Idź do góry

Zapisz się na szkolenie

Rejestracja i zasady udziału w szkoleniach:

  • Zarejestruj się wypełniając poniższy Formularz.
  • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informację o dalszych krokach.
  • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
  • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/ pierwszym szkoleniem z cyklu.
  • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas o tym do 30 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Osoby biorące udział w całych programach szkoleniowych Curriculum mają pierwszeństwo udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi pojedyncze szkolenia w ramach tego programu.

Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni przed datą szkolenia.

Pełny Regulamin Kształcenia dostępny jest tutaj

CURRICULUM EDYCJA 40 (kwiecień - październik 2024 r.)

CURRICULUM EDYCJA 41 (wrzesień - grudzień 2024 r.)

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA

Twoje dane

Dane do faktury

Pozostałe informacje

ADMINISTRATOR I KONTAKT / COFNIĘCIE ZGODY

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Medical Skills Institutes Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piaskowa 4 lok U3, NIP 5272699198, KRS 0000447812, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znaleźć można w Klauzuli informacyjnej. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: rodo@dsi-edu.com

 

* pole wymagane