLN

Program szkolenia:

1. W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 14 zabiegów implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny udział.

2. Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich oraz efekty po zabiegu.

3. Implantacje przeprowadzają uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem i ze stałymi wskazówkami dr n. med. Konrada Walerzaka.

 

Każdy zabieg jest również transmitowany na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.

 

Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

 

Czas trwania: 2 dni

Augmentacja kości i Sinus Lift – warsztat i zabiegi

Data

Data

Data lek. med. Piotr Cichoń, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

Data 1. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd
2. Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe dojazd

Data 4850 PLN

Podczas pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy ćwiczą metody augmentacji kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych. W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. (Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak dokładamy wszelkich starań w takim doborze pacjentów, aby zaprezentować możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur).

 

 

Program szkolenia:

Dzień 1:

 

 1. Metody augmentacji kości.
 2. Dostęp do zatoki.
 3. Sinus Lift otwarty i zamknięty.
 4. Wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi typami biomateriałów.
 5. Przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 

 1. Ćwiczenia na modelach fantomowych: sinus lift metodą otwartą i zamkniętą.
 2. Video z zabiegu – sinus lift metodą zamkniętą.
 3. Wypełnianie ubytków kostnych i defektów biomateriałami, przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.

 

Dzień 2:

 

ZABIEGI W KLINICE

 

 1. Zabiegi augmentacji kości z wykorzystaniem biomateriałów i membran.
 2. Zabiegi Sinus Lift metodą otwartą i/lub zamkniętą.
 3. Zabiegi implantacji.

 

Każdy zabieg jest również transmitowany na żywo do sali szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.

 

Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

 

Czas trwania: 2 dni

Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi

Data

Data lek. dent. Bartosz Mulawa

Data Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe dojazd

Data 3600 PLN

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest kontynuacja praktyki zabiegowej, jak również kliniczne zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami wspomagającymi lekarza w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów. Uczestnicy spędzają cały dzień w klinice, gdzie pod nadzorem przeprowadzają zabiegi implantologiczne i chirurgiczne (np. augmentacja kości lub podnoszenie dna zatoki szczękowej). Podczas całego dnia zabiegowego przeprowadzanych jest od 3 do 5 zabiegów. Szkolenie wzbogacone jest o omówienie, prezentację i możliwość wykorzystania podczas zabiegu wybranych procedur dodatkowych, m.in.:

 

– Szablonów chirurgicznych

– Digital Smart Pack (wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi)

– Separatorów komórkowych / CGF (Concentrated Growth Factors) / PRF

– Biomateriałów i membran

– Laserów

– Skanerów wewnątrzustnych

 

Wykorzystanie powyższych metod w wielu przypadkach nie jest obligatoryjnym elementem zabiegu i nie warunkuje sukcesu, jednak pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia i znaczną oszczędność czasu. Techniki te stają się w XXI wieku standardem, który ułatwia pracę lekarza, ale również znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów:

 

 

– Poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów.

– Skracają czas trwania zabiegu i procesu planowania.

– Przyspieszają proces gojenia i osteointegracji.

– Zmniejszają inwazyjność.

– Zastępują niektóre skomplikowane procedury chirurgiczne.

– Pozwalają na oddanie pacjentowi prowizorium w dniu wszczepienia implantu.

– Minimalizują ryzyko pomyłek.

 

Rozkład i ilość omawianych procedur zależą od zakwalifikowanych przypadków.

Nagrane zabiegi można następnie wielokrotnie oglądać w strefie E-learning DSI bezpłatnie przez 6 miesięcy po szkoleniu.

 

Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

 

Czas trwania: 1 dzień

Estetyka w implantologii

Data

Data lek. dent. Bartosz Mulawa

Data DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data 3250 PLN

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności pomiędzy tkanką miękką, kością, zębami i implantami. Szkolenie przechodzi od zagadnień chirurgicznych i funkcjonalnych do estetyki.

 

Program szkolenia:

 

 1. Wstępne omówienie zasad leczenia implantologicznego w strefie estetycznej i funkcjonalnej.
 2. Zasady planowania estetycznego leczenia implantologicznego, na co warto zwrócić uwagę?
 3. Cięcia – zasady projektowania płata w zależności od rodzaju zabiegu.
 4. Blizny – co zrobić by ich nie było?
 5. Skuteczne i estetyczne szycie.
 6. Socket preservation – na czym polega i kiedy go można zrobić?
 7. Wstępne omówienie zabiegów pokrycia recesji dziąsłowych.
 8. Jak dbać o tkanki miękkie w implantacjach natychmiastowych?
 9. Rodzaje przeszczepów tkanki łącznej z podniebienia.
 10. Powikłania – co zrobić by ich uniknąć i jak z nich wyjść?

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 

 1. Techniki szycia (mikrochirurgia).
 2. Socket preservation.
 3. FGG wolny przeszczep dziąsła.

 

Czas trwania: 1 dzień

Egzamin

Data

Data DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa dojazd

Data Egzamin wyłącznie dla uczestników pełnego cyklu Curriculum

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI. Składa się z 3 etapów:

 

 1. Zadanie domowe – wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania i opis przypadku w trakcie zajazdów).
 2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań po zajęciach z Augmentacji kości i Sinus Lift.
 3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z Eksperta DSI – lekarza prowadzącego szkolenia w Curriculum, oaz 1 przedstawiciela zespołu DSI.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom na pierwszym zjeździe w prospekcie informacyjnym.

