Idź do góry

Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska

dr grzegrzółkowska

Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 3 w Warszawie, gdzie uzyskała z wyróżnieniem dyplom Higienistki Stomatologicznej w 2004 roku. W trakcie nauki rozpoczęła współpracę z Centrum Stomatologii i Implantologii Smile Center w Łomiankach oraz Kliniką Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii Impladent w Warszawie, gdzie u boku dr Dariusza Niesiobędzkiego zdobyła doświadczenie zawodowe zarówno z zakresu pracy higienistki, jak i asystentki implantologicznej.

W 2006 roku rozpoczęła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Higiena Stomatologiczna, które ukończyła w 2010 roku, broniąc pracę licencjacką na temat: „Rola higienistki stomatologicznej w zapobieganiu powikłań pozabiegowych w leczeniu implantologicznym”.

Wspólnie z dr Dariuszem Niesiobędzkim prowadzi kursy dla lekarzy i asystentek implantologicznych z zakresu przygotowania gabinetu do zabiegu oraz czynnej asysty podczas zabiegów implantologicznych.