Idź do góry

Dr n. med. Cezary Langot

dr langot

Dr n. med. Cezary Langot

Absolwent studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Łodzi z najwyższym wynikiem. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie, a następnie pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplom doktora nauk medycznych uzyskał w 2008 r. na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy: „Ocena dokładności dopasowania do analogów implantów tytanowych suprastruktur protetycznych wykonanych różnymi metodami”. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny UM jest autorem licznych publikacji i wystąpień z zakresu protetyki i implantoprotetyki. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Prowadzi prywatną praktykę w Łodzi.