 

CERTYFIKATY

Każdy absolwent Curriculum Implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 3-etapowej sesji egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

 • Certyfikat DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) potwierdzający uprawnienia implantologiczne oraz certyfikat członkostwa w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI wraz z wynikiem egzaminu.

 

Certyfikaty Curriculum

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za cykl szkoleń na raty

Lekarze, którzy nie są zainteresowani członkostwem w DGOI i uzyskaniem certyfikatu DGOI mają możliwość uczestniczenia w cyklu Curriculum obejmującym spotkania od 1 do 8 (bez szkolenia „Estetyka w implantologii”) w cenie 33 250 PLN.

Zapisz się na szkolenie

W cenie Currciulum zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Wszelkie materiały sterylne i niesterylne używane podczas szkoleń zabiegowych.
 • Kolację kończącą cykl Curriculum.

Przy zakupie pełnego cyklu otrzymasz dodatkowo:

 • Udział w zamkniętym szkoleniu warsztatowym „Estetyka w implantologii”
 • Certyfikat DGOI (po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej).
 • Roczne członkostwo w DGOI.
 • Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI, potwierdzający ukończenie cyklu.
 • Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia.
 • Voucher zniżkowy dla Twojej asysty na szkolenie „Profesjonalna Asysta Implantologiczna”

Opinie absolwentów Curriculum Implantologicznego

Strzałka Strzałka

Bardzo dobre szkolenie! Duża dawka wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce. Kurs zachęca do dalszego rozwoju w tej tematyce. Organizacja na bardzo dobrym poziomie. Prowadzący w sposób jasny i klarowny starał się przekazać trudną, ale i bardzo ważną wiedzę.
Cykl przeprowadzony został bardzo dobrze. To doskonała inwestycja dla osób chcących zajmować się implantologią. Ogrom przekazanej wiedzy, bardzo dobrzy wykładowcy i organizacja na najwyższym poziomie. Możliwość przeprowadzenia zabiegów na własnych pacjentach daje możliwość kontroli pacjenta w dalszych etapach.

dr n. med. Patryk Bober, Poznań

Bardzo dobre szkolenie. Organizacja na najwyższym poziomie. Część praktyczna- zabiegowa bardzo dobrze przeprowadzona. Omówienie przypadku przed zabiegiem, ciągła opieka prowadzącego, możliwość samodzielnego przeprowadzenia większości procedur – to daje uczestnikowi dużą wiedzę i doświadczenie. Doktor Piotr Cichoń doskonale przeprowadził to szkolenie.

dr n. med. Patryk Bober, Poznań, Augmentacja kości i Sinus Lift- warsztat i zabiegi

Jedno z najlepszych szkoleń na krajowym rynku, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Profesjonalny personel podchodzący do swojej pracy z ogromnym zaangażowaniem. Polecam udział w całym cyklu szkoleń zwłaszcza, iż duży nacisk położono na praktyczne aspekty zagadnień.

lek. dent. Joanna Kała, Libiąż

Zdecydowanie polecam cały cykl szkoleń DSI zarówno młodym, początkującym lekarzom, jak i koleżankom i kolegom z dłuższym stażem pracy

lek. dent. Kamil Kosmowski, Londyn

Najlepsze Curriculum Implantologiczne w Polsce. Szczerze polecam wszystkim osobom zainteresowanym implantologią.

lek. stom. Tomasz Niżański, Rzeszów

Szkolenie bardzo wartościowe. Część teoretyczna poprowadzona w sposób zwięzły i ciekawy. Część praktyczna dająca możliwość zobaczenia oraz dotknięcia najważniejszych struktur anatomicznych. Prowadzący otwarty na pytania, udzielał odpowiedzi w sposób wyczerpujący.

lek. dent. Katarzyna Lisiecki-Patyna, Gdańsk, Anatomia dla implantologów

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Mnóstwo wiedzy, którą już od poniedziałku zacznę stosować w swoim gabinecie

lek. dent. Mikołaj Szarstuk, Tczew, Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Dla mnie największą zaletą jest to, że Curriculum trwa tylko 4 miesiące. Szkolenie prowadzone bardzo merytorycznie, bogate w część praktyczną, umożliwiającą przećwiczenie każdego etapu zabiegu. Dziękuję.

lek. dent. Grzegorz Ptak, Wadowice. Podstawy implantologii

Szkolenie wyczerpuje temat, dobrze przygotowane zajęcia praktyczne. Prowadzący w sposób wyczerpujący odpowiada na wszystkie pytania. Polecam.

lek. dent. Aleksandra Szarstuk, Gdańsk, Protetyka na implantach

Szkolenie praktyczne przeprowadzone w sposób klarowny. Prowadzący dzieli się swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem. Stawia na racjonalne podejście do każdego przypadku.

lek. dent. Izabela Grabka, Lublin, Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Ciekawy Wykładowca, część organizacyjna teoretyczna bardzo dobra.

lek. dent. Tomasz Batko, Zakliczyn, Estetyka w implantologii

Jak do tej pory najlepsze szkolenie. Bardzo ciekawe zabiegi, świetny prowadzący.

lek. dent. Maciej Stachurski, Lublin, Implantologia wsparta innowacjami - zabiegi