Idź do góry

Dr n. med. Rafał Zagalak

dr zagalak

Dr n. med. Rafał Zagalak

W 1996r. uzyskał dyplom lekarza medycyny, a w 1999r. dyplom lekarza stomatologa na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Aktywnie współpracując z Katedrą i Kliniką Protetyki Stomatologicznej prowadził badania w zakresie biomechaniki implantologicznej, której uwieńczeniem była rozprawa doktorska. W 2004r. uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za działalność naukową. Jest autorem około 50 publikacji naukowych w zakresie implantologii stomatologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych: OSIS, EAO i PSI. W okresie 15-letniej współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pełnił funkcję dyrektora medycznego odpowiadając za działalność badawczo-rozwojową. Jest współautorem 4 polskich i europejskich patentów dotyczących aplikacji implantologicznych. Jest właścicielem prywatnej kliniki stomatologicznej Zagalak w Bydgoszczy